Mye har forandret seg på 100 år. Samfunnet er et helt annet, folks livsmønster likeså. Men fremdeles er Guds ord det samme, og fremdeles er det det samme ønsket som driver indremisjonsarbeidet, ønsket om å nå folket med det eneste som kan gi frelse og evig liv. Mye er sådd, mye har båret frukt, og det er vårt ønske at det må være tilfelle også i nye arbeidsår.