Navnebror til besvær

Postet: 13. juni 2011     kommentarer

Den siste tiden har IMF virkelig vært i vinden. Med en sex-anklaget toppleder, kan forvirringen bli stor, når det Internasjonale Pengefondet bruker samme forkortelse som det norske Indremisjonsforbundet.

Når vi hører en muntlig gjengiving av navnet, er det lite vi kan gjøre for å hindre fniseanfall hos unge og eldre fjortisser. Men når vi skriver forkortelsen vår, kan vi i hvert fall gjøre forskjellen tydelig. Ja, for det er en vesentlig forskjell.

…den store forskjellen ligger i den lille m-en.

Mens International Monetary Fund skriver tre store bokstaver – IMF – har vi i Indremisjonsforbundet lagt inn vrien med en liten m – ImF. I tillegg er det denne ene lille bokstaven som også kjennetegner det essensielle i vårt arbeid: nemlig ordet «misjon».

Det er derfor kanskje viktigere enn noen gang tidligere å innprente i oss; den store forskjellen ligger i den lille m-en.

Dagens bibelord - Åp 21,1-7

1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
          «Se, Guds bolig er hos menneskene.
           Han skal bo hos dem,
           og de skal være hans folk,
          og Gud selv skal være hos dem.
           Han skal være deres Gud.
          
   
4  Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
          og døden skal ikke være mer,
          heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
          For det som en gang var, er borte.»
5 Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» 6 Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. 7 Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

Åp 21,1-7
 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.
Les mer