Eldsterådet

Eldsteråd

Eldsterådet i Bergens Indremisjon. Rådet består av 4 valgte medlemmer og forsamlingslederen. Rådet skal våke over- og legge til rette for det åndelige aspektet i forsamlingen, ta seg av lærespørsmål, drive sjelesorg og be for syke.

 

Elling Aarseth

Elling Aarseth

 

John Økland

Runar Mulelid
Runar Mulelid

Øystein Bydall

Øystein Bydall

Nord-Varhaug Glenn 03 fotoEJD
Glenn Nord-Varhaug

Ønsker du kontakt med eldsterådet? Vi vil svært gjerne vite hva du tenker om forsamlingen. Hva kan vi gjøre bedre, hva er bra, ser du nye muligheter til å nå ut med evangeliet? Hva gleder deg og hva bekymrer deg?

Kontakt forsamlingsleder. Han tar med seg alle henvendelser inn til eldsterådet.

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.