Lars Gule har ett poeng

Postet: 21. november 2014  Emner: , , , , , , ,   

Filosof Lars Gule har rett i én ting: Islam er den mest kontroversielle religion i Norge i dag, og unge muslimer i Norge trenger bedre undervisning om den for å unngå ekstremisering.

Først publisert i avisen Dagens papirutgave 21. november 2014

I en kronikk i avisen Klassekampen 13. november (lenken er til verdidebatt.no), omtalt i Dagen neste dag, vedgår altså den tidligere lederen i Human-Etisk Forbund at islam er den «mest kontroversielle» religion i kongeriket. Det er jeg enig i. Han mener videre at religions- og livssynsfaget (K)RLE bør «utvikles slik at det for det første kan bidra til å hindre ekstremisering i islamistisk retning blant muslimske elever (enten de har innvandrerbakgrunn eller er konvertitter), og for det andre kan forebygge utvikling av islamfiendtlige og islamofobe holdninger blant ikke-muslimske elever (enten de er etnisk norske eller frafalne muslimer)».

Jeg konstaterer at jeg følger ham et godt stykke på vei i dette resonnementet. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har mer enn 60 personer reist fra Norge for å kjempe for terrorgruppen «Den islamske stat» (IS) i Syria og Irak. 18. november meldte TV2 og NTB at to norske borgere skal være drept i kampene i Syria, og rundt ti skal være drept fra før. På Dagsrevyen kunne vi sist helg høre en syrisk avhopper fra IS si at europeere som slutter seg til terroristene, har en sterkere ideologisk overbevisning enn syrerne, står for flest selvmordsoperasjoner og er de som er mest brutale mot de sivile.

– De blir overbevist om at du må bli martyr, dø for Allah, sier avhopperen i intervjuet på NRK1.

Da henger det sammen at vi bør bruke skoleverket til å undervise om islam, så som for eksempel skillet mellom «den store og lille jihad». I Vårt Land 11. november forklarer Mona Helen Farstad ved NLA Høgskolen at ordet, som ofte oversettes med «hellig krig», betyr «anstrengelse», og at den store jihad er den kontinuerlige kampen mot ens egne syndige tilbøyeligheter, mens den lille blir betegnet som væpnet kamp. – Jihad forstås som en kamp mot det som er ondt, for alt som er rett og godt. Spørsmålet blir hvordan man definerer «det rette» og «det gode», og hvilke saker man velger å kjempe for, påpeker Farstad.

I nettavisen Your Middle East 28. september uttaler en kurdisk avhopper fra IS at utenlandske rekrutter «ikke hadde peiling på» hva vers de fikk sitert fra Koranen, «egentlig betyr». Den israelske avisen Haaretz skrev 20. september at regjeringen i Østerrike vil arbeide for en standardisert tysk oversettelse av Koranen for å hindre det de mente var ekstremisters misbruk av teksten basert på oversettelser som ikke holder mål. Overbevisningen hos syriafarerne kan altså bygge på særdeles sviktende grunnlag.

Daglig leder i Minotenk – minoritetspolitisk tenketank, Linda Alzaghari, skriver i Vårt Land 11. november at søken etter identitet og tilhørighet er sentralt for å forstå hvorfor noen slutter seg til ekstreme grupper. Hun mener mange unge, norskfødte muslimer føler det vanskelig å bli akseptert som norsk, og at det skyldes «en trang forestilling om hva det vil si å være norsk, både i storsamfunnet og foreldregenerasjonen». Også en slik situasjon er det naturlig at skolen bidrar til å bedre.

Alt dette – og mer til – tilsier at Lars Gule har rett i at unge muslimer trenger mer og bedre undervisning i islam. Jeg følger imidlertid ikke førsteamanuensen ved Høgskolen i Oslo og Akershus i at det kommende KRLE-faget er til hinder for dette, selv om «om lag halvparten» av tiden skal brukes på kristendom. Det følger av dette at det fortsatt er «om lag halvparten» igjen. Og flere utsagn fra RLE-lærere tyder på at kristendom i dag knapt nok får 30 prosent av undervisningstiden. Lars Gules oppfordring til sivil ulydighet blant lærerne til fordel for islam, framstår derfor som overdrevet.

Dette innlegget er også publisert på verdidebatt.no, som en av mange kommentarer til Gules utspill.

Dagens bibelord - Luk 19,1-10

1 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. 3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. 4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. 5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» 6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7 Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» 8 Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» 9 Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»

Luk 19,1-10
 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen.
Les mer