I vårt arbeid vil vi være Ordet nær og mennesket nær.

I vår Strategi- og handlingsplan har vi satt oss følgende
Hovedmål  for perioden 2005-2008:

  • Ny giv i indremisjonsarbeidet.
  • Skape en positiv og varm kultur i indremisjonsfellesskapet.
  • Styrke identitet og tilhørighet i indremisjonsfellesskapet.
  • Styrke bibeltro forkynnelse og evangelisk luthersk vekkelsesprofil.
  • Styrke diakonal holdning og handling.
  • Styrke kristne verdier som salt og lys i samfunnet.
  • Medlemsvekst – flere enheter og geografisk vekst.