Generalforsamling for Indremisjonsforbundet

Bildøy Bibelskole lørdag 4.november 2022 kl 15:30 – 19:30

Her er dokumenter i forbindelse med Generalforsamlingen. Du trenger ikke Dropbox-appen for å få tilgang, bare velg «gå videre til nettstedet» for å åpne:

Signert regnskap med revisjonsberetninger

2019

2020

2021