Petter Olsen
Medieleder

Telefon: 56 31 42 50
Mobil: 
932 14 319
E-post: 
p.olsen@imf.no