Historien

Indremisjonsforbund på Vestlandet
Til slutt var det indremisjonsfolk i Bergen og på Sunnmøre som satte i gang arbeidet med å danne et slikt forbund på Vestlandet. I 1897 sendte sunnmøringene en oppfordring til høstmøtet i Bergens Indremisjon om å sette fart i arbeidet med å få forbundet sammen, og 31. januar 1898 ble følgende vedtak gjort i Bergens Indremisjons styre: «Det valgtes en komite, bestaaende af Grimnes, Traasdahl og Andreas Lavik, for at sætte sig i forbindelse med Indremisjonsvennerne på Vestlandet, belyse Indremisjonens Stilling for nærværende og indhente Oplysning om, hvorvidt der er Stemning for Oprettelse af et Indremisjonsforbund for Vestlandet, uafhengigt af det kirkelige Embede.»

Forrige side Neste side