Diakoni

Diakonatet

Diakonitjenesten har lang tradisjon i Bergens Indremisjon. Gjennom institusjonene har vi besøks- og andaktstjeneste. Mange er også med i bønnetjenesten for de gamle og syke og slike som av en eller annen grunn er tatt avsides. Alt med et evig mål i sikte:
At mennesker må finne fred og glede i evangeliet og siden nå det himmelske mål vi alle ser frem til.

Bergens indremisjon eier og driver flere diakonale institusjoner:

  • Bergens Indremisjons Aldershjem
  • Indremisjonshjemmet (for rusavhengige)
  • Solgløtt barnehage

Diakonatet har også som oppgave å arrangere formiddagstreff, eldreturer, fester o.a.

 

 

 

 

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.