Barn og familie

Vi driver et omfattende og variert arbeid for barna. Det er viktig for oss at barna blir kjent med Jesus og at de trives hos oss!

Vi ønsker også å være en hjelp for foreldre til å disippelgjøre sine barn. Derfor har vi bl.a. årlig seks milepæler som er markeringer i forsamlingen. Dette skal være en hjelp for hjemmene til dette gudgitte oppdraget.

Marta Lomheim arbeider som barne- og familieleder i Betlehem.

Kontakt henne her.

 

Søndagsskolen
Stort sett hver søndag er det søndagsskole i Betlehem. Barna er med på første delen av forsamlingens hovedmøte kl.11.00, men før talen går de for seg selv og får undervisning som er tilpasset de forskjellige alderstrinn.
Kontakt barne- og familielederen for mer informasjon, eller se programmet

________________________________________________________
MiniBibalo
MiniBibalo er et barnekor for barn i alderen 3 år og t.o.m. 2. klasse.
Leder: Lisbeth Hjortland, tlf: 916 88 843
Mail: lisbeth@hjortland.org
Øvingstid: annenhver torsdag kl.17.30-19.00.

Bibalo
Bibalo er et barnekor for 3.-7. klasse.
Leder: Lisbeth Hjortland, tlf: 916 88 843
Mail: lisbeth@hjortland.org
Øvingstid: annenhver torsdag kl.17.30-19.00.

_______________________________________________________________

Fredagsklubben
En fredag i måneden samles 5.-7.klassinger til klubb med varierte sosiale aktiviteter og andakt. De har ingen bestemt møteplass, men skifter fra gang til gang alt etter hvilke aktivitetene det legges opp til. Ta kontakt med barne- og familielederen vår for mer informasjon.

Leirarbeid
Bergens Indremisjon driver også leirarbeid. Leirvirksomheten foregår for det meste på Skjergardsheimen. På leir får barn og unge utfolde seg i mange slags inne- og uteaktiviteter i friluftsliv på land og sjø. I tillegg er det også lagt opp til varierte sammenkomster, som møter og bibeltimer. Siktemålet med leirene er å bygge et godt vennskap og fellesskap deltakerne i mellom. Men også å formidle en glad og frigjørende tro på evangeliet om Jesus Kristus. Kontakt barne- og familielederen for mer informasjon.

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.