Forsamlinger

De fleste bedehus og forsamlinger i ImF er knyttet opp mot våre kretser.
Følgende  forsamlinger er innmeldt direkte i ImF sentralt.

  • Kristiansund Indremisjon
  • Ålesund Indremisjon