Vold er ikke kjærlighet, eller er Gud blitt gal?

Postet: 15. januar 2015     kommentarer

08032013394 - Copy

I et 8. marstog for noen år siden var det noen damer som hadde laget en plakat hvor det sto «Vold er ikke kjærlighet». De tenkte nok på alle de jentene og kvinnene som blir utsatt for vold i sine nære relasjoner. Teksten blir som en terapi for dem og hjelp til å unngå manipulasjon. Når de etter å ha blitt utsatt for vold, får høre fra voldsutøveren «Jeg elsker deg!», skal de ikke tro på det. Man slår ikke den man elsker.

Jeg tenker på Gud når jeg leser teksten på plakaten. Etter terrorangrepet 11. september 2011 er Gud blitt mer og mer fremtredende i politikken. Gud og religion er en faktor man må regne med og ta hensyn til. Og det kan virke som om Gud er gal. Eller er det menneskene som er gale?

I nettdebatter om Gud og hvem Gud er, møter en gjerne to motpoler. På den ene siden de som oppfatter den Gud som de finner i Bibelen, som en hard, lunefull og hevngjerrig krigergud som truer dem som ikke tror på ham med helvete og evig tortur. En slik Gud vil de fleste betakke seg for å tro på. På den andre siden har du de som ser på Bibelens Gud som kjærlighetens Gud som ga sin egen sønn Jesus Kristus for at vi ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det vanskelige er at begge på en måte har rett. I Bibelen er det tekster som kan gi rom for å tolke Gud på begge måter. Man kan bli litt i tvil om gudsbildet og hvordan og hvem Gud er.

Og så har man islamistiske terrorister som begår grusomme voldshandlinger og hevder de handler på vegne av Allah. De sier de hevner Allah og hans profet Muhammed, som er blitt krenket. Denne krenkelsen går på æren løs. Hevnen gjenoppretter æren. Vi som står på utsiden, får inntrykk av at terroristene må tro på en brutal Gud totalt blottet for humor og som lett blir fornærmet. Og det er ikke mye kjærlighet der i gården. Så vidt meg bekjent snakker ikke de mest fremtredende terroristene så mye om at Gud er kjærlighet og elsker menneskene.

Så tilbake til plakaten fra 8. mars. Hva med å komme med en slik plakat til Gud? «Vold er ikke kjærlighet». Sånn bare for å minne ham på det, at hvis han er kjærlighet, så driver han ikke på med vold. Hvis vi leser alt hva menneskene i Bibelen ba om og sa til Gud, så er det ganske mye rart, og Gud så ut til å tåle det. Gud må være liten hvis han trenger oss mennesker til å forsvare seg, eller som hevnere eller dommere. Så liten at han blir mistenkelig menneskelig. Profetene i GT kritiserte Israels ledere for dypt urettferdige økonomiske strukturer som undertrykket de fattige, farløse, enker og innvandrere og for å fare med vold, ikke for at de krenket Guds navn. Men de krenket Guds navn når de undertrykket andre og når deres dyrking av andre guder krevde at mennesker ble ofret. De krenket Guds navn i det de krenket sin neste. Så Gud vet nok at vold ikke er kjærlighet. Og det er nok heller menneskene som er gale og finner på mye rart.

Dagens bibelord - Luk 5,27-32

27 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» 28 Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. 29 Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. 30 Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» 31 Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 32 Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
   

Luk 5,27-32
 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!»
Les mer