Samlet ukesprogram for LBC

Programmet er veiledende, og kan variere noe fra uke til uke. Vennligst følg med på de beskjeder som blir gitt under stevnet.

Kidz Camp og Ungdomscampen har sine egne programsider, mens programmet på denne siden er flettet sammen for å gi en fullstendig oversikt. Gul skrift gjelder Kidz Camp, mens Ungdomscampen er markert med blå skrift.

Mandag    
Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen
Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen
Kl. 21:00-22:00 B-tween treff  
Kl. 21:00 Kveldsåpent i matsalen
Kl. 21:00 Grilling utenfor hallen etter møtet
Kl. 21:00-01:00 Eden er åpen for ungdom i Eden (stengt under ungdomsmøtet)
Kl. 22:00 Ungdomsmøte i hallen
.    
Tirsdag    
Kl 10:00 «Barnetog» fra respesjonen
Kl. 10:30 Kids-samlinger i 3 grupper i skolebygget 
Kl. 10:30 Bibeltime i hallen 
Kl. 12:15 Bibeltime for ungdom i hallen 
Kl 16:00 Familieaktiviteter  
Kl. 16:00-18:00 Action for ungdom
Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen
Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen
Kl. 21:00 Grilling utenfor hallen etter møtet
Kl. 21:00 B-tween treff  
Kl. 21:00 Kveldsåpent i matsalen
Kl. 21:00-01:00 Eden er åpen for ungdom i Eden
.    
Onsdag    
Kl 10:00 «Barnetog» fra respesjonen
Kl. 10:30 Kids-samlinger i 3 grupper i skolebygget 
Kl. 10:30 Bibeltime  i hallen
Kl. 12:15 Bibeltime for ungdom i hallen 
Kl. 14:00 Actiondag for ungdom  
Kl. 16:00 Seminar i hallen
Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen
Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen
Kl. 21:00 B-tween treff  
Kl. 21:00 Kveldsåpent i matsalen
Kl. 21:00 Grilling utenfor hallen etter møtet
Kl. 21:00-01:00 Eden er åpen for ungdom i Eden (stengt under ungdomsmøtet)
Kl 22:00 Ungdomsmøte i hallen
.    
Torsdag    
Kl 10:00 «Barnetog» fra respesjonen
Kl. 10:30 Kids-samlinger i 3 grupper i skolebygget
Kl 10:30 Bibeltime i hallen
Kl. 12:15 Bibeltime for ungdom i hallen 
Kl. 16:00 Familiearrangement/konsert  
Kl. 16:00-18:00 Action for ungdom
Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen
Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen
Kl. 21:00 Grilling utenfor hallen etter møtet
Kl. 21:00 B-tween treff  
Kl. 21:00 (ca) Kveldsåpent i matsalen
Kl. 21:00-01:00 Eden åpen for ungdom i Eden (stengt under ungdomsmøtet)
Kl. 22:00 Ungdomsmøte i hallen
.    
Fredag    
Kl. 10:00 «Barnetog» fra respesjonen
Kl. 10:30 Kids-samlinger i 3 grupper i skolebygget
Kl. 10:30 Bibeltime i hallen
Kl. 12:15 Bibeltime for ungdom  
Kl. 14:00 Actiondag for ungdom  
Kl. 16:00 Seminar i hallen 
Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen
Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen
Kl. 21:00 Grilling utenfor hallen etter møtet
Kl. 21:00 B-tween treff  
Kl. 21:00 Kveldsåpent i matsalen
Kl. 21:00-02:00 Eden åpen for ungdom i Eden 
Kl. 22:00 Konsert eller lignende i hallen
.    
Lørdag    
Kl. 10:00 «Barnetog» fra respesjonen
Kl. 1030 Kids-samlinger i 3 grupper i skolebygget
Kl. 10:30 Bibeltime i hallen
Kl. 12:15 Bibeltime for ungdom i hallen
Kl. 16:00 Misjonsløp for hele campen  
Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen
Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen
Kl. 21:00 Grilling utenfor hallen etter møtet
Kl. 21:00 B-tween treff  
Kl. 21:00 Kveldsåpent i matsalen
Kl. 21:00-02:00 Eden for ungdom i Eden (stengt under ungdomsmøtet)
Kl. 22:00 Ungdomsmøte i hallen
.    
Søndag    
Kl. 11:00 Storsamling for hele campfamilien i hallen
Kl. 19:00 Bønnemøte i hallen
Kl. 19:30 Kveldsmøte i hallen

 

  1. […] oss veldig til å møte små og store. Se program her Møte hver kveld i […]

Designet tilhører ImF. Ta kontakt dersom du ønsker tilsvarende oppsett.