Godhetstyranni eller ondskapsparadis?

Postet: 13. januar 2016     kommentarer

For et par måneder siden sa landbruksminister Sylvi Listhaug at «godhetstyranniet rir landet som en mare.» Med den uttalelsen introduserte hun et nytt ord som det er verdt å se nærmere på.

Godhet er noe de fleste forbinder med noe positivt og noe de fleste vil foretrekke fremfor det motsatte, som er ondskap. Når man setter sammen godhet med tyranni, skurrer det. Kombinasjonen godhet og tyranni er absurd og en selvmotsigelse, en språklig paradoksal konstruksjon, en meningsløshet, som Halvor Hegtun påpeker i artikkelen «En velferdsprofitør klynget godhetstyrannen opp i monstermasten.» i A-Magasinet. Han foreslår også at det motsatte av godhetstyranni må være ondskapsparadis, som også er en språklig paradoksal konstruksjon.

Tyranni og paradis er ord som kan beskrive styreform. Tyranni kan være et synonym til diktatur, en styreform man ikke har lyst til å leve under. Paradis derimot…hvem vil ikke leve der? Godhetstyranni er altså ikke ment som noe positivt ord fra Listhaugs side. Hun ville med sin språklige konstruksjon få frem at de som vil ha en streng asylpolitikk og innstramming i innvandringspolitikken, også har hjertelag og bryr seg og kan være gode mennesker.

Dette er ikke enda et nytt innlegg i debatten om innstramming i flyktningpolitikken. Det handler heller om ord og språk. Kan godhet bli tyrannisk? Tyrannisk mot hvem? Mot dem som blir vist godhet? Eller mot andre? Blir flyktninger tyrannisert av dem som deler ut mat og klær til dem? De samme spørsmålene kan man stille til godhetstyranniet motsetning, ondskapsparadiset. Kan et rike som er preget av ondskap, være et paradis? Paradis for hvem? Tja…, kanskje for noen…Kanskje for de som sitter med makten? Ord er ikke bare ord. Språk er også makt. Ved å introdusere ordet godhetstyranni, klarte Listhaug å snu stemningen i debatten om flyktninger og asylsøkere. Ord kan altså bli brukt til å endre holdninger og måten vi tenker på.

I Bibelen finner vi også troen på ordets kraft og makt. Allerede på Bibelens første blad, i skapelsesberetningen i Første Mosebok 1,3, står det «Da sa Gud: «Det bli lys! Og det ble lys». Gud skapte ved hjelp av ord. Helt i begynnelsen av Johannesevangeliet står det: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud.» Det er Jesus som her blir kalt Ordet. Bibelen gjør oss også oppmerksom på muligheten til å manipulere ved hjelp av ord. Et slikt eksempel finner vi hos profeten Jesaja. Profeten advarer mot dem som driver med slik manipulering i Jes 5,20: «Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert!» På profetens tid ser det altså ut som at lederne i samfunnet drev med den samme manipulering av språket, som vi kan lese om i George Orwells bok «1984». Regimet i «1984» jobber bevisst med å endre språket til noe de kaller nytale. Det gjør det særlig på to måter. Det ene er å redusere språkets ordforråd, ved å fjerne ord. På den måten får ikke innbyggerne lenger mulighet til å uttrykke seg nyansert om virkeligheten. Ordene mangler. For eksempel kan man bare utrykke følelser ved å si at man er glad eller uglad. Det andre er å redefinere ordenes betydning slik at for eksempel krig betyr fred og godt betyr ondt. Slik skaper regimet gjennom språket forestillingen om at alt det gjør, er godt.

I dag er det også mange som bedriver det man kan kalle språklig manipulering eller nytale. Listhaug ikke den eneste som gjør det, men hennes ord godhetstyranni er et veldig godt eksempel på slik nytale. Med det endrer ordene mening, slik at man kan bli forvirret. Godt blir ondt og ondt blir godt. Og man lurer på hvor man har lyst til å bo, i godhetstyranniet eller ondskapsparadiset?

Dagens bibelord - Luk 19,1-10

1 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. 3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7 Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» 8 Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» 9 Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»

Luk 19,1-10
 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen.
Les mer