Hva støtter du når du gir til ImF sentralt?

ImF yter tjenester for våre kretser, forsamlinger, lokallag, skoler og barnehager. I tillegg opptrer vi på vegne av dette felleskapet i ulike sammenhenger. Vi har her laget en kortfattet liste over det vi bruker penger og andre ressurser på (grønn skrift for det som delvis betales av kunder/deltakere):

Forkynner- og misjonsvirksomheten: I samarbeid med kretser og forsamlinger arrangerer vi lengre møteaksjoner, møteuker, møtehelger, enkeltmøter, møter på våre egne skoler, lagsbesøk, undervisning på Bibelskolen, etc. Vi forkynner på nett (preik.tv og imf-ung.no/podcast). Vi sender ut evangelister, bibellærere, barneforkynnere og ungdomsforkynnere. Vi har spesielt ansvar for å sende arbeidere til Finnmark og støtte opp under arbeidet der. Vi utarbeider bibeltimeopplegg for lagsmøter og leirer og bidrar inn mot Plussreisers virksomhet.

Forsamlingsbygging: Vi har ansatte som arbeider med planting/replanting av nye kristne fellesskap i områder der det er lite kristent arbeid fra før, og revitalisering av eksisterende foreninger og forsamlinger i bedehusene.

Ressurser for barn, unge og familier: Vi satser tungt på å gi nye og gode ressurser for å gi barn og unge bibelfundert trosopplæring, samtidig som vi ønsker at dette skal bringe foreldre og besteforeldre på banen i trosformidlingen. ImF står bak og finansierer Awana Norge, som er den største satsingen på ressurser for barn og unge (2-19 år) i ImFs historie.

Skoler og barnehager: 24 skoler er i dag en del av ImF-familien, og ca 10 barnehager. Vi starter en ny folkehøgskole på Sunnmøre i 2020. Vi følger opp dette så godt vi kan med rektorkonferanse, veiledningsgrupper for ledere, og undervisning for personalet.

Satsing på nett: Vi sponser nettevangeliseringen omGud.net, innføringskurset i kristen tro HvorforJesus.net, og rettledningen om kropp og seksualitet guttogjente.no.  Vi hjelper til med å utforme nettsider, oppdatering av egne sider (Sambåndet.no, imf.no, ImF-UNG.no), tilstedeværelse på sosiale medier, og nettbutikk for vårt forlag sambaandetforlag.no.

Media ellers: Gi ut bladet Sambåndet (papir og e-blad), gi ut Barnehelg, medutgiver av Superblink (barneblad) og medieklubben superblink.no, Sambåndet Forlag, grafisk produksjon (plakater, flyers, roll-ups, årsmeldinger, annonser, brosjyrer, kataloger, bøker) internt og for eksterne kunder, medieovervåkning.

Sentrale arrangement for organisasjonen som Lederkonferansen, Generalforsamling, Rådsmøter, Pit Stop, Lyngdal bibelcamp, Landssommerstevne i Finnmark, Påskekurs på Bibelskolen, Kvinnefest, etc. Skaffe talere, sangkrefter, ledere, teknikere, arrangere samlinger for ulike aldergrupper. Medarrangør av Ung Landsmøte.

Personalarbeid: Personalansvar, mentoring av arbeidere, legging og oppfølging av reiserutene for forkynnere, årlige kurs for arbeidere (forkynnere, administrasjonen, ansatte på leirsted), arrangere felles rektormøte for skolene, legge til rette for Arbeidsveiledning for ansatte, utdanne egne veiledere, forebygge og håndtere seksuelle krenkelser i organisasjonen, følge opp kontakt med skoler og barnehager, hjelp i forbindelse med vanskelige saker/krevende relasjoner, dekke veiledningssamtaler for ansatte.

Lederopplæring: Forsamlingskonferanser, sentrale og regionale barne- og ungdomslederkonferanser, samlinger i Kvinnenettverket, deltakere til SENDTkonferanser om menighetsplanting og European Leadership Forum.

Andre oppgaver for ledergruppen: Styremøter/hyrderåd, artikler/veiledning i aviser, delta i samarbeidstiltak (Evangelisk Luthersk Nettverk, Nordisk Indremisjonsråd, Nordisk Barne- og Ungdomsråd), møter med kretsledere og forsamlingsledere (Misjonsråd), diverse styreverv i egen organisasjon og samarbeidende tiltak (gjelder også andre ansatte), representasjon av organisasjonen i ulike fora/komiteer/generalforsamlinger/representantskap.

Kontorstøtte: Ajourhold/rapportering av medlemslister i.f.m. søknad om Frifond-støtte til lokallag, ajourhold av organisasjonens registre for faste givere, abonnenter og deltakere til diverse arrangement. Hjelpe kretser med tjenester ved sykdom. Ajourhold av personalhåndbok og HMS-rutiner, fond og legater, søknadsprosesser rundt mvakompensasjon, KNIF-avtaler. .

Støtte til, eller betalende medlemskap i, organisasjoner/tiltak som vi mener arbeider i forlengelse av ImF sitt oppdrag og kall: divisi, Menneskeverd (også støtte til prosjekter innen dette feltet), Til helhet, K-Stud, KPK, Blåkors, Norme, Bibelleseringen, IKOs barnehagekontor, guttogjente.no, Evangelisk Luthersk Nettverk, Institutt for sjelesorg.

Andre betalende medlemskap som hele organisasjonen har nytte av: Frivillighet Norge, Soria Moria, Virke.

Eiendomsforvaltning: Bibelskolen, våre kontorer i Straume Forum, ett bedehus i Bergen, noen bedehus og personalboliger i Finnmark.

Oppdatert: 22.02.2018