Kontaktperson:

Thomas Rake (pastor i Bedehuskirken på Bryne). Epost: thomas.rake@bedehuskirken.no. Mobil: 95847851

Nyhetsbrev:

Hva er Futurum? (Se video her)

Futurum er en ledet prosess som skal hjelpe lokale bedehusarbeid å bevege seg fra der de er i dag til der Gud ønsker at de skal være i fremtiden. Bedehuskirken er vertskap, og skal gjøre sitt ytterste for å lede gjennom en prosess som både setter i stand, driver deltakende team videre og forhåpentligvis gjør at man kan se gode frukter av arbeidet.

Futurum er bygget opp som et læringsnettverk.

  • Nettverket er for team. Disse teamene må ha beslutningsmyndighet i sitt bedehus. Teamet består av fra 4-8 personer, og må i størst mulig grad bestå av de samme personen på hver samling (selvsagt lov med litt utskiftning)
  • Det legges i første omgang opp til 6 samlinger over ca 3 år. Samlingene vil være i november og april. Samlingene i november blir på Lederkonferansen til ImF på Straume utenfor Bergen og samlingen i april bli på Bryne.
  • Hvert team som er med får en veileder som følger opp dette teamet. Veileder møter teamet 3-4 ganger i året og er jevnlig i kontakt med teamleder.
  • Samlingene er en kombinasjon av undervisning, læring, jobbing med plan, sosialt og bønn/betjening.
  • Det planlegges oppstart av ny syklus for nye bedehus; enten april 2019 eller november 2019.

Hva kan Futurum bidra med?

  • Man kommer inn i en prosess som hjelper til å holde de viktigste sakene viktigst. Ofte er det vanskelig å ta våre gode intensjoner om å gjøre justeringer og endringer til at det blir virkelighet. Nettverket gjør at man blir en del av noe som både hjelper, oppmuntrer og ansvarliggjør slik at flest mulig av våre gode intensjoner blir virkeliggjort.
  • Man kommer nær andre bedehus som er på samme reise. Selv om det selvsagt er lokale forskjeller mellom bedehus er det mye likhetstrekk. Et læringsnettverk legger opp til læring mellom deltakende team.