Privatpersoner kan sette inn penger som en enkeltgave på kontonummer 8220.02.80632.Dersom gaven skal til andre enn ImF sentralt, vennligst merk dette i innbetalingen.

NB! Kollekter og gaver fra bedehus og forsamlinger som skal til ImF sentralt, settes inn på kontonummer 8220.02.80055.

Gjelder innbetalingen kollekt/gave til krets? Vennligst ta kontakt med det aktuelle kretskontoret for å få riktig kontonummer.