Lovsangstjenesten

Det å få synge ut sin lovprisning til Gud er flott. Vi ønsker at opplevelsen av å synge til Gud i møtene våre skal være god. Derfor har vi egne team som leder forsamlingen i sang. De fleste kan være med i denne tjenesten. Hvis du har et bevisst forhold til hva du synger om og har en normal sangutrustning er det flott om du tar kontakt og melder deg til tjeneste. Hvis du spiller et instrument er det flott, da kan du få lov å tjene Gud også med det!

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.