Håndbok for leirledere

For å sikre oss gode leirer, har vi utarbeidet en Håndbok for leirledere. Denne inneholder en del infomasjon om hva det vil si å være leder, gode lederholdninger, leirsjefens oppgaver og beredskapsplaner bl.a. for sykdom, brann og ulykker.

Håndbok for leirledere i Bergens Indremisjon

 

 

Skriv en kommentarDisse taggene er tillatt: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.