Sambåndet 2/16 Tillitsbrudd og anonym kilde

Postet: 16. februar 2016  Emner: , , ,      kommentarer

Februarnummeret av Sambåndet har tillit som stikkord for en utvidet temaseksjon på ti sider.

FORSIDE_SAMBÅNDET 02_2016 JPEGBakgrunnen for valget av dette temaet er todelt. I november i fjor fikk jeg en telefon fra en mann som hadde noe på hjertet. Han hadde brukt flere måneder på å manne seg opp til å ringe redaktøren for Sambåndet. Det som hadde arbeidet i ham, var analysen vi brakte i augustnummeret i fjor, der vi inviterte til refleksjon over hvorvidt det var riktig å be en strafferettstiltalt mann om å være taler på et kristent arrangement. Mannen som ringte, spurte hvorfor kristne ikke heller var mer opptatt av hvem vi kan inkludere i forsamlingen av de troende. Han var ærlig på at han hadde en historie der han for noen år siden hadde krenket et annet menneske, og at han siden den gang hadde levd på siden av den troende forsamling. Spørsmålet hans var om det var en vei tilbake til et kristent fellesskap for en som hadde erkjent det han hadde gjort og tatt konsekvenser og lærdom av det.

Case: Kort tid etter fikk vi opplyst at den kjente sangeren Gunnstein Draugedalen hadde sagt seg villig til å gi ansikt til det å være et offer for krenkelser. I redaksjonen snakket vi om hvorvidt det kunne være noe som bandt disse to historiene sammen, og vi kom fram til at det var begrepet tillit; hva det er, hvordan man får det, hva som skjer når tillit brytes, og om tillit kan gjenoppbygges. Mannen som ringte, lot vi være anonym, fordi vi mente det han hadde å bære fram, var viktig nok til å forsvare anonymitet. Bare jeg som ansvarlig redaktør kjenner identiteten hans. Jeg har samlet sett snakket med ham i tre-fire timer i telefonen, men gjorde ikke noe forsøk på å sjekke historien nærmere.

Krevende: Ettersom tillitsbegrepet ble koblet til seksuelle krenkelser, det mest sårbare området der tillit kan brytes, ble det en krevende prosess å sette sammen denne temaseksjonen, både for de to intervjuobjektene våre og de vi inviterte til å respondere og bidra til en helhet i temaseksjonen. Da bladet gikk i trykken, var opplevelsen vår at helheten var forsvarlig. Nå er det opp til leserne å vurdere. Vi er klar over at det for noen kan være tøft å lese noen av disse artiklene, men vi håper at vi likevel har klart å skape grunnlag for refleksjon som kan være verdifull for alle.

På nyhetsplass følger vi opp saken om at private internatskoler kan miste momskompensasjon. På vegne av KVS-Bygland har en advokat svart på varselet fra Skatt sør om at skolen kan måtte tilbakebetale over 600.000 kroner. Advokaten levner ikke skattemyndighetenes argumentasjon mye ære, for å si det mildt, og lykkes langt på vei med å vende myndighetenes egne ord mot dem selv. I tillegg kan vi bringe nyheten om to viktige ansettelser i vårt nordligste fylke.

Kommentar: På Synspunkt-plass er jeg stolt av å kunne presentere en artikkel av en av mine tidligere sjefer i Stavanger Aftenblad, den velrespekterte kommentatoren Tom Hetland. Han responderte på nettmøtet om ytringsfrihet vi hadde på sambåndet.no, og han svarte ja da jeg ba ham om å skrive om det. I kommentaren går han lenger om hvordan han, som sjefredaktør, oppfattet karikaturstriden i 2006 enn det jeg har lest av ham tidligere. Han kommer også med en ganske tydelig utfordring til Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som var en av deltakerne på nettmøtet.

Spalter: På Tenkeboksen-sidene avslutter Gunnar Johnstad sin tredelte serie om Bibelens selvvitnesbyrd. I februar har vi også fått spaltene Mennesket nær og Lønnkammer på plass.

Januar

Kirkesituasjonen: Av nyhetssakene i januarnummeret var det nok den om Evangelisk luthersk nettverk (ELN) og kirkesituasjonen som vakte mest interesse i andre medier. Kristelig Pressekontor sendte ut en sitatsak basert på den artikkelen, og Dagen laget også sak, selv om den kanskje ikke tok utgangspunkt i Sambåndets artikkel. Ellers fikk vi svært positiv respons fra Blå Kors på temaseksjonen knyttet til deres aksjon «Jeg ser». Blå Kors fikk en bunke av dette nummeret og delte det ut på en konferanse.

Debatt: Lederartikkelen i januar, om momkravet, skapte i alle fall engasjement hos én person, noe som resulterte i en replikkveksling i kommentarfeltet.

Nett

Vi avsluttet redaksjonen av januarnummeret 13. januar, og fram mot trykkedatoen for februarutgaven, 10. februar, publiserte vi en rekke saker på nyhetsnettstedet sambåndet.no. Blant disse trekker vi fram revisorforeningens kommentar til saken om momskompensasjon, en vinkling jeg ikke har sett i andre medier, den svært mye delte saken om arv til Orreneset og historien om menn fra Bedehuskirken på Bryne som ble husbyggere i Tsjekkia.

5. februar ble generalsekretær Erik Furnes intervjuet av Vårt Land i forbindelse med striden mellom statsråd Sylvi Listhaug og biskopene. Furnes svarte blant annet med å sitere fra lederartikkelen i Sambåndet i september i fjor. Dette aktualiserte artikkelen og blåste liv i kommentarfeltet.

E-bladet

Også e-bladet for januar utmerker seg med høy totalt lesetid (24 timer). Gjennomsnittlig lesetid er også blant de høyeste. Ser vi på hvilke enkeltsider som er mest lest, er det først og fremst en jenvt høy lesing gjennom hele bladet som viser seg denne gangen, og det er veldig positivt.

Da gjenstår det å ønske god og aktiv lesing av februarnummeret, og som alltid er vi åpne for ros og ris.

Mvh

Petter Olsen

ansvarlig redaktør

p.olsen@imf.no

932 14 319

Dagens bibelord - Jes 10,1-4

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
2 driver fattige bort fra domstolen
          og tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,
          gjør enker til sitt bytte,
          og plyndrer farløse.
          
   
3 Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,
          når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?
          Hvem flykter dere til for å få hjelp,
          og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres
          
   
4 uten å måtte knele blant fanger
          eller falle blant drepte?
          Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
          hånden er fremdeles løftet.

          
   

Jes 10,1-4
 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
Les mer