Medvandring

Noen å gå sammen med forteller oss at en viktig del av det kristne fellesskapet er den som deles mellom to personer. Vi trenger alle noen medvandrere som kan gå sammen med oss i livet, i kortere eller lengre perioder.

Med medvandring mener vi:

 • To mennesker som har avtalt å dele tro og liv med hverandre for å se, oppmuntre og utruste hverandre i liv og tjeneste

Denne relasjonen kan være:

 • Mellom to som blir enige om å ha «vår tid» sammen. Her er det ofte jevnaldrende eller venneforhold som bestemmer.
 • Mellom to der det primært er «din tid». Dette vil si at den ene får hovedoppmerksomheten. Det kan være en tenåringsleder som møter en eldre, eller en som trenger ekstra støtte i forhold til livssituasjon eller trosspørsmål. I praksis vil ofte denne relasjonen være en yngre som møter en eldre.

Som forsamling vil vi tilskynde medvandring på begge disse planene, men når det gjelder relasjonen «vår tid» vil vi oppmuntre til det, uten å organisere det. Vi vil som forsamling ta ansvar for medvandring primært der det er relasjoner som går på «din tid». Forsamlingslederen er hovedansvarlig for at vi kontinuerlig jobber med å ha disponible medvandrere som kan gå inn i slike relasjoner.

Medvandringens tre steg:

HVORFOR velge medvandring?

 • Jesus og Paulus inspirerer oss til det. Luk.24:1; 1.Kor.4:15-17
 • Vi kommer tettest på våre indre liv. Ordsp.4.23; Hebr.3;12-14
 • Vi lever ut «hverandre»-tanken i Bibelen. Rom.15:14
 • Vi har alle livs- og troserfaringer som andre bør få del i. 1.Kor.4:1-2

HVORDAN komme i gang?

 • Be Gud lede og åpne relasjoner. Joh.17:6
 • Ta et initiativ. Ordsp.27
 • Vis respekt for menneskelig kjemi. «Snakk sammen om dere skal snakke sammen.»
 • Avklar og avtal forventninger. Hvilke rammer og hvilket innhold skal relasjonen ha?
 • Evaluer jevnlig og avslutt tydelig når det er aktuelt.

HVA gjør vi når vi treffes?

 • Ta utgangspunkt i virkeligheten. Hvordan går det? Salme 139
 • Gi bibel og bønn god plass. Apg.20:32
 • «Gi det videre». Noe av medvandringens idé er å ikke bare ha ett inn-fokus, men også et ut-fokus. Det betyr et fokus på tjeneste og utrustning. Ef.4:12. Vi hjelper hverandre til å være og gjøre disipler.

Ønsker du en medvandrer? Ta gjerne kontakt med oss.

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.