Medvandring for ektepar

Når to mennesker finner hverandre er lykken stor.

I Betlehem setter vi ekteskapet høyt, og vi ønsker å heie frem mennesker som ønsker å dele livet sammen.

Vi ser at det er mange utfordringer for to som er nygifte. Det er en ny livssituasjon og mye som skal læres.

Derfor tilbyr vi alle nygifte i forsamlingen å få et erfarent ektepar å gå sammen med de første to årene. Vi har utabeidet et godt verktøy til bruk i denne relasjonen.

Ønsker dere et par å gå sammen med, eller kan dere tenke dere å gå sammen med et nygift par? Ta kontakt!

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.