Bibelsk ekteskap ikke diskriminerende

Postet: 21. august 2015  Emner:   

Teologiprofessor Svein Aage Christoffersen synes å mene at prinsipper skal redefineres alt etter hvilke valg mennesker gjør. Er det virkelig så enkelt?

Først publisert i Vårt Lands papiravis 21. august 2015 (ligger også på verdidebatt.no)

I Vårt Land 18. august slutter Christoffersen seg til dem som mener at det å definere ekteskapet som et samliv mellom én mann og én kvinne – slik både det gamle og det nye testamente i Bibelen gjør – er diskriminerende. At forkjemperne for ny ekteskapslov i stor grad har lykkes med å gjøre dette til et rettighetsspørsmål, er deres største retoriske seier. For det åpner for å hevde at de av oss som mener noe annet om ekteskapet, diskriminerer. Det er imidlertid uklart for meg hvor de henter støtten fra til å rubrisere et tradisjonelt syn på ekteskapet som diskriminerende. Å fundamentalt endre forståelsen av noe er ikke en rettighet.

Jeg vil framholde at det ikke handler om diskriminering å stå for det nedarvede synet på ekteskapet. Det handler i stedet om å behandle ulike ting på ulikt vis. Det bibelske og nedarvede synet på ekteskapet har felles barn som mål: «Vær fruktbare og bli mange» (1. Mos 1,28). Et samliv mellom likekjønnede kan ikke gi et slikt resultat. Derfor er dette ikke et ekteskap, men kan, slik norsk lov tidligere gjorde, eksempelvis defineres som et partnerskap. Da står vi overfor to ulike ting, som naturlig nok da behandles etter sin egenart – og dermed ulikt. Det er ikke diskriminering.

Professor Christoffersen hopper bukk over denne problemstillingen og angriper i stedet den definisjonen på ekteskapet som jeg, i likhet med Espen Ottosen, gjør meg til talsmann for. Slik jeg forstår Christoffersen, resonnerer han slik: Ekteskap definert som et samliv mellom én mann og én kvinne, støter an mot et samliv mellom likekjønnede. Det er diskriminerende og – endatil – mobbing, og dermed kan vi ikke definere ekteskapet slik. Følgen av Christoffersens resonnement må da bli at alt det som menneskeheten har regnet og fremdeles regner som rett, må endres dersom noen støtes av det. Blir ikke en slik tenkning for enkel? Hva vil professoren da møte de som måtte føle seg støtt av forbud mot flerkoneri, med?

Det tradisjonelle synet på ekteskapet utfordrer menneskets rett til selv å velge hvem de skal leve med, og retten til trygghet og aksept, fortsetter Christoffersen. Ja, mennesker har mulighet til å velge om de vil følge Bibelens anvisning eller ikke. For ikke lenge siden sto en mann fram i Dagen og sa at han valgte å leve seksuelt avholdende med sin legning. Det er også et valg. Tryggheten kunne ha vært sikret i et lovverk som ikke redefinerte ekteskapet, og aksept handler ikke bare om lovgivning.

Professoren trekker også inn forfølgelse av lesbiske og homofile i andre land. Noe slikt er det ikke mulig å forsvare. Menneskets verdi er ukrenkelig. Men å definere og behandle to fundamentalt ulike former for samliv etter sin egenart, slik det var i Norge i årene før ekteskapsloven, handler (heller) ikke om forfølgelse. I de fleste andre spørsmål ville vi ha reagert dersom man insisterte på å se bort fra egenarten.

Les også kommentar: Pauli ord og evangeliet

Dagens bibelord - Apg 2,42-47

42 De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. 43 Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. 44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45 De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. 46 Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.

Apg 2,42-47
 De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.
Les mer