Sambåndet 12/15 Åpenhjertig intervju og korset på veggen

Postet: 15. desember 2015  Emner: , , ,      kommentarer

Forside desemberTema: For tredje år på rad lar vi et lengre intervju dominere temaseksjonen i desemberutgaven av bladet. I 2013 møtte vi Liv Nesse Amundsen på Kvitsøy, og i 2014 fortalte Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle om sin indremisjonsbakgrunn. I år møter vi Anne og Ståle Halsne i Hjelmeland og får høre hvordan anklage og straffedom mot Ståle Halsne påvirket ham selv, familien og troen.

Aviser og blader har en tendens til å bli fylt med saker og prosesser, så også Sambåndet. Under vignetten Møte med ønsker vi også å sette søkelys på mennesker. Det kan være folk som har levd et «vanlig» liv, og mennesker som har opplevd noe dramatisk. Fellesnevneren vil være en form for tilknyting til bedehusland.

For undertegnede var det en sterk og god opplevelse å møte ekteparet Halsne. Løftet om at de ville stille til intervju hadde jeg fått for lenge siden, men månedene gikk uten at jeg fikk somlet meg til å gjøre en konkret avtale. På årets første desemberdag ble intervjuet gjennomført. Da jeg satt på Tauferja på vei hjem, var det et to timers lydopptak på mobiltelefonen.

I det åtte siders intervjuet tar vi som utgangspunkt at Ståle Halsne faktisk ble dømt, og at ankene hans ble avvist. Vi lar det også komme fram at han fortsatt mener at konklusjonen i de to dommene om at han handlet forsettlig, altså gjorde noe han visste var galt, er feil. Samtidig går vi ikke inn i de mange detaljene i selve saken, og vi forsøker å unngå polemikk og stillingstagen. Intervjuet ble ikke gjort for å fortelle om en sak, men for å søke å få fram hva saken gjorde med menneskene som sto midt i den. Vi mener dette har stor verdi, og at noe av det også vil ha gjenkjenningseffekt fordi det dreier seg om allmennmenneskelige forhold.

Kanskje noen vil forsøke å lese inn i dette en annen sak Sambåndet har skrevet om i høst. Noen slik direkte kobling finnes ikke. Avtalen med Halsne ble opprinnelig gjort tidlig i februar. Sant nok går intervjuet inn på problemstillingen om hvem som skal kunne brukes i kristent arbeid, men det ville det uansett ha vært naturlig å spørre Halsne om. Slik sett blir dette intervjuet et bidrag til den refleksjonen vi ønsket å skape med saken i august- og septembernummeret om den tiltalte taleren, men det var ikke det det som var utgangspunktet for intervjuet med Halsne. Det som er viktig å ha langt framme i tanken, er at Ståle Halsne har sonet den straffen han ble idømt og har ikke noe mellomværende med det norske samfunnet.

Noen vil kanskje også spørre seg om Sambåndet her går inn som et mikrofonstativ for en mann som ønsker å prosedere sin sak. Leser man intervjuet med et åpent sinn, er jeg ganske så overbevist om at man vil konkludere med at ingen av delene er tilfelle.

Nyheter: I redaksjonen fulgte vi, etter hvert med en viss undring, diskusjonen om kristne symboler på leirsteder som midlertidig ble gjort om til asylmottak. Kollega Vilhelm Viksøy skaffet seg de aktuelle retningslinjene fra Utlendingsdirektoratet (UDI), og til vår forundring sto det ingenting der om at bygningen som sådan ikke kunne ha religiøse symboler. Derimot sto det noe om at bygget skulle «ha et rom» som skulle være «religionsnøytralt». I midlertidige mottak, som leirstedene vil være, var språkbruken enda mindre bastant. Vilhelm gikk i gang med å forsøke å finne ut av hvordan dette hadde utviklet seg til å bli en sak om at kors måtte skrus ned fra yttevegger, og at hele bygningene måtte «renses». Like etter kom UDI med en presisering som ble oppfattet som at de snudde. Men hva var det i så fall de snudde fra? Var det heller slik at UDI som sådan, eller noen i UDI, hadde trukket retningslinjene for langt, og at ingen hadde studert hvordan ordlyden i retningslinjene faktisk var? Dette bringer vi det vi kaller en nyhetskommentar om som fortsatt er aktuell selv om diskusjonen nå har roet seg.

Kollega Brit Rønningen har jobbet fram en sak om avhending/salg av bedehus rundt om i hele ImF-land. Det startet med Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI), men vi har også snakket med de andre kretsene. En rekke av kretslederne kommer med interessante – og muligens også kontroversielle – uttalelser om hvordan bedehusstrukturen har vært, er og bør være framover, og hvorfor de vurderer det slik. Vi hadde anledning til å utvide nyhetsseksjonen med en side for å kunne belyse dette i en viss bredde.

Vi er også glad for å kunne presentere hele lista over de som valgkomiteen har foreslått som kandidater til valg av forbundsstyre på generalforsamlingen til sommeren. Jeg kan love overraskelser både i kjønnsfordeling og hva navn angår. Det ligger an til en svært interessant avstemning på generalforsamlingen.

Kommentar: Generalsekretær Erik Furnes avsluttet sin studiepermisjon med et opphold i Israel. I lederartikkelen i desembernummeret inviterer han leserne inn i noe av det han opplevde i møter med mennesker. Det dreier seg blant annet om evangeliets forhold til nåde og rettferdighet. Jeg vil varmt anbefale å lese.

Synspunkt-plass skriver Lars Dahle ved NLA Høgskolen om Lausanne-dokumentene, særlig Cape Town-erklæringen om blant annet bibelsyn og bibelbruk. Dette er et apropos til vår temaseksjon i november om bibelsyn. Lausanne-perspektivet var også en del av Theofilos-heftet som vi omtalte i november, men fikk ikke stor plass da. Slik sett er Synspunkt-artikkelen med på å fylle ut bildet.

I klipp-spalten er det litt artig at vi siterer Thorhild Widvey. Mange vil få Sambåndet i postkassen onsdag (16. desember), på det som angivelig blir karmøybuens siste dag som kulturminister.

Faste spalter: «Til tro» fyller denne gangen også plassen der Mennesket nær vanligvis ligger. Som redaktør er jeg kry av at første gang førsteamanuensis Gunnar Johnstad ved NLA virkelig setter seg ned og skriver om Skriftens selvvitnesbyrd, så er det i Sambåndet han gjør det, og på oppfordring fra oss. Det er så absolutt verdt sprengte rammer hva antall ord angår! Og mer om samme emne vil kommer fra Johnstads tastatur til januarnummeret.

«Postkassen» fylles denne gangen med en rapport fra Terje Nordstrands cd-innspilling i countrymusikkens hovedstad, Nashville, Tennessee.Tekstene er kristne og skrevet på nynorsk, og særlig det siste er nok ikke hverdagskost i platestudioer «over there». Saken startet forresten med at Nordstrand etterspurte priser på annonsering i Sambåndet. I stedet ble det en litt uvanlig artikkel av det.

Bladet avsluttes med en reportasje fra Ytre Arna bedehus. Her går flyktningen David Macharia fra Kenya jevnlig – blant annet for å lære seg norsk. Litt utradisjonelt det også, altså, og Mancharia har i tillegg en alvorlig historie å fortelle.

Bortsett fra noen av notisene har ikke en eneste av artiklene i desembernummeret vært publisert tidligere.

November

Forside novRedaksjonen har ikke mottatt mange reaksjoner på innholdet i novembernummeret. Noe henger imidlertid igjen fra nummeret før, da vi hadde trossamfunn som tema. På undertegnede virker det som om noen leser utspillet fra Karl Johan Hallaråker i Vårt Land i november, inn i intervjuet Sambåndet gjorde med den tidligere generalsektretæren i oktober. Dette har selvsagt ingen sammenheng med hverandre, og at Hallaråker i intervjuet med Sambåndet i oktober ber om respekt også for dem som velger å bli værende i Den norske kirke (Dnk), er ikke uttrykk for noen mening eller anbefaling fra Sambåndets side. Sambåndets mening kommer, som jeg også tidligere har understreket, til uttrykk på lederplass, ikke i nyhets- og temaartikler. Det er heller ikke slik at noen har åpen adgang til Sambåndets spalter for å fremme et bestemt syn. Når noen intervjues, skjer det på bakgrunn av redaksjonelle vurderinger.

Ellers later det til at Vårt Land leste novembernummeret nokså grundig. Avisen klippet fra et avsnitt i spalten femM6 på side 17, og det har vi ingenting imot!

E-bladet: Statistikken for e-bladet viser at novembernummeret plasserer seg svært høyt i vår sammenheng både når det gjelder total lesetid og gjennomsnittlig lesetid. Det er vi glad for, ikke minst fordi temaseksjonen i november nok kunne oppfattes som noe «tung».

Nettet

Arbeidet med novembernummeret ble avsluttet 11. november, mens desembernummeret ble sendt i trykken 9. desember. Som vanlig publiserte vi i denne perioden mellom to papirutgaver en rekke saker på nyhetsnettstedet sambåndet.no. Av disse nevner vi ny aministrasjonsleder i Sunnmøre Indremisjon , mulig asylmottak på leirstedene Kvinatun og Audnastrand, julespill i Fredheim Arena og reportasje fra Torgalmenning i Bergen.

Da gjenstår det å ønske god og aktiv lesing av årets siste nummer! Vær velkommen til å ta kontakt om ris og ros!

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør

p.olsen@imf.no

932 14 319

Dagens bibelord - Jes 10,1-4

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
2 driver fattige bort fra domstolen
          og tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,
          gjør enker til sitt bytte,
          og plyndrer farløse.
          
   
3 Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,
          når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?
          Hvem flykter dere til for å få hjelp,
          og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres
          
   
4 uten å måtte knele blant fanger
          eller falle blant drepte?
          Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
          hånden er fremdeles løftet.

          
   

Jes 10,1-4
 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
Les mer