Sambåndet 03/14 Utfordrende tema og ny layout

Postet: 15. mars 2014     kommentarer

Marsutgaven av Sambåndet kommer snart i postkassen til abonnentene, og som vanlig er redaksjonen spent på mottakelsen. Kanskje litt mer spent enn vanlig denne gangen – av to årsaker:

Frimodig tema

For det første på grunn av det bærende temaet, som vi har valgt «frimodig» som stikkord for. Vi spoler tilbake til konferansen «Vær frimodig og sterk», med undertittel «verdensvid bibeltillit», ultimo oktober i fjor. Konferansen ble arrangert av Evangelisk luthersk nettverk (ELN), der blant andre Indremisjonsforbundet er med (les mer her). Hovedtemaet kom til å bli konservative kristnes forhold til den læremessige utviklingen i Den norske kirke (bibeltillit), og dette dekket vi i novemberutgaven vår. Men det var også et annet emne, som vi først nå har hatt plass til å skrive om: Flere av de inviterte innlederne, unge folk, snakket om hvordan man kommuniserer med mennesker som ikke har de samme referanserammene som vi selv har, ja, som knapt vet hvem Jesus er. Det disse innlederne sa, kan virke provoserende, fordi det til dels bryter med måten indremisjonsbevegelsen har gjort ting på. Likefullt mener vi det er verdifullt at dette kommer fram, og vi mener at en av Sambåndets oppgaver nettopp er å utfordre, også i egne rekker. Ikke for å irritere, men for å røske litt i vante tanker, for å sette ting i perspektiv. Vi mener at det verste vi kan gjøre er å lage et produkt som er likegyldig, som ikke vekker noen form for reaksjon. Et slikt produkt vil verken forsvare penge- eller tidsbruken. Samtidig ser vi også at det er grunnlag for å balansere. I fjor høst opplevde flere kristne skoler at «tradisjonell» talerstolforkynnelse nådde fram til de unge. Kanskje er uttrykket Ordet nær og mennesket nær beskrivende også for det de unge innlederne på ELN-konferansen snakket om? Temaseksjonen er derfor ikke ensidig. Vi hadde også planer som vi tror ville gjort den balanserende delen enda bedre, men dessverre hadde flere aktuelle kilder ikke anledning til å la seg intervjue før tiden rant ut. Vi håper uansett at temasidene blir lest med det åpent sinn.

Ny design

Den andre grunnen til litt ekstra spenning er at kretsbladdelen denne gang framstår i ny drakt – ny layout. Vår grafiske designer Beate Augestad er den som har jobbet mest med dette (med litt «innblanding» fra både undertegnede og mediegrafikeren vår). Vi synes vi et godt stykke på vei har oppnådd det som var målet – ryddigere og mer moderne sider, klarere prioriteringer, mer logisk sammensetning av de ulike elementene, mer bevisst bildebruk. Dette gir igjen mulighet for å skape kontraster og framheve det viktigste på sidene. Vi tror at den nye designen vil hjelpe leserne til å ta seg fram i kretsbladet (selv om vi har sløyfet innholdsfortegnelsen på førstesiden!) og få en bedre leseropplevelsen på veien. Samtidig tror vi leserne vil kjenne seg igjen i innholdet, for de ulike elementene er i all hovedsak bevart, og arbeidet har selvsagt skjedd i samarbeid med de ansvarlige for hver enkelt kretsblad.

Nyhetssidene

På nyhetsplass får vi andre og siste (?) del av en miniserie om innsamlingsprosjekter på skolene. I dette nummeret plukker journaliststudent David opp tråden fra forbundsstyreformann Sverre Dag Ljønes, som på Arbeidermøtet i januar bemerket at ImF ikke var med i kampen om å få disse prosjektene. Kom gjerne med innspill her! I tillegg bringer vi en nyhetssak av det aller ferskeste slaget – og omtaler en undersøkelse som setter norsk misjonsarbeid i perspektiv. En skolenyhet som kom inn på tampen, fikk vi med i et «loft». Ingen av disse sakene har vært publisert på nettsiden vår, og med mindre det skulle bli nødvendig med tanke på konkurransen med andre medier, blir de ikke lagt ut før de betalende abonnentene har fått sjanse til å lese dem.

Meninger

På leder- og kommentarsidene prøver vi å la vår stemme høre i den offentlige debatten. Og både leder og Synspunkt fra februarnummeret ble sitert i dagsaviser. Synspunkt-artikkelen følges opp på lederplass nå i mars.

I spalten «til Tro» berører vi for første gang diskusjonen rundt Bethel Church og Bill Johnson gjennom et innlegg tidligere ImF-forkynner Martin Hjellvik først publiserte på sin Facebook-side. Og bladet avsluttes med et intervju med ImFs nye økonomileder, der vi blant annet får et innblikk i hans strategi for å øke gaveinntektene.

I dette nummeret gleder vi oss også over inntekt fra fire helsides annonser. Faktisk måtte vi øke sideantallet for å få alle med.

Som alltid er jeg åpen for reaksjoner og innspill. Skriv i kommentarfeltet under, send en e-post til p.olsen@imf.no eller ring 932 14 319.

Normalt vil bladet være i postkassen 20. mars. God lesing!

Mvh

Petter Olsen

redaktør

 

Dagens bibelord - Jes 10,1-4

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
2 driver fattige bort fra domstolen
          og tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,
          gjør enker til sitt bytte,
          og plyndrer farløse.
          
   
3 Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,
          når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?
          Hvem flykter dere til for å få hjelp,
          og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres
          
   
4 uten å måtte knele blant fanger
          eller falle blant drepte?
          Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
          hånden er fremdeles løftet.

          
   

Jes 10,1-4
 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
Les mer