ImF yter tjenester for kretser, forsamlinger, lokallag, skoler og barnehager. I tillegg opptrer vi på vegne av dette felleskapet i ulike sammenhenger.
Vi har her laget en kortfattet liste over det vi bruker penger og andre ressurser på:

Last ned: hva gjør ImF (pdf-fil)