Sambåndet 1/16 Innsolgt og usignert

Postet: 19. januar 2016  Emner: , , ,   

Framside_0116Godt nytt år til alle lesere av redaktørbloggen!

Tema: Årets første nummer av Sambåndet har et tema vi har kalt for «Sårbare barn». Det hele begynte med et «innsalg» i fjor høst fra avdelingen for politikk og kommunikasjon i Blå Kors. Jeg takket ja til å se på en pakke de hadde satt sammen, rundt kampanjen «Jeg ser» – om det å oppdage og dra omsorg for barn som har det vanskelig. Innbakt i de fleste pressefolk ligger det en liten skepsis til slike henvendelser, for vi tenker at det er en avsender som ønsker å bruke oss til noe. Men i dette tilfellet fant jeg ikke noen grunn til slike tanker.

Vi visste at minst to av produksjonsukene for januarnummeret ville «forsvinne» i juleferie og Arbeidermøte. For å sikre høy kvalitet organiserte vi derfor arbeidet i redaksjonen slik at journalist Brit Rønningen kunne gå i gang med januartemaet allerede i midten av november. Fram mot jul leste hun prosjektrapporten fra Blå Kors og intervjuet en rekke kilder – både i og utenfor den diakonale organisasjonen. Resultatet ble hele 12 sider – vi doblet altså seksjonen – der et bredt utvalg av stemmer kommer til orde. Vi er særlig glad for at vi fikk fortelle historien til en kvinne som opplevde å miste faren til rusen – for så på mange måter å få ham tilbake i voksen alder.

Nyheter: På nyhetsplass tok journalist Vilhelm Viksøy tak i problemstillingen rundt internatskoler og momskompensasjon. Rent nyhetsmessig hadde vi dekket den på sambåndet.no (se blant annet her), men akkurat som i saken om UDI, kors og asylmottak, stilte kollega Vilhelm seg en del spørsmål om hva denne saken egentlig handler om. Slike spørsmål blir ofte ikke stilt når nyhetsvinden blåser som verst. Men i et blad som kommer ut bare en gang i måneden, må vi ofte vinkle nyhetssaker annerledes enn «konkurrentene» for å kunne bringe noe til torgs som folk ikke allerede har lest. Det klarte vi i kors-saken, og det mener jeg vi også klarer her. Vi har også en tydelig leder på dette og kommer til å følge opp saken på sambåndet.no.

Indremisjonsforbundet, som altså er Sambåndets utgiver, er deltaker i Evangelisk luthersk nettverk (ELN). Dermed er ELN interessant for oss å dekke. I dette nummeret bringer vi en nyhetssak om at ELN ønsker å spille en konkret rolle overfor prester i Den norske kirke (Dnk) som opplever den nye kirkesituasjonen som ekstra vanskelig. Jeg tror ikke at andre aviser eller blad har skrevet dette før oss, og derfor valgte vi også å henvise til denne saken på førstesiden.

Samtidig med at arbeidsledigheten i Norge øker, er eller blir  en rekke (leder)stillinger i indremisjonen ledige. I antall gjelder det særlig Bergens Indremisjon, men også flere andre kretser har behov for nye folk. Dette omtaler vi både på nyhetsplass og på de avsluttende sidene av bladet (Fra felten). Det er artig å registrere at det synes å være nyhetssaken på sambåndet.no om de ledige stillingene i Finnmark, som utløste respons på stillingsannonsene. Styrelederen i Sogn og Fjordane Indremisjon håper nå at det samme skal skje for deres del.

Leder: På ledersidene har vi nå gjort et forholdsvis radikalt grep – nemlig å ta bort både bilde og signatur fra lederartikkelen. Poenget med dette er å understreke at det er Sambåndet – som 117-årig institusjon – som står bak budskapet i lederen, ikke «bare» enkeltpersoner som eksempelvis redaktør og generalsekretær. Meningene er delt også i pressemiljøer om signerte eller usignerte ledere. Jeg mener altså at det styrker budskapet dersom lederen er usignert. Da kan ikke ytringen isoleres – og eventuelt devalueres – til en bestemt person, men det er publikasjonen som sådan, med hele sin (eventuelle!) historiske tyngde, som står bak. Jeg er fullt klar over at noen, kanskje til og med mange, vil være uenig i en slik vurdering. Til det er det å si at det er i tråd med slik de aller fleste trykte medier fortsatt praktiserer og tenker. Vi har også flyttet kolofonen inn på plassen under lederen. Dette for å gjøre sammenhengen mellom leder og blad enda tydeligere. Lederartikkelen vil kunne være skrevet av andre enn ansvarlig redaktør eller generalsekretær, men ansvaret for innholdet ligger – som før – på førstnevnte.

Spalter: Når det gjelder de faste spaltene, har vi noe startvansker i 2016. Vi trenger nye skribenter til både Mennesket nær og – delvis – Lønnkammer. Dette jobber vi med, men det var ikke på plass tidsnok til januarnummeret. Del to av Gunnar Johnstads artikkelserie om Bibelens selvvitnesbyrd er derfor alene i sidemiljøet Tenkeboksen.

E-blad: Etter å ha vært nede i en liten bølgedal midt på året i fjor er det gledelig å registrere at lesingen av e-bladet har tatt seg betydelig opp. Desemberutgaven i 2015 har den lengste gjennomsnittlige lesetiden av alle numrene vi har publisert på denne måten, altså siden desember i 2014, og tangerer rekorden for totalt lesetid.

Nett: I måneden fra vi sendte desembernummeret til trykking (09.12.) og fram mot trykkstart for januarnummeret (13.01.), har vi publisert en rekke saker på nyhetsnettstedet sambåndet.no. (De viktigste av disse kan du lese som notiser i januarnummeret.) Vi kan nevne ny administrasjonsleder i P7, innovasjonspris til Preik.tv, reportasje fra møte med flyktninger i Ytre Arna bedehus , effekten av å plante nye forsamlinger og  ny ung-leder på Sunnmøre. Flere av disse sakene kunne vært oppslag i bladet, men tidsaspektet gjorde at vi publiserte dem på sambåndet.no. Vi publiserte flere saker under Arbeidermøtet som tematisk var koblet opp til programmet der (om planting av forsamlinger og god forkynnelse). Statistikksaker om mest delt på sosiale medier og utviklingen i sidevisninger og brukere kom også i denne perioden.

Desember

Kioskvelter: Vi koster som vanlig på oss et kort tilbakeblikk på forrige utgave. Intervjuet med Ståle Halsne ble utvilsomt godt lest, det viser både statistikken for sambåndet.no – da artikkelen ble publisert der 1. juledag – og e-bladet. Det er heller sjelden at temasider er de mest leste i e-bladet, men det skjedde i desember. Og hadde Halsnøy i Ryfylke hatt en kiosk som solgte Sambåndet i løssalg, ville vi ha hatt en såkalt «kioskvelter» i desember. 30 ekstraeksemplarer måtte sendes til Halsnøy bedehus i Finnøy kommune for utdeling på en julesamling (mot løfte om opptil flere nytegninger av abonnement!).

Av sakene ellers i desemberutgaven var det nyheten om et 70-tall nedlagte bedehus i indremisjonsland som vakte mest oppmerksomhet. Den ledet først til en notis i Dagen, og mandag 18. januar ble den utgangspunkt for et større oppslag i papirutgaven. Kronikken som Lars Dahle hadde på trykk i Dagen 13. januar, var først publisert i Sambåndet i desember.

Da gjenstår det å ønske god og aktiv lesing av januarnummeret – både på papir og i digital versjon, Ta gjerne kontakt med undertegnede med ris eller ros. Og onsdag 20. januar er det nettmøte om ytringsfrihet på sambåndet.no. Velkommen til å stille spørsmål til Vebjørn Selbekk og Øyvind Aadland!

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør

p.olsen@imf.no/932 14 319

Dagens bibelord - 5 Mos 7,7-11

7 Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene. 8 Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut fra slavehuset, fra faraos, egypterkongens, hånd. 9 Så vit da at det er Herren din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud, 10 men som straks gjengjelder og gjør ende på dem som hater ham. Han er ikke sen med å gjøre gjengjeld mot den som hater ham. 11 Så hold da fast ved de budene, forskriftene og lovene som jeg gir deg i dag, så du lever etter dem.

5 Mos 7,7-11
 Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene.
Les mer