Sambåndet 1/15 Kolonfonskifte og forfølgelse

Postet: 28. januar 2015  Emner: ,     Kommentar: 1   kommentarer

Første utgave av Sambåndet i 2015 har forfølgelse med bakgrunn i religion som tema. Men først et tilbakeblikk på desembernummeret.

Rapport

Langlesing: Sekssiders-intervjuet med Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle var den store lesesaken i desember, og vi fikk flere signaler om at dette ble satt pris på. Ett eksempel er en leser som i brevs form ba om å få tilsendt fem ekstra eksemplarer av bladet – med vedlagt 100-lapp som betaling. Disse skulle han bruke til å dele ut, og det har vi selvsagt ingenting imot! Intervjuet ble også sitert i Klipp-spalten til avisen Dagen.

Nyhetssidene: Av de tre nyhetssakene var det Egil Morlands vurdering av de konservatives stilling i norsk kristenliv som vakte mest debatt, særlig hans referanse til rektorstriden på Bildøy bibelskole i siste halvdel av 90-tallet. Det førte til flere kommentarer på Facebook, og saken ble også livlig debattert i pauser under Indremisjonsforbundets Arbeidermøte i starten av januar. Saken bygger på Morlands foredrag om «einskapen i kyrkja», som vi for tiden trykker i spalten Til tro.

E-blad: Den kanskje største nyheten i desemberutgaven var at vi fra og med julemåneden i fjor også utgir Sambåndet som e-blad. (Dette er en digital gjengivelse av papirproduktet og har ingenting med tilbudet som finnes på nyhetsnettstedet sambåndet.no å gjøre. Sistnevnte fortsetter som før.) E-bladet mottas av dem som har betalt den frivillge kontingenten på 350 kroner, eller som tegner et heldigitalt abonnement til 298 kroner i året. Forutsetningen i begge tilfeller er at vi får oppgitt en aktiv e-post-adresse. (Registrer deg via denne lenken.)

Statistikken viser at e-bladet for desember foreløpig er åpnet 284 ganger, og total lesetid er på om lag 12,5 timer. E-bladet ble sendt ut 18. desember, og de fleste har åpnet det i dagene fram mot 23. desember. Også selveste nyttårsaften scorer høyt. 75 prosent av lesingen har skjedd på datamaskin, 23 prosent på lesebrett og bare 2 prosent på mobiltelefon. Sammenligner vi med januarutgaven, kom den raskere opp i lesetall (i skrivende stund er januarbladet åpnet 234 ganger), total lesetid er økt (til drøyt 14 timer), og andelen som leser på mobiltelefon, er mangedoblet fra 2 til 24 prosent. Når det gjelder lesing på mobile enheter, som vi ser som en av de største fordelene, kan et tips være å laste ned app-en til publiseringsverktøyet Issuu. Har man først åpnet lenken vi sender ut på e-post, kan bladet leses via applikasjonen, også uten internetttilknytning.

Meninger: Lederartikkelen i desember, «Kamp eller flukt?», skapte reaksjoner i kommentarfeltet. Les her – og kom gjerne med ditt syn.

Spalter: «Ordet nær» har fulgt oss i mange år, men av ulike praktiske grunner var spalten etter alt å dømme med for siste gang i desember. Takk til de som har vært med som skribenter! Den blir erstattet av en bønnespalte som vi jobber med å få på plass fra og med februarutgaven.

Nettet: I juleferien publiserte vi blant annet diakoni-sakene våre fra augustnummeret i fjor som en serie på sambåndet.no. På nyttårsaften la vi ut lista over årets mest delte saker. Dette er bare noe av det som skjedde på nettet mellom desember- og januarutgivelsene av bladet. Det er viktig å følge med på både sambåndet.no og bladet/e-bladet om man skal holde seg oppdatert om hva som skjer.

Januar

Denne bloggposten kommer seinere enn vanlig fordi undertegnede (sammen med journalist Brit Rønningen) fulgte Si-Reiser til Israel i forrige uke. Det har foreløpig resultert i tre saker på sambåndet.no og vil også merkes i bladet framover. Kanskje noen synes det er rart at Sambåndet skriver om politiske og militære forhold på Golanhøydene og rapporterer fra en israelsk militærleir under forhøyet beredskap (disse sakene har blitt ytterligere aktualisert de siste dagene). Tanken vår er igjen at det er et skille mellom sambåndet.no, som skal være et rent nyhetsnettsted, og bladet, som også ivaretar andre hensyn.

Tema: I temaseksjonen valgte vi denne gang å være tidsakuell. Vi koblet sammen Åpne Dørers årlige rapport om kristenforfølgelse (med god hjelp av Kristelig Pressekontor) med terrorhandlingene i Paris 7. og 8. januar og våget å stille spørsmålet om det er sammenheng mellom religion og terror. Synspunkt-artikkelen tar opp temaet ytringsfrihet, også det koblet til Paris-terroren, og der sier jeg blant annet noe om mine tanker som redaktør om gjengivelse av karikaturtegninger. Bokanmeldelsen er også knyttet til temaet kristenforfølgelse. Vårt ønske med temaseksjonen denne gang har vært å forsøke å trekke opp noen tråder og forbindelseslinjer, og vi håper at det kan være nyttig bakgrunnsstoff for lesere som vil gjøre seg opp sin egen mening. (Indremisjonsforbundet inngikk for øvrig i 2011 en samarbeidsavtale med Åpne Dører.)

Leder: I januar var det ekstra spesielt for meg å skrive leder og kommentar i bladet. Dette fordi styret for Indremisjonsforbundet, som utgiver av Sambåndet, 3. januar overførte ansvaret som ansvarlig redaktør fra generalsekretær Erik Furnes til meg – etter ønske og innstilling fra oss begge. Min første leder i denne egenskapen handler om tilsynssaken mot nettstedet guttogjente og har nok en tydeligere stillingstagen enn mine tidligere lederartikler.

Nyhetssider: Ettersom det denne gangen ikke var så mange annonser, hadde vi mulighet til å utvide nyhetsseksjonen med en side. Saken på side 5, «Human lederjakt», er et godt eksempel på noe vi ønsker å gjøre mer av, nemlig å lage noe allment og prinsipielt ut av en konkret nyhet. Nyheten var at Brandøy leirsted trenger ny daglig leder, og det almenne perspektivet er at indremisjonsfamilien i stadig større grad benytter seg av rekrutteringsbyråer når man må ut og lete etter nye folk. På den måten håper vi at saken blir interessant for langt flere enn de som er opptatt av dette ene leirstedet.

I en notis under denne saken bringer vi også nyheten om at det nye styrerparet på Helgatun har trukket seg. Denne saken valgte vi å publisere i sin helhet på sambåndet.no, og det er et nytt eksempel på det samspillet vi ønsker å ha mellom papir og nett. At vi viderebrakte ekteparets begrunnelse for å trekke seg ble av noen oppfattet som lite ønsket, særlig ettersom også Vårt Land plukket opp saken med henvisning til Sambåndet. Men som jeg tidligere har skrevet på kommentarplass, må også Sambåndet ha lov til å drive ordinær, redelig journalistikk som ikke legger skjul på det vi oppfatter som vesentlige forhold.

Også spalten Postkassen inneholder en «forrektige» nyhetssak denn gang. At noe var vi ferd med å skje med Ålesund bedehus har vi visst lenge, og nå hadde vi nok informasjon til å lage den første saken om det.

Spalter: Av den faste spaltene vil jeg denne gang trekke fram Irenes kjøkkenkrok. Her tar Irene Krokeide Alnes oss på en varm og nær måte inn i en alvorlig hendelse som preget henne og familien i året som gikk.

Trykkeri: Nr 1/2015 er første nummer som trykkes på Lillestrøm (Amedia). Ved å innhente nye tilbud har vi spart mye penger, og vi vil nå også få anledning til å trykke flere enn 48 sider dersom det skulle være ønskelig.

Så vil jeg som vanlig oppfordre til å ta kontakt om du har rekasjoner, enten på innholdet i denne bloggposten eller på innholdet i bladet. Skriv gjerne i kommentarfeltet under.

God lesing!

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør

 

Dagens bibelord - Jes 10,1-4

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
2 driver fattige bort fra domstolen
          og tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,
          gjør enker til sitt bytte,
          og plyndrer farløse.
          
   
3 Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,
          når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?
          Hvem flykter dere til for å få hjelp,
          og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres
          
   
4 uten å måtte knele blant fanger
          eller falle blant drepte?
          Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
          hånden er fremdeles løftet.

          
   

Jes 10,1-4
 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
Les mer