Smågrupper

 

Noen å leve sammen med uttrykker en viktig side om hva forsamlingen i Betlehem ønsker med smågruppene.

Vi tror på fellesskap, og vi tror på det å leve ut dette fellesskapet sammen med andre. Ingen kan leve sammen med alle. Ingen verken kan eller bør dele sitt liv åpent med alle andre. Men vi trenger alle noen som står oss nært.

Vi ønsker at gruppene skal være livsnære. Det vil si at vi lar Bibelen tale inn i vår konkrete situasjon, og at vi videre taler sant om våre liv og deler dem med hverandre.

Ulike livssituasjoner og livsfaser gjør at gruppens innhold og profil kan endre seg. Noen grupper vil velge å bruke ekstra mye tid i bønn, noen grupper vil fordype seg mer enn andre i bibeltekster. I en gruppe ønsker man å være sammen uten barn, mens andre nettopp ønsker at barna skal være en integrert del av gruppen.

Vi tror at der er noe uforanderlig: Behovet for fellesskap. Noen å leve sammen med i og gjennom de ulike livsfaser.

Vi trenger alle et mindre fellesskap som inkluderer og regner med oss. Et fellesskap som er lite nok til at alle blir sett og hørt. Et fellesskap som er lite nok til at vi kan være trygge på hverandre og våge å dele vår tro, våre tanker og liv. I dette lille fellesskapet byges tilliten som er så verdifull når vi skal sette ord på hvordan vi egentlig har det.

Noen å leve sammen med er et av tre bilder som sier noe om hvordan forsamlingen ser på seg selv, og hvordan forsamlingen ønsker å være i møte med andre mennesker. De to andre bildene er: Noen å feire sammen med og noen å gå sammen med.

Verdier i smågruppefellesskapene.

  • Nåde

Jesus er full av nåde. Vi ønsker å leve raust overfor hverandre.

Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet, så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus. Ef.4,32

Vi trenger alle Jesu nåde. Og han går aldri tom for den.

Vi tror det kristne livet handler om å leve i og av denne nåden. Vi ønsker at fellesskapet i gruppen og i enkeltrelasjoner skal bæres av denne verdien. Vi ønsker å leve ut en raushet overfor hverandre, slik at liv kan deles og vi på den måten kan være med og bære hverandres byrder.

  • Fellesskap

Gud kaller oss til samfunn med Jesus. Vi ønsker å leve i fellesskap med ham og hverandre.

Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Krsitus, vår Herre. 1.Kor.1,9

Dere er Kristi legeme og hver enkelt av dere hans lemmer. 1.Kor.12,27

Vårt dypeste kall som kristne er å ha samfunn med Jesus. Dette fellesskapet ønsker vi å utdype og styrke semmen med ham og andre, som lemmer på et legeme.

Livsnær omsorg er en viktig side ved dette fellesskapet. Vi ønsker å komme sammen med lyttende ører, varme hjerter og åpne hender for å støtte hverandre i åndelige, menneskelige og praktiske behov.

  • Bibel

Jesus er livets ord. Vi ønsker å løfte frem Bibelen som Guds levende ord til oss.

Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. 2.Tim.3,16-17

Jesus sier om seg selv at han er livets brød.

Vi tror Bibelen er en levende bok. Bibelen er tilstrekkelig og klar i alle spørsmål som vedrører liv og tjeneste.

Vi ønsker å bruke Bibelen aktivt og la den være en naturlig del av gruppens liv.

  • Bønn

Jesus ber for oss. Vi ønsker å være med i bønn og tilbedelse.

Bibelen taler om at både Jesus og Den Hellige Ånd ber for oss. Dette gir både trøst, oppmuntring og hvile.

Vi ønsker å leve ut den bibelske tanken om å be for og med hverandre. Noen å leve sammen med, er noen å be sammen med.

Tilbedelse av Jesus som Herre og bønn for andre (1.Tim.2,1-4) har sin naturlige plass i gruppen.

  • Misjon

Jesus sier at høsten er stor. Vi ønsker å løfte blikket ut over oss selv.

Da han så folket fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Matt.9,36-38

Vi ønsker å være med i bønn og tjeneste for enkeltmennesker, byen, forsamlingen og de ulike misjonsprosjektene vi støtter.

Det er et mål å få nye mennesker med i egen eller andres grupper. Derfor vil vi også medvirke til nyetablering av grupper.

  • Utrustning

Gud gir sine barn nådegaver. Vi ønsker å hjelpe hverandre til å oppdage og utvikle gavene.

Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. 1.Pet.4,10

Gud gir hver enkelt av oss nådegaver.

Vi ønsker å hjelpe hverandre slik at gavene oppdages og utvikles hos den enkelte.

I nær relasjon til hverandre gis trygghet og oppmuntring til å bruke sine gaver i frimodig tjeneste for hverandre og på den måten bygge Guds menighet på jord. Ved at den enkelte bruker sine gaver i fellesskapet, vil stadig flere utrustes til å tjene i samsvar med sine gaver.

  • Visjon

Vi vil forplikte oss på visjonen for Betlehem

Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Rom.10,1

Vi ønsker å være med og virkeliggjøre visjonen for Betlehem. Visjon for forsamlingen: Et fellesskap for menneskefiskere. Visjon for byen: At de må bli frelst.

Gruppen lignes med en sektor i en sirkel som leder inn imot sentrum. Gruppen er derfor verken et supplement eller en konkurrent til å komme sammen i storfellesskapet, men en del av helheten som forsamling.

Ønsker du å være med i en smågruppe? Ta gjerne kontakt.

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.