Indremisjonsforbund på Vestlandet
Til slutt var det indremisjonsfolk i Bergen og på Sunnmøre som satte i gang arbeidet med å danne et slikt forbund på Vestlandet. I 1897 sendte sunnmøringene en oppfordring til høstmøtet i Bergens Indremisjon om å sette fart i arbeidet med å få forbundet sammen, og 31. januar 1898 ble følgende vedtak gjort i Bergens Indremisjons styre: «Det valgtes en komite, bestaaende af Grimnes, Traasdahl og Andreas Lavik, for at sætte sig i forbindelse med Indremisjonsvennerne på Vestlandet, belyse Indremisjonens Stilling for nærværende og indhente Oplysning om, hvorvidt der er Stemning for Oprettelse af et Indremisjonsforbund for Vestlandet, uafhengigt af det kirkelige Embede.»