2/52: Strategitenkning i ImF

Postet: 12. januar 2012  

Det er viktig å løfte hodet og se framover. Selv om karikaturen av bedehus-Norge kanskje ikke er typisk fremtidsrettet eller visjonær, er det virkelig tydelig at det i ImF nå skjer mye på denne fronten. Det arbeides hardt med strategier for hvordan arbeidet vårt skal organiseres fram mot 2020. Dette er spennende, og vi merker det engasjerer ulike deler av organisasjonen vår.

Det arbeides hardt med strategier for hvordan arbeidet vårt skal organiseres fram mot 2020

Utfordringen er at arbeidet som drives rundt omkring på bedehusene går over en bred skala. Dessuten er det store lokale forskjeller; både på hvordan arbeidet er organisert i dag, hvor stor aktiviteten er, samt kulturelle og geografiske forskjeller. Det er ikke bare-bare å skulle utforme en felles strategiplan som er like aktuell for Bergen som indre Sogn.

Men nettopp derfor er også arbeidet med strategiplanen så dyptpløyende og innehar en slik bredde som vi i dag legger opp til. Ikke minst er det viktig at planarbeidet kommer fra grasrota – fra de som hver dag møter på utfordringene i arbeidet på sin egen hjemplass.

En undersøkelse som har til mål å finne ut hva det norske folk tenker og føler om bedehuset

Et skritt på denne veien står rådgiver Trond Johansen i Sogn bak. Han har, med sin bakgrunn innen både kirke, media og misjon tatt initiativ til en undersøkelse som har til mål å finne ut hva det norske folk tenker og føler om bedehuset. Har de noe forhold til bedehuset? Ønsker de egentlig et forhold til det? Og hva hindrer dem i så fall?

Undersøkelsen utføres helproffesjonelt av TNS Gallup. De bruker sine kanaler til å kartlegge, slik at vi i ImF i fremtiden skal slippe å gå rundt og tro hva folk tenker om oss. Vi skal kunne vite.

Vi må lære å kjenne de vi ønsker å nå

Noen vil kanskje være kritiske og spør om dette er et forsøk på å snu oss med popularitetsvinden i samfunnet. Der sier generalsekretær Erik Furnes tydelig nei. Vi skal ikke kaste bort tydelighet og prinsipper som ImF bygger på. Men vi har som mål å gå «med Guds ord til folket». Da er det viktig at vi vet hvordan vi skal kunne nå folket med dette. Hva står i veien, og kan vi med kunnskap bygge ned noen murer?

Jeg har stor tro på dette. Vi må lære å kjenne de vi ønsker å nå. For vi har et ønske om at bedehuset skal være et aktuelt sted for mennesker å være. Undersøkelsen er første skritt på veien. Deretter må vi lytte til svarene og ta inn over oss det den sier i arbeidet videre med strategien for ImF 2020.

Dagens bibelord - Åp 21,1-7

1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
          «Se, Guds bolig er hos menneskene.
           Han skal bo hos dem,
           og de skal være hans folk,
          og Gud selv skal være hos dem.
           Han skal være deres Gud.
          
   
4  Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
          og døden skal ikke være mer,
          heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
          For det som en gang var, er borte.»
5 Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» 6 Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. 7 Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

Åp 21,1-7
 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.
Les mer