Diakoni
Det gikk ikke lang tid før det diakonale arbeidet også ble tatt opp innen Indremisjonsforbundet. I løpet av de 100 år har Indremisjonsforbundet eid barnehjem, aldershjem, hjem for rusmisbrukere og andre institusjoner. Ansatte har også i høy grad kombinert forkynnerarbeidet med diakonalt arbeid. Inntil velferdsstaten overtok for fullt i landet vårt, var det mye sosial og materiell nød som også måtte stilles, og Indremisjonen var på banen. De siste tiårene har vi opplevd at mye av den institusjonelle diakonien har blitt overtatt av det offentlige.