Ikke uproblematisk formidling

Postet: 17. juli 2014  Emner: , , , ,   

Er det bra at barn helt ned i fireårsalderen får høre en dramatisert versjon av Potifars hustru som ber Josef komme og «kose» med henne?

Jeg ble oppfordret av Vårt Lands debattredaktør til å kommentere et innlegg av Geir Smith-Solevåg (lenken på navnet hans tar deg til Vårt Lands verdidebatt, der du også kan lese andre kommentarer til det samme innlegget). 

Geir Smith-Solevåg reagerer på noen av de glimtene fra livshistorien til Josef og Moses som Søndagsskolen Norge har tatt med på Sommer-cd-ene fra 2013 og -14. Han karakteriserer det som henholdsvis «sex-press» (1.Mos 39) og «barnedrap» (2.Mos 1-2). Han mener dette er temaer som barn helt ned til fireårsalder (målgruppen er 4-10 år) burde ha blitt spart for en stund til.

Jeg kan helt klart se Smith-Solevågs poeng om at dette kan være vanskelig for små barn å forholde seg til, særlig uten forklaring og tolkning.

Forsvarer

Generalsekretær Erling Ekroll i Søndagsskolen Norge forsvarer tekstutvalget på cd-ene: – Også små barn kan helt fint introduseres for disse bibeltekstene. Vi mener vi har balansert godt i formidlingen, ved å avdramatisere noe. På cd-en hører vi at Josef får spørsmål fra en dame om han vil være kjæresten hennes. «Kjæreste» er en omskriving av teksten i Bibelen, og et ord små barn forstår, sier han.

På direkte spørsmål fra Vårt Land (se lenken over) svarer han at det heller ikke er nødvendig at barn får innholdet forklart av voksne etter å ha lyttet til det.

Lite kunnskap

Jeg kan nok ikke følge Ekroll helt her. I en engelsk undersøkelse, omtalt i Vårt Land 20. februar, ble 800 britiske barn i alderen 8-15 år spurt om deres kunnskap om Bibelen. Nesten 60 prosent hadde ikke hørt om David og Goliat og skapelsesberetningen, og over 70 prosent kjente ikke til Daniel i løvehulen.

Det er ikke grunn til å tro at situasjonen er veldg mye bedre i Norge. Disse historiene skulle da også i utgangspunktet være langt mer kjente enn de nevnte eksemplene fra søndagsskole-cd-ene. Jeg mener det viser at det absolutt er et behov for å gi barn og unge en ramme rundt det de hører.

«Kom og kos med meg»

Når jeg hører om at Bibelen skal leses høyt på et torg eller lignende i løpet av helg, tenker jeg ofte i samme bane. Vi må erkjenne at særlig Det gamle testamente (GT) inneholder mange sterke skildringer. Hva med en bibelukyndig person som går forbi og bare får med seg noen setninger om en brutal krigshandling? Hvilket inntrykk vil vedkommende få av Bibelen?

Noe av det samme mener jeg at kan skje her. Dramatiserte setninger som «kom og kos med meg» og «kom og vær kjæreste med meg» kan skape feil inntrykk hos både barn og unge, selv om Ekroll forklarer at de omskriver på cd-en slik at Potifars kones hensikt (om å begå ekteskapsbrudd med Josef) ikke blir så tydelig.

Med det forbehold at jeg ikke har hørt akkurat dette sporet på cd-en (det var ikke blant dem som lå ute på nettsiden), men forholder meg til det som er referert, er jeg enig med Smith-Solveåg i at det ikke er tjenlig å ta akkkurat denne episoden av Josefs liv med på en barne-cd.

Jeg forutsetter at Søndagsskolen Norge ikke har tenkt på samme måten som de som sto bak den nye filmen om «Mormor og de åtte ungene», der man ønsket å «modernisere» ved at familien nå består av «dine, mine og våre» barn, og altså derved så inn skilsmisse som noe dagligdags.

Historien om barnedrapene på cd-en er jeg mindre redd for, fordi dette er mye enklere å sette inn i en sammenheng.

Rike forbilder

Der jeg imidlertid er helt uenig med Smith-Solevåg, er når han setter spørsmålstegn ved i det hele tatt å formidle de historiske forbildene på Jesus (f.eks. Noas ark og Josef) i GT, siden vi nå kjenner Jesus selv gjennom Det nye testamente (NT). Vi har fått en hel bibel, og den som har lest i GT med Jesus for øye, vet at det gir et enda rikere bilde av ham. Søndagsskolen Norge skal derfor ha ros for at de holder GT-historiene levende. Den britiske undersøkelsen jeg refererte til over, viste også at antall barn som regelmessig leser eller hører bibelfortellinger, er halvert i løpet av de siste 20 årene.

Også her kan det imidlertid være nødvendig med tolkning, slik det også skjedde i Bibelens samtid. I Nehemias 8,8 leser vi at Esra og levittene leste opp av loven (Mosebøkene), «og de tolket den så folket skjønte det som ble lest». Og i v. 12: «Da gikk hele folket bort (…) og holdt en stor gledesfest. For de hadde forstått det som var blitt talt til dem».

Både voksne og barn har altså behov for å få bibelske historier forklart for seg, og jeg tror det er særlig viktig for barn og unge som vokser opp i dag.

Dagens bibelord - Rom 6,14-23

14 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.
   
15 Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! 16 Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. 17 Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. 18 Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett – 19 jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. 20 Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. 21 Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. 22 Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 6,14-23
 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.
   
Les mer