Hva vigselssaken handler om

Postet: 28. april 2016  Emner: , , , ,      kommentarer

Både tilhengere av likekjønnet vigsel og aviskommentatorer demonstrerer nå at de overhodet ikke har forstått hva vigselsvedtaket i Den norske kirke (Dnk) innebærer.

Konservative prester over hele landet får nå, via sine lokalaviser, merke litt av Pauli ord om at «alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt» (2. Tim 3,12). I Dagen 22. april leser vi om den nyansatte presten Stian Holtskog i Harstad. Han er en av de 267 underskriverne av presteoppropet som fastholder at kirken er forpliktet på det bibelske synet på ekteskapet (én mann og én kvinne). I Hålogaland avis skriver redaktør Ingebjørn Hansen blant annet at (lenken ovenfor fra 22. april)  «som andre prester viser han til Guds ord. Som andre prester som sier det samme som han, glemmer han kjærlighetsbudskapet. Den lille Bibel! Dermed bruker han makt.»

Sokneprest Knut Grønvik i Bærum ble gjennom avisa Budstikka møtt med at han «burde skamme seg», «finne på noe annet å gjøre», og at han er «imot nestekjærlighet». I lokalvisa Vestnytt på Sotra ble det i kommentarfeltet formidlet at prester som ikke vil vie homofile, «bør tenke på hvem som lønner de hver måned» (eksemplene ovenfor er referert i Dagen 19. april).

Møre-Nytt skrev 14. april at sokneprest i Hjørundfjord og Bjørke, Espen Aarseth, ikke vil vie likekjønnede. Den lokale Hiphop-gruppen Side Brok rykket på den bakgrunn ut på sin Facebook-profil med at «konservative kristne og andre homofobar» ikke var velkomne på deres konserter. Nå er det ikke sikkert at dette ville ha blitt oppfattet som noe stort tap. Overfor Sunnmørsposten forsikret gruppen uansett at dette var ironi, men fastholdt budskapet om at prestens holdning var «skammelig» og et brudd med nestekjærlighetsprinsippet.

Det virker ikke som om noen av disse har fått med seg – eller bryr seg om – de delene av Kirkemøtets flertallsvedtak som sier at «begge syn på likekjønnet ekteskap kan (derfor) gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse» (pkt. 2), eller at «Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede» (pkt. 6).

Bare så det er sagt, forsvarer jeg ikke noen del av flertallsvedtaket, men jeg ser at disse punktene er ment å være til støtte for konservative prester som ønsker å bli værende i Dnk.

Én ting er når slike forenklende og misforståtte utsagn kommer fra folk som kanskje står på sidelinjen. Alvorligere er det når en kommentator som Alf Gjøsund får seg til å skrive (Vårt Land 13. april) at liturgivedtaket som vil komme på neste kirkemøte, «endrer svært lite». Han viser da til at det trolig bare vil bli ca. 100 vigsler av likekjønnede i året.

At presten i Harstad viser til Bibelen, brukes altså imot ham av den lokale avisredaktøren. Det er en god illustrasjon på hva saken faktisk dreier seg om, nemlig at Bibelens ord åpenlyst settes til side. Mer skuffende enn Hålogaland avis er det at Alf Gjøsund ikke viser at han forstår alvoret i Kirkemøtets flertallsvedtak.

Det handler ikke om antallet likekjønnede vigsler, det handler om at Dnk har innført en liturgi som bryter med Bibelens budskap om ekteskapet.

Det er her det store alvoret ligger. Jeg var blant dem som i ulike debattfora i forkant av Kirkemøtet (se mine kommentarer til innlegget i lenken) forsøkte å sette søkelys på angrepet på ekteskapet og ekteskapslovens øvrige konsekvenser – uten at det påvirket flertallet det minste. Det er mange prester som i denne situasjonen trenger vår forbønn, også vår som ikke har vårt åndelige hjem i Dnk.

Først publisert som Synspunkt i avisen Dagens papirutgave 26. april. På DagensDebatt.no har det blitt debatt om innlegget

Sambåndet 4/16 Netflix og bistand

Postet: 19. april 2016  Emner: , , , ,      kommentarer

TEMA: «Det finst mange flotte menneske som gjer og betyr mykje for andre. Det skjer mykje fint rundt omkring, noko som andre må få vita om og henta inspirasjon frå. Vi treng om å dela det som er positivt og kreativt, og på mange ulike måtar setja mot i kvarandre!» Slik lød meldingen for et par måneder siden til redaksjonen, sendt inn av en av våre mest trofaste lesere. Da hadde vi både i januar og februar hatt ganske «tunge» temaseksjoner i bladet. Også marsnummeret ble ganske så viktig og prinsipielt.

Det var ikke bare det som gjorde at jeg endelig fikk på plass intervjuavtale med indremisjonsmannen Arnt Taksdal fra Bryne, men det lå litt i underbevisstheten. Ofte anklages vi pressefolk – på nokså generell basis – for å være for opptatt av det som kan oppfattes å være negativt og vanskelig. Heldigvis gjaldt ikke det den nevnte leseren, men hun oppfordret oss altså til også å lete etter det positive og kreative, det man ikke trenger å sette et «men» etter.

I temaseksjonen denne gang tar vi leserne med til Tanzania og Mulbadaw Farm, som ekteparet Milfrid og Arnt Taksdal har vært en del av i om lag 15 år. Ja, ikke bare de to, både barn og svigerbarn og deres familie igjen er engasjert i driften av farmen. Velvilligheten til å bidra med bilder og navn var stor, og det har gjort det mulig å lage et reportasjepreg på artikkelen, selv uten å ha vært der selv. Vi håper at denne temaseksjonen kan være til inspirasjon, slik vår leser etterlyste. Og la det ikke være noen tvil: også det positive er viktig!

NYHETER: På nyhetsplass har vi en annen positiv sak, i alle fall slik vi i redaksjonen ser det: Om kort tid vil artikler fra Sambåndet bli publisert på en fjerde «plattform» (i tillegg til på papir, i e-blad og på sambåndet.no), nemlig på Vio. Denne abonnementstjenesten sier om seg selv at den samler «kvalitetsjournalistikk fra over 40 magasiner, aviser og tidsskrifter» på ett sted (derav betegnelsen Netflix for magasiner). Foreløpig er det gratis å registrere seg, så vi oppfordrer gjerne til å skaffe seg tilgang. Her er altså Sambåndet veid og funnet tung (!) nok, foreløpig som eneste kristenbaserte magasin. Jeg møtte gründeren under Nordiske mediedager i Bergen i 2015, og i nyhetsartikkelen i bladet sier jeg noe om hvorfor jeg synes dette er både viktig og gledelig at Sambåndet kommer med. Om Vio Media er det for øvrig blant annet sagt at de er ett av seks norske teknoloigselskaper som kan «redde norske mediehus.

Postkassen er miljøet vårt for innsendt stoff. Denne gangen har vi skrevet selv – basert på et godt tips fra det indremisjonske kulturliv. Stikkord er «revy», og saken kunne utmerket godt også ha ligget i nyhetsseksjonen.

MENINGER: I marsnummeret presenterte vi Indremisjonsforbundets råd til misjonsfolket i den aktuelle kirkesituasjonen. Det førte blant annet til et debattinnlegg som vi har tatt inn på Synspunkt-plass i dette nummeret. Det var naturlig med et svar til dette innlegget, og ettersom det er en måned til neste papirutgave, trykker vi svaret samtidig og på samme side.

Vanligvis vil leder- og øvrige meningsbærende artikler kommentere ting som allerede er kjent, men denne gangen er det litt annerledes hva deler av lederartikkelen angår. Den som leser lederen, får se.

SPALTER: Irene Ludvigsen har gått inn som fast skribent i spalten Mennsket nær, og hun har sin første artikkel i dette nummeret. Den lover godt.

E-BLADET: Statistikken for lesning av e-bladet har vært god i hele år. Marsnummeret plasserer seg som nummer to på gjennonsnittlig brukt lesetid, og samlet lesetid nådde ett døgn. Det som også er gledelig, er at temasidene har høye lesetall. I mars tok vi på oss oppgaven med å presentere ImFs rådgivende dokument i den aktuelle kirkesituasjonen, og vi la mye vekt på at layouten skulle fremme lesing. Det ser ut til å ha lykkes.

NETT: Siden vi avsluttet redaksjonen for marsnummeret (16. mars) og fram til levering av aprilutgaven (13. april), publiserte vi som vanlig en rekke artikler på nyhetsnettstedet sambåndet.no. Av disse vil jeg nevne framlagt momskrav mot KVS-Bygland, omtale av den påskeaktuelle filmen «Risen», og Johannes Kleppas vurdering av det rådgivende dokumentet fra ImF om kirkesituasjonen. I påskeuka publiserte vi flere saker laget av Kristelig Pressekontor. Artikkelen om at Sjømannskirken satte søkelys på terror ble uhyggelig aktuell da terroren rammet Brussel 22. mars. Og da tv-serien fra bibelskolemiljø startet skjærtorsdag, publiserte vi en tidligere laget forhåndssak om den. Den av våre saker som fikk mest oppmerksomhet i denne perioden, var den om at gode søkertall sikrer drift ved KVS-Bygland. Nyheten ble videreformidlet av KPK og brukt av flere aviser. Under Kirkemøtet, i dagene før aprilnummeret gikk i trykken, skrev undertegnede en nettleder som ble mye lest, også via Vårt Lands verdidebatt.no, der den en periode lå på topp. Sambåndet har ambisjoner om også å delta i den offentlige debatten om emner som berører kristenlivet.

Da gjenstår det å ønske god og aktiv lesing av aprilnummeret. Ønsker du å komme med ros eller ris eller andre former for reaksjoner, er vi alltid mottakelig. Undertegnede kan kontaktes direkte på 932 14 319 eller e-post p.olsen@imf.no.

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør

Dagens bibelord - Jes 10,1-4

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
2 driver fattige bort fra domstolen
          og tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,
          gjør enker til sitt bytte,
          og plyndrer farløse.
          
   
3 Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,
          når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?
          Hvem flykter dere til for å få hjelp,
          og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres
          
   
4 uten å måtte knele blant fanger
          eller falle blant drepte?
          Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
          hånden er fremdeles løftet.

          
   

Jes 10,1-4
 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
Les mer