Leir

Bergens Indremisjon driver også leirarbeid. Vi har 10 leirer i året. Er du mellom 3 og 83, så finnes det en leir for deg!

Leirvirksomheten foregår for det meste på Skjergardsheimen.

På leir får barn og unge utfolde seg i mange slags inne- og uteaktiviteter i friluftsliv på land og sjø.

I tillegg er det også lagt opp til varierte sammenkomster, som møter og bibeltimer. Siktemålet med leirene er å bygge et godt vennskap og fellesskap deltakerne i mellom, og å formidle en glad og frigjørende tro på evangeliet om Jesus Kristus.

Du finner oversikt over når de neste leirene er her.

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.