KrF er større enn Hareide

Postet: 11. juli 2016  Emner: , , , , ,     Kommentar: 1   kommentarer

Politisk redaktør Berit Aalborg snur saken på hodet i sin kommentar «Skjebnetid for KrF».

Fredag (8. juli) ble det klart at treneren for fotballaget Bryne de siste åtte ukene, Alf Ingve Berntsen, trekker seg med umiddelbar virkning. Resulatene har utebilltt, og «da er klubben viktigst», sa Berntsen på NRK Rogalands tv-sending.

Det er en holdning det står respekt av. I Aalborgs stort oppslåtte kommentar i samme dags avis legger hun, uten sammenligning for øvrig, det motsatte til grunn – at lederen kommer før de han eller hun skal lede. Den politiske redaktøren mener at KrF må slutte rekkene bak det hun beskriver som partileder Knut Arild Hareides ønske om «en forsiktig nyorientering i partiets syn på ekteskap».

Dette framstår for meg som et underlig resonnement. Aalborg skriver rett ut at «måten KrF behandler sin leder på etter en krevende homodebatt, kan få avgjørende betydning for partiets framtid».

Etter mitt syn er det like gjerne slik at det er måten partilederen behandler partiet på, som kan bli avgjørende.

Snarere enn å være bekymret for hvordan Knut Arild Hareide påvirkes av manglende støtte fra partiet, bør Aalborg reflektere over hva hennes egen avis har funnet ut, nemlig at partiets stortingsrepresentanter er «lunkne til homodebatten» og «tause om programkomiteens forslag til oppmykning av ekteskapspolitikken». Det skulle mer enn antyde at Hareide faktisk mangler støtte i partiet på dette punktet, bortsett da fra medlemmene av programkomiteen. Mener Vårt Lands politiske redaktør at et parti skal forandre mening om vitale spørsmål kun fordi partilederen ønsker det?

Det er ikke uten videre slik at partilederen har avgjørende betydning for hvilken oppslutning partiet oppnår ved valg. Senest i 2015 ble Knut Arild Hareide kåret til valgkampens vinner, men KrF sto likevel nærmest på stedet hvil da velgerne hadde sagt sitt (5,4 prosent var en tilbakegang på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med 2011). Fersk partileder Jonas Gahr Støre fikk derimot kritikk i mediene for sin innsats i valgkampen, men Arbeiderpartiet ble en av valgets vinnere (33 prosent var en framgang på 1,3 prosentpoeng sml. 2011).

Etter min mening har Knut Arild Hareide gått altfor langt i å forskottere at programkomiteens forslag faktisk blir vedtatt. Det kan virke som om han forsøker å binde partiet ved hjelp av medieutspill, og at det er dette det nå reageres på. En meningsmåling som ble tatt opp i en periode som inkluderte Hareides deltakelse i Pride-paraden, viste et fall for KrF på et helt prosentpoeng, til 4,4 prosnet, og partiet nærmer seg dermed sperregrensen. Det er altså ikke bare internt i partiet støtten til Hareides utspill om ekteskap er lunken, det kan også virke som om velgerne reagerer.

Jeg tror KrF og dets leder gjør klokt i å tenke over om partiet har potensial til å vinne flere velgere gjennom en endring i synet på ekteskap, enn de partiet står i reell fare for å miste. I dette tilfellet handler det mer om partiets sjel enn om partilederens.

Kommentaren ble først publisert på Vårt Lands Verdidebatt 9. juli

Les mer: Lederen i Dagen 9. juli går i samme retning: Hareides sololøp

Sambåndet 06/16 Nyheter og livsvern

Postet: 7. juli 2016  Emner:      kommentarer

Redaktørbloggen denne gangen blir spesiell på den måten at den omtaler et nummer av bladet som allerede er ute hos leserne.

Nyheter

Ekteskapserklæring: Juni-nummeret særpreges av en utvidet nyhetsseksjon på totalt fem sider. Sambåndet var i dette nummeret først ut med nyheten om den nye ekteskapserklæringen som stiftelsen Mor Far Barn tok initiativ til, og som hele 32 organisasjoner og kirkesamfunn står som utgivere av, ImF inkludert. Også et papirprodukt som kommer ut én gang i måneden, kan altså inneholde forrektige nyheter! Responsen som har kommet på denne nyheten (se kommentarfeltet under artikkelen på sambåndet.no), går – kanskje ikke overraskende – på hvilke organisasjoner som ikke har skrevet under. Kristelig Pressekontor plukket opp saken, og den ble i alle fall publisert av avisen Dagen, med kreditering av Sambåndet.

Leeland: En annen nyhetssak i juninummeret er av mer kontroversiell art. Redaksjonen fikk tips om at bandet Leeland, som skal ha åpningskonserten på årets UL, har inngått et samarbeid med Bethel Music. Et klart krav vi stiller til alle saker som vi bruker egne ressurser på, er at de kan knyttes til ImF og/eller forhold som vi vurderer at misjonsfolket har interesse av. I dette tilfellet er det slik at ImF-Ung er medarrangør av UL (NLM Ung er den andre), og da var dette kriteriet oppfylt.

Da vi begynte å undersøke denne saken, dukket noen av de underliggende forventningene til et blad utgitt av en kristen organisasjon, opp på nytt: Dette kunne jo skape ubehageligheter for arrangørene og uro rundt arrangementet, så var det nødvendig å skrive om det? Undertegnede har tidligere kritisert avisen Vårt Lands dekning av UL, da fordi jeg mente avisen ikke tok den innholdsmessige siden av arrangmentet på alvor. Å skrive om et band som er invitert for å utgjøre en del av innholdet, er derimot etter mitt syn relevant og aktverdig.

Som jeg har vært inne på før, er journalistikk et fag, på lik linje med for eksempel regnskapsføring, og ingen revisor vil unnlate å påpeke problematiske ting i et regnskap fordi det vil skape hodebry for regnskapsføreren (i alle fall ikke en revisor som verdsetter jobben sin). Sambåndets redaksjon utøver vårt fag.

At Sambåndet stilte spørsmål rundt Leeland og bandets kobling til Bethel Music og karismatiske Bethel Church (se lenker i artikkelen), førte også til at arrangøren intensiverte sine forsøk på å få en klargjøring fra Leeland. I artikkelen i juninummeret er denne uttalelsen fra Leeland tatt inn, men det er også andre «funn» i saken som kan oppfattes noe annerledes. Sambåndet legger fram informasjon vi har funnet fram til selv, og innhenter det som på pressespråket kalles «samtidig imøtegåelse» fra arrangøren. Så lar vi det bli opp til leserne å danne seg en oppfatning på basis av dette.

«ImF»: Ellers håper vi at runden vi har tatt til kretsformenn om eventuelt å ta «ImF» inn i navnet sitt, slik som da «Midthordland Indremisjon» ble til «ImF Midthordland» på årets kretsårsmøte, har ført til debatt internt. Noen reaksjoner kom det i alle fall både på Facebook og i kommentarfeltet under saken på sambåndet.no. Ta gjerne opp tråden!

Ti bud: En i utgangspunktet ganske «uskyldig» nyhetssak om en ny bok fra Sambåndet Forlag fikk en journalistisk knagg i opplysningen om at forlaget (eid av NLM) som tidligere hadde gitt ut manuset, ikke ønsket å ha med forfatterens påpekning av at det faktisk ikke finnes ti bud i Bibelen slik vi er vant til å se dem.

Tema

Livsvern: 2. mai brakte vi på sambåndet.no nyheten om en ImF-støttet undersøkelse om det norske folks holdninger til bioetiske spørsmål. I etterkant av dette kom det flere nyhetssaker og en lederartikkel om undersøkelsen i avisen Dagen. Som planlagt vendte vi tilbake til undersøkelsen i temaseksjonen i juninummeret, da under stikkordet livshjelp. Vi aktualiserer temaet gjennom å vise til diskusjonen om boken og filmen «Et helt halvt år» (se for eksempel her). Anmelderen vi snakker med, mener filmen er overfladisk. I tillegg presenterer vi tall som viser svært liten kunnskap blant folk om organisasjoner som jobber med holdningsskapende arbeid innen temaer knyttet til menneskeverd. Deler av temaseksjonen kan leses digitalt ved å registrerte seg på Vio.no og velge Sambåndet som ett av de magasinene man vil følge.

Kommentar

Leder: 17. juni vedtok Stortinget Revidert nasjonalbudsjett for 2016. Som en del av dette vant friskolene fram i kampen som Skatteetaten innledet like før jul om momskompensasjon for internat. I lederen i juninummeret gir vi KrF og Hans Olav Syversen fortjent ros for arbeidet i denne saken, sammen med Kristne friskolers forbund. Lederartikkelen er også rimelig klar i synet på Skatteetatens rolle i denne saken.

Synspunkt: Synspunkt-artikkelen i juni handler om forslaget til vigselsliturgi for likekjønnede. Jeg publiserte den på sambåndet.no samme dag som KrF-leder Knut Arild Hareide deltok i Pride-paraden i Oslo. I den forbindelse skrev jeg følgende på Facebook:

KrF-leder Knut Arild Hareide skal i dag (lørdag 25. juni) gå i Pride-paraden i Oslo. Begrunnelsen er å ta avstand fra vold mot homofile, sist da 49 mennesker ble drept i Orlando, USA 12. juni. Også undertegnede – og Sambåndet – tar avstand fra slik meningsløs vold mot forsvarsløse mennesker – det skulle da også bare mangle! Men Hareides deltakelse har selvsagt blitt tolket til å innebære mye mer, nemlig en generell støtte til homofilibevegelsens kampsaker. Derfor mener jeg at hans valg om å delta var uklokt. At han selv – i et intervju med VG – ikke avviste en slik tolkning, uroer meg dessverre mer enn det overrasker. I likhet med yrkesbror Alf Gjøsund i Avisen Vårt Land  mener jeg at man må kunne si seg uenig i noe uten derved å bli tatt til inntekt for kriminelle handlinger. Kommentarartikkelen i juninummeret av Sambåndet er ikke «taimet» inn mot homofilifestivalen Oslo Pride (det tror jeg framgår tydelig av innholdet). Samtidig er jeg ikke redd for at den leses mens bildene fra paraden flimrer over skjermene.

Spalter:

Til tro: Som deltaker på European Leadership Forum i år sikret jeg meg retten til å trykke en tale av Stefan Gustavsson som serie i spalten Til tro. Dårlig trykkvalitet gjorde at QR-koden til en videosnutt som Gustavsson tok utgangspunkt i, ble ødelagt. Ta gjerne en kikk via denne lenken. I Mennesket nær drister kollega Vilhelm Viksøy seg til å ta opp emnet møteform.

Spill: Barnevakten leverer anmeldelser til Sambåndet av blant annet dataspill. I juninummeret gjør de noe såpass uvanlig som å anbefale et skytespill («Overwatch»).

Fra felten: Reisebrev fra predikanter var lang mer vanlig i misjonsblader før. I dette nummeret slår Roald Evensen til med en skildring fra Sør-Vestlandet.

E-bladet:

Den digitale utgaven av Sambåndet utmerker seg i juni først og fremst med gjennomsnittlig lesetid på høyde med de beste numrene.

Nett:

Etter at vi avsluttet redaksjonen for mainummeret gikk det denne gangen fem uker før vi sendte neste nummer til trykking. I denne perioden har vi naturlig nok publisert en rekke saker på nyhetsnettstedet sambåndet.no. Blant disse kan vi nevne nettleder om Norlis kjøp av Vivo, debatt på kristenleder-konferanse i Polen om barnevernssaken i Naustdal (store deler av denne artikkelen ble også brukt av avisen Dagen etter avtale) og politiaksjon mot KVS-Lyngdal.

Undertegnede er styreleder for Kristelig Pressekontor og var med i diskusjonen om publiseringen av en sak der deltakere på en konferanse i regi av Islam Net ble tilbudt penger for å konvertere til islam. En kristen organisasjon som var til stede, hadde publisert dette i sitt nyhetsbrev, noe som ble fanget opp av KPKs redaksjon. Redaktøren for KPK og jeg ble enig om å publisere saken – fordi den var viktig og det fantes en aktverdig grunn til å publisere – men at vi skulle anonymisere kilden for ikke å vanskeliggjøre organisasjonens kontakt med muslimer.

De fem ukene fram mot publiseringen av juninummeret var med andre ord en ganske aktiv periode for Sambåndet-redaksjonen. Vi tar som vanlig gjerne imot respons – både ris og ros – på et nummer av bladet som vel de fleste abonnenter nå har fått lest. Julinummeret, som har form av et magsin, kommer i neste uke. Gled dere!

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør

p.olsen@imf.no

932 14 319

Dagens bibelord - Jes 10,1-4

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
2 driver fattige bort fra domstolen
          og tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,
          gjør enker til sitt bytte,
          og plyndrer farløse.
          
   
3 Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,
          når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?
          Hvem flykter dere til for å få hjelp,
          og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres
          
   
4 uten å måtte knele blant fanger
          eller falle blant drepte?
          Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
          hånden er fremdeles løftet.

          
   

Jes 10,1-4
 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
Les mer