Hvordan kunne det skje?

Postet: 10. november 2015  Emner: , ,   

Innlegg 09.11.15 på markering av Krystallnatten. Arrangør: Sartora tankesmie

91 jøder ble drept natten mellom 9. og 10. november 1938. Nazistene forsøkte å skyve folket foran seg og hevdet at ødeleggelsene på «Rikskrystallnatten» – som propagandamaskineriet kalte den – var resultat av et folkelig raseri mot jøder. I realiteten var det styrt av det nasjonalsosialistiske partiet, der Hitler var partileder fra 1921, og utført av partiets paramilitære organisasjoner. De materielle skadene beløp seg til flere hundre millioner tyske riksmark, og de tyske jødene ble dømt til å betale erstatning på rundt en milliard riksmark til den tyske staten som oppreisning (!) for skadene.

Noen steder var faktisk lokalbefolkningen med på ødeleggelsene. Det gjør det relevant enda en gang å stille spørsmålet om hvordan 66 millioner innbyggere i et av verdens mest framskredne samfunn, kunne underkaste seg Adolf Hitler.

1918: Reymund Pretzel sittende mellom foreldrene sine.

1918: Raimund Pretzel sittende mellom foreldrene sine.

I 1999 dør den tyske journalisten og forfatteren Raimund Pretzel, bedre kjent under pseudonymet Sebastian Haffner, 91 år gammel. I 1914 var han sju år gammel, og første verdenskrig gjorde ham til en fanatisk nasjonalist. Sjokket av tapet i 1918 ble fulgt av forvirring som følge av revolusjon og hyperinflasjon.

Gjemt i en kommodeskuff etter farens død finner sønnen Oliver manuskriptet til en bok. Manuset var skrevet tidlig i 1939 i eksil i England, men var blitt lagt til side på høsten da andre verdenskrig brøt ut. «Min far ville kanskje ikke ha vært glad for at boken ble utgitt», vedgår Oliver Pretzel i et introduksjonskapittel til boken. Manuset er så nært i tid til begivenhetene det beskriver. Da boken ble utgitt i 2000 (tittel: «Geschichte eines Deutcen»), toppet den bestselgerlistene i Tyskland i 42 uker.

«Tyskland er intet, hver tysker er alt», skrev Goethe (min oversettelse fra engelsk) i 1808. Boken gir oss innblikk i forfatter Sebastian Haffners liv og de politiske begivenhetene i Tyskland fra 1914 til 1933. I en prolog til boken beskriver Haffner, sitat, «en historie om en duell. En duell mellom to svært ulike motstandere: en overvettes mektig, formidabel og nådeløs stat og en betydningsløs, ukjent privatperson.

Krystallnatt forfatter

Øverst t.v. Simon Haffners far, ca. 1932 Nederst t.v. forfatteren og hans mor, ca. 1935 Midten t.h. forfatteren ca. 25 år

Denne privatpersonen opplever seg å være konstant på defensiven. Han ønsker bare å bevare det han oppfatter som sin integritet, sitt privatliv og sin personlige ære. Disse verdiene er under konstant angrep fra regjeringen i det landet han lever i, og det ved hjelp av de mest brutale, om enn klossete, metoder. Men en skremmende ondskap forlanger staten at privatpersonen oppgir sine venner, forlater sine kjære, tar avstand fra det han tror på, og begynner å tro på noe som er bestemt for ham. Han må hilse på en ny måte, ete og drikke på måter han ikke setter pris på, bruke fritiden på ting og aktiviteter han forakter, og fornekte sin fortid og sin individualitet. For alt dette må han hele tiden uttrykke stor entusiasme og takknemlighet. Privatpersonen er imot alt dette, men han er dårlig forberedt på det overveldende angrepet», innleder Haffner boken med.

Ifølge forfatteren ble den virkelige nazistgenerasjonen formet blant dem som ble født i tiåret 1900-10. De opplevde 1. verdenskrig som et spennende tallspill, uten å kjenne realitetene på kroppen. Den tyske arbeiderrevolusjonen i 1918-19 ble slått brutalt ned våren 1919 av det høyreorienterte Frikorpset, brakt inn på banen av den sosialdemokratiske regjeringen. Forfatteren sammenligner Frikorpset med de nazistiske stormtroppene, som også deltok under Krystallnatten. Dette forberedte den senere nazirevolusjonen. Alt som nå manglet, var teorien som skulle rettferdiggjøre praksisen.

Krystallnatt Hitler

Øverst: Adolf Hitler og noen av hans nærmeste på vei til en demonstrasjon i Bayern i september, 1923. Nederst: En naziparade i Berlin i 1930.

1923 er et enda viktigere årstall for Haffner. Han mener en hel generasjon tyskere da fikk fjernet det åndelige organet som gir mennesket evne til fasthet, balanse og selvkontroll. «Dette organet kan gi seg utslag i samvittighet, fornuft, erfaring, respekt for loven, moral eller gudsfrykt. En hel generasjon lærte – etter trodde den lærte – å klare seg uten en slik ballast», skriver Haffner.

Et eksempel på hva som skjedde dette året, var valutasammenbruddet. I september 1923 var inflasjonen så høy at beløp opptil en million tyske mark var uten verdi. Oppsparte penger forsvant, levekostnadene kom ut av kontroll, og sjetteklassinger forsørget sine beskjemmede fedre som aksjespekulanter.

I perioden 1924-29 var det fred, men Weimarrepublikken (1919-33) klarer ikke å begeistre tyskerne. De unge opplevde ifølge Haffner slutten på den politiske spente perioden som om noe var blitt tatt fra dem. De ble gående og vente på den første offentlige forstyrrelsen av privatlivet, slik at de kunne starte på et nytt, kollektivt eventyr. I denne korte perioden med offentlig ro delte det tyske folket seg umerkelig i to grupper: de som senere skulle bli nazister, og de som ikke skulle bli det, de som lærte seg å leve individuelt.

SA-parade i Berlin 30. januar 1933 for å feire at Hitler er blitt kansler

SA-parade i Berlin 30. januar 1933 for å feire at Hitler er blitt kansler

Kjedsomhet har alltid vært den største faren for flertallet av det tyske folket, hevder Haffner. Med monotoni følger en lengsel etter «utfrielse», best av alt gjennom en omfattende, billig massesuggesjon, og dette gjør landet mindre skikket enn andre nasjoner til et demokratisk styresett. Hendelsene mellom 1914 og -24 hadde gjort den eldre generasjonen usikre på sine idealer, mens de unge bare hadde opplevd offentlig uro og anarki. Da Hitler inntok scenen, kom han ifølge Haffner med to avgjørende løfter – mellom linjene i sine taler: gjenopplivelse av krigsspillet fra 1914-18 og en repetisjon av anarkitilstanden fra 1923. Hitler appellerte til de to store opplevelsene som hadde preget den unge generasjonen. Det tente de som lengtet tilbake, og støtte fra seg de som hadde satt minustegn foran disse to hendelsene.

Sebastian Haffner selv var i denne siste gruppen, men han konstaterer at de ikke hadde noe alternativ å følge. De andre kreftene i samfunnet var allerede diskreditert gjennom tidligere begivenheter.

– Stemningen i Tyskland var preget av en passiv venting på det uunngåelige, koblet med et håp om likevel å unngå det i siste minutt, mener Sebastian Haffner.

Det ble ikke unngått. Og Krystallnatten markerer overgangen fra den diskrimineringen av jøder som startet med Hitlers maktovertakelse i 1933, til systematisk forfølgelse som skulle kulminere i Holocaust. Ikke noe menneske som deltok, kan si seg fri for ansvar. Men jeg synes Sebastian Haffner har levert et godt bidrag til å forstå hvordan det kunne skje.

Kilde (inkludert bilder): «Defying Hitler – a memoir» (2002)

Berlin, 01.04.1933. Diskrimineringen er startet.

Berlin, 01.04.1933. Diskrimineringen er startet.

 

Dagens bibelord - 2 Kor 12,7-10

7 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. 8 Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, 9 men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 10 Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.

2 Kor 12,7-10
 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig.
Les mer