I forbindelse med Generalforsamling og kretsårsmøter i 2019, ber vi om tilbakemelding på viktige anliggender fra våre forsamlinger og foreninger. Bruk denne linken for å melde inn respons:  ImF GF2019 – Tilbakemelding fra forsamlinger/foreninger.

Nedenfor finner dere en 14-minutts video (lav oppløsning øverst og høy oppløsning nederst) som er laget som introduksjon og bakgrunnsinformasjon til det vi ber om tilbakemelding på. Du kan også gå inn på denne lenken for å laste ned video og Powerpoint-presentasjon av teksten.