Institusjonsdrift

Bergens Indremisjon har i over 100 år drevet organisert diakonalt arbeid i byen vår. En del av dette er nå nedlagt, som begravelsesbyrå, kafe, sykehjem og omsorgshjem for kvinner. Fremdeles har vi tre institusjoner som driver flott diakonalt arbeid.

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.