Finnmark
I 1910 ble det tatt opp arbeid i Finnmark. Også her gikk forkynnerarbeid og diakonalt hjelpearbeid hånd i hånd, og indremisjonsarbeidet i Finnmark lever fremdeles i beste velgående.