Visjon 2020

Postet: 5. juli 2012  

Vi er inne i eit spennande år for ImF. Saman med krinsane har vi sett i gong eit omfattande strategiarbeid, der vi tek sikte på å nå dei aller fleste av leiarane i det lokale indremisjonsarbeidet. Dette gjer vi fordi vi ønskjer å ta på alvor bakgrunnen for at krinsane og Forbundet vart starta i si tid. Organisasjonen vart forma fordi dei åndelege leiarane såg eit behov for å stå saman i ein større einskap. Så kva er behovet i dag?

Slike prosessar er krevjande, men nødvendige.

Vi stiller ein del grunnleggande spørsmål til våre lokale leiarar, mellom anna desse:

  1. Kva kriser har vi hatt og kva har dei gjort med oss?
  2. Kva arbeid har vi lukkast med, og kvifor?
  3. Kva er den viktigaste kompetanse vi har? Kva gjev oss rett til å eksistere? Kva gjer oss til oss?
  4. Kva har Gud talt til deg som er leiarar i ein eller annan samanheng i indremisjonen? Kva opplever du Han kallar oss til å gjere?
  5. Korleis ser du for deg arbeidet i ImF om 10 år?
  6. Kva ser du av hindringar, truslar, styrker og muligheiter?

Slike prosessar er krevjande, men nødvendige. Vi opplever store endringar både i samfunnsstrukturane og folks innstilling til kristen tru. Den store omdømmeundersøkinga som vart gjennomført i vår gav oss mykje å tenkje på, og eg oppmodar våre leiarar til å sette seg inn i denne. Hjertedørene til folket vårt er framleis opne, og vi er oppmuntra over å sjå at mange menneske kjem til tru gjennom ulike delar av misjonsverksemda. Men sett i forhold til dei store massane må vi også berre erkjenne at vi maktar i så altfor liten grad å få folket i tale. Det er vår store naud, og vi ber: «Kjære Herre Jesus, vis oss vegen i dette uoversiktlege landskapet. Driv arbeidarar ut til din haust!»

Lytt til Herrens stemme gjennom Ordet og ved Den Heilage Ande, og la di røyst lyde om kva Han kallar oss til dei neste 10 åra!

I ImF sentralt er vi takksame for at krinsane står saman om dette strategiarbeidet, og vi deler ei felles forståing av situasjonen. I ImF kunne vi sikkert på eiga hand ha utforma ein brukbar strategi- og handlingsplan til neste års generalforsamling, men no vil vi i sterkare grad lytte til leiarane på grasrota. Derfor er vår innstendige oppmoding denne: Lytt til Herrens stemme gjennom Ordet og ved Den Heilage Ande, og la di røyst lyde om kva Han kallar oss til dei neste 10 åra!

Dagens bibelord - 1 Mos 1,26-31

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30 Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 31 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

1 Mos 1,26-31
 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»
Les mer