Sambåndet 05/16 Friskoler og misjonsbefaling

Postet: 18. mai 2016  Emner: , , , ,      kommentarer

Det er en skikkelig kraftpakke som kommer i postkassen denne uka: 48 sider Sambåndet og 56 sider treårsmelding for ImF.

Tema: Det er nok ikke hverdagskost for Sambåndet å har fire ungdommer på forsiden, men det har vi i mai. Bakgrunnen er at temaseksjonen denne gangen handler om kristne friskoler. Utgangspunktet for journalist Brit Rønningen var todelt: I en artikkel i Dagen i vinter kom det fram at det ikke er et eneste kristent skolelag på noen av de offentlige undomsskolene i de tre største byene i Norge. Overskriften gjenga en påstand fra Gjermund Øystese, lagsarbeider i region Vest for Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) i Bergen, om at offentlige skoler blir «støvsugd for kristne».

Vår journalist ønsket å finne ut om dette var riktig, og et spørsmål som går igjen i artiklene i Sambåndet, er hvordan de som på en eller annen måte er engasjert i kristne friskoler, holder dette opp mot Jesu misjonsbefaling. Samler de kristne seg i gettoer? Nettopp dette satte også forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergens Indremisjon spørsmålstegn ved i Sambåndet for nøyaktig ett år siden – uten at vi den gang gikk skikkelig inn på det. Dette temanummeret ble også en anledning til å gjøre det. Underveis ble arbeidet vårt for det tredje aktualisert ved nyheten i Vårt Land om at at bakgrunnen til de som går på kristne friskoler, nå skal kartlegges. Resultatet ble 12 sider med et bredt kildegrunnlag.

Meninger: Vi følger opp temaet i lederartikkelen, der vi altså gjør klart hva som er Sambåndets mening om de viktigste problemstillingene som tas opp i temaseksjonen. Jeg synes generelt det er fornuftig å bruke lederplassen til å bygge opp under noe som bladet formidler annetsteds. På Synspunkt-plass svarer generalsekretær Erik Furnes i ImF på utspillet i forrige nummer fra mannsklubben Bolten på Fredeim Arena om at deler av ImFs råd i kirkesituasjonen viser mangel på raushet.  Det kom inn seks kommentarer da Synspunktet fra Bolten ble publisert på sambåndet.no. I tråd med vanlig praksis trykker vi ingen av disse i papir-/e-bladutgaven. Vi oppfordrer til debatt også om svaret fra Erik Furnes når dette blir publisert  på sambåndet.no, og da gjerne også en debatt som dekker flere deler av ImFs rådgivende dokument.

Nyheter: På nyhetsplass er nok den «beste» saken at evangeliseringsnettjenesten omGud.net nå overføres fra ImF til en annen organisasjon – utfra en tanke at den vil kunne gi tjenesten enda bedre profilering og en bredere forankring. Vi følger også opp nyheten vi brakte på sambåndet.no 29. april , om at misjonseide Si-Reiser blir større. I blad-saken forsøker vi å finne enda mer ut av hva oppkjøpet av Sabra Fokusreiser vil bety for kundene.

Ny spaltist: Vi er glad for at vi i dette nummeret kan ønske Karen Sofie Aasmyr velkommen som ny spaltist for 5M6 om tro i hjemmet. I første leveranse setter Aasmyr seg selv og eget liv inn i dette bildet.

Nett: Fra vi avsluttet redaktsjonen for aprilnummeret 13. april og fram til mainummeret gikk i trykken 11. mai, har vi som vanlig publisert flere saker på nyhetsnettstedet sambåndet.no. 14. april annonserte vi nettmøte fem dager senere med biskop Halvor Nordhaug og generalsekretær Erik Furnes. Bare noen timer etter at invitasjonen til å sende inn spørsmål var publisert, var det kommet inn seks spørsmål, noe som vitnet om rekorddeltakelse. Det ble det da også, med hele 30 spørsmål (i tillegg til to som vi valgte å slette). En lærdom å trekke ut av dette sjuende nettmøtet på sambåndet.no er at de som spør, bør sende inn oppfølgingsspørsmål om de ikke er fornøyd med svaret. Det vil vi oppfordre tydelig til neste gang. Ellers nevner vi søskenparet Røen som deltok i en annerledes musikkonkurranse, ImF-støttet undersøkelse om nordmenns holdninger til bio- og medisinsketiske spørsmål og nyansettelser i Bergens Indremisjon.

Vio:I aprilnummeret kunne vi fortelle at Sambåndet var blitt en del av tilbudet til Vio Media om «Netflix» for magasiner. Vi oppfordrer til å registrere seg på Vio.no mens det ennå er gratis, og velge Sambåndet som ett av 42 magasiner man kan få tilgang til artikler fra. Sambåndet har bare vært med siden 26. april og har i skrivende stund 46 følgere. Vio Media er fornøyd med responsen på Sambåndet så langt, og vi tror dette er en måte vi kan vise at vi er i verden om ikke av verden.

April: Når det gjelder aprilnummeret, fikk vi god respons på intervjuet med Arnt Taksdal om han og konas engasjement for og på Mulbadaw farm i Tanzania (ikke publisert på sambåndet.no, men kan leses digitalt om man registrerer seg på Vio). For e-blad-utgaven slo det ut i høy gjennomsnittlig lesetid. Grunnet dataproblemer ble utsendelsen denne gang begrenset til de rene digitale abonnentene, noe som forklarer lavere lesetid totalt for e-bladet i mai.

Da gjenstår det å ønske god og aktiv lesing av mainummeret. Ta gjerne kontakt om ros og ris!

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør

p.olsen@imf.no/932 14 319

Ingen tungetale på pinsedag

Postet: 15. mai 2016  Emner: , ,      kommentarer

Hva skjedde egentlig i Jerusalem på pinsedag?

Jerusalem VestmurenAv avisen Dagen ble jeg utfordret til å forestille meg at jeg står midt i Jerusalem på pinsedag for snart 2000 år siden. Sidemannen snur seg mot meg og spør: «Hva er det egentlig som skjer»?

Mitt svar: Her blir Jesu bønn oppfylt om at Gud skulle gi disiplene «sannhetens Ånd» (Joh 14,16-17,26). «Jeg sender over dere det som min Far har lovt», sa Jesus til disiplene (Luk 24,49). Lyden fra himmelen (Apg 2,2a) som «fylte hele huset», minner oss om skyen – Herrens herlighet – som fylte tempelet (1. Kong 8,10-11) etter at ofringene var utført.

Pinsefestens dag kaltes på bibelsk tid for «lovens fødselsdag». Mens Gud på Sinai åpenbarte seg i røyk, er ild symbolet for Guds nærvær på pinsedag, som er menighetens fødselsdag. At disiplene (12 eller om lag 120) talte «i andre tunger» (Apg 2,4) betyr at de talte andre tungemål, altså nasjonale språk (se kart nederst), inspirert av Ånden. (Det greske ordet glossais i Apg 2,4 betyr språk, det samme gjør dialektos i v. 2,8). Det var ikke tungetale slik vi ofte tenker på dette uttrykket. Peter forklarer (Apg 2,14-21) språkunderet ved å vise til profetien i Joel 3,1-2 om at Guds folk skulle tale «profetiske ord» (jf. 1. Kor 14,6).

Dagen: Den hellige ånd har mange «roller». Hvilken er viktigst for deg personlig?

Mitt svar: Mens Jesus er de troendes talsmann overfor Gud, er Den hellige ånd (DHÅ) Guds talsmann overfor oss som tror. Jesus sa blant annet (i Joh 14-16) at DHÅ skal «ta av mitt og forkynne det for dere». DHÅ åpner Ordet for oss. Like viktig er det at DHÅ er Guds segl på oss og vårt pant («første utbetaling») på den fullkomne frelsen (Ef 1,13-14).

Dagen: Bør tungetale og tolkning være en del av moderne meninghetsliv?

Mitt svar: Bortsett fra Apg (10,44-46: «hedningenes pinse» og 19,6) er det bare 1. Kor i Det nye testamente som nevner tungetale, og det synes jeg er talende. Paulus er ganske kritisk til tungetale i menighetssammenheng (1. Kor 12 og 14), men tillegger den større plass i personlig andaktsliv (14,4). Apostelen er klar på at tungetale skal følges av tydning (14,27), og da må vi også være det.

Artikkelen, der også to teologer ble spurt, sto på trykk 13. mai. Lengen på svarene måtte begrenses på grunn av spalteplassen.

Kart Apg 2

Dagens bibelord - Rom 6,14-23

14 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.
   
15 Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! 16 Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. 17 Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. 18 Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett – 19 jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. 20 Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. 21 Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. 22 Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 6,14-23
 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.
   
Les mer