Sambåndet 08/16 Jobben og livet – troen og kroppen

Postet: 23. august 2016  Emner: , ,     Kommentarer: 2   kommentarer

I augustnummeret av Sambåndet setter vi søkelys på stillinger i misjonen som oftere enn andre utfordrer arbeidstidsbegrensninger. Og gjennom en kommentarartikkel ønsker vi å skape refleksjon rundt avslutningen av den siste bibeltimen på generalforsamlingen.

Tema

Jobb: Sambåndet har flere ganger skrevet om prosessen med å finne Solveig Norheims etterfølger i stillingen som styrer/daglig leder på det kombinerte leirstedet og hotellet Helgatun i Myrkdalen i Voss kommune. Ikke alle har vært like begeistret for disse artiklene – fordi man har vært redd for at det skal gjøre det enda vanskeligere å rekruttere til stillingen. I temaseksjonen i august har vi tilnærmet oss denne saken på en litt annen måte. I stedet for å skrive om enda flere som slutter, har vi intervjuet Solveig Norheim – som midlertidig er tilbake i stillingen – om hvordan hennes liv på Helgatun har vært gjennom nesten 40 år (intervjuet kan leses digitalt ved å velge Sambåndet på vio.no). Hun oppsummerer det selv som «et fantastisk liv». Med hennes erfaringer som bakgrunn har vi så besøkt Indremisjonssamskipnadens andre leirsted, Brandøy i Vindafjord i Nord-Rogaland, og intervjuet styrerparet der. For vel et år siden avløste et ungt ektepar Sigrun Thormodsæter i stillingen som styrer. Thormodsæter pensjonerte seg etter 44 år på Brandøy, og likhetene mellom hennes og Solveig Norheims liv i misjonen er slående. Spørsmålene vi stilte til det nye styrerparet, gikk blant annet på deres ønsker og erfaring rundt forholdet mellom arbeid og fritid i en slik stilling. Hvordan lar dette seg balansere? Hvilke tiltak kan gjøres? Hvilke forventninger kommuniseres? Noen av de samme spørsmålene stilte vi til personallederen i Indremisjonsforbundet (ImF) og til lederen av styret for Brandøy.

I redaksjonen mener vi det er viktig å reflektere over disse spørsmålene. Ikke minst gjelder det for Indremisjonsforbundet som arbeidsgiver – i en verden som på mange måter er annerledes enn for 40-50 år siden – også om det skulle måtte føre til endringer som av noen kan oppleves smertelige.

Salvelse og utsending

Dobbeltrolle: Alle skrivende medarbeidere i Sambåndet var til stede på generalforsamlingen (GF) for ImF 27.-31. juli. Vi var der først og fremst på jobb, og av praktiske grunner satt vi samlet bakerst i salen, litt atskilt fra forsamlingen for øvrig, i en slags observatørposisjon. Samtidig var vi der også som kristne mennesker med vårt eget trosliv. Denne kombinasjonen av å være yrkesutøvende og «seg selv» gjorde kanskje at vår bearbeiding av det som ble formidlet og ellers skjedde i møter og bibeltimer, ble litt annerledes enn for dem som satt i stolrekkene foran oss. Tanken om hvorvidt det vi hørte og så, var noe som burde skrives om, var der hele tiden.

Kommentar: For undertegnede ble det særlig slik under avslutningen av den tredje bibeltimen. Bibeltimeholder Runar Landro organiserte bønnestasjoner som skulle tilby salving med olje og forbønn med håndspåleggelse, og tilskyndet hver enkelt i forsamlingen om å komme fram for på denne måten å bli utsendt til sin lokale fosamling. Dette gjorde et ganske sterkt inntrykk på meg, der jeg ble sittende på stolen og fastholde min observatørrolle. Jeg vekslet noen ord med Runar Landro om det etterpå, men ble ikke «ferdig» med det. I dagene som fulgte, gjorde jeg meg en del tanker som resulterte i en nyhetskommentar i augustnummeret. Her setter jeg det som skjedde, inn i perspektivet av det som i sommer har blitt omtalt som en «kroppslig trend» i norsk kristenliv. I spalten «Mennesket nær» i juni skrev kollega Vilhelm Viksøy om møteformer – en artikkel som for øvrig ble sitert i Vårt Land. I en situasjon der ImF oppfordrer til å bygge forsamlinger på bedehuset som reelt alternativ til Den norske kirke, mener jeg det er viktig å tenke over hvordan vi innretter sammenkomstene i forsamlingen. Kommentarartikkelen i augustnummeret er et forsøk på å starte en slik samtale. Jeg håper at du vil bidra med ditt syn når artikkelen legges ut på sambåndet.no.

Nyheter og mening

I nyhetsseksjonen ellers oppsummerer vi GF. Som nevnt i forrige redaktørblogg, publiserte vi en rekke nyhetssaker på sambåndet.no under selve GF. For de som har lest disse, vil noen av artiklene i augustnummeret delvis fortone seg som gammelt nytt. Vi gjør det likvel – fordi det til en viss grad er historieskriving, og fordi en del av de 100.000 i Norge som ikke forholder seg til internett, er abonnenter på Sambåndet.

Mens nyhetsseksjonen stort sett ser tilbake på GF, bruker vi lederartikkelen til å peke framover. Hvilken marsjordre er nå gitt? Synspunkt-artikkelen søker å få fram at ting som skjer, ikke alltid er slik de framstår. Bakgrunnen er sommerens store debatt om KrF-leder Knut Arild Hareides deltakelse i paraden under Oslo Pride, men hoveevekten ligger på Hareides begrunnelse for å gå i paraden. (På Vårt Lands Verdidebatt 9. juli sa jeg meg uenig med Hareides avgjørelse, mens jeg altså på Synspunkt-plass i august forsøker å se litt bak selve hendelsen). Kom svært gjerne med dine tanker om både leder og Synspunkt når disse er publisert på sambåndet.no!

Spalter og nett

I augustnummeret kan vi ellers ønske en ny spaltist velkommen! Avgått ImF-formann Sverre Dag Ljønes vil veksle med Martha Paulsen om å skrive om bønn i spalten Lønnkammer, og jeg er glad for at vi da har «turnusen» på plass for også denne spalten.

Parallelt med arbeidet med augustnummeret har vi som vanlig publisert en rekke nettsaker. Mest lest av de egenproduserte er reportasjen fra åpningsgudstjenesten i Inri-fellesskapets nye – og litt utradisjonelle – lokaler. Nyheten om ny kretsleder i Nordhordland sakset vi fra Venehelsing i papirutgaven for august, men laget egen sak til sambåndet.no.

Da gjenstår det å ønske god og aktiv lesing av Sambåndets augustnummer!

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør

p.olsen@imf.no/93214319

Sambåndet 07/16 Vitnesbyrd og generalforsamling

Postet: 8. august 2016  Emner: , ,     Kommentar: 1   kommentarer

Denne bloggposten handler i hovedsak om mottakelsen av Sambåndets sommermagasin og stoffet vi laget om og fra generalforsamlingen. Jeg har gledet meg til å skrive den!

Juli forsideFortelling: De som har lest julinummeret på papir eller digitalt, vet at en rød tråd i hoveddelen av bladet er fortelling. Som vi skrev i lederen, er 83 prosent av Bibelen fortellende i formen, og vi møter om lag 1700 mennesker mellom de to permene. I Sambåndets sommermagasin fikk vi møte fire personer, som hver delte levd liv. Vi spådde i lederen at man ikke ville kunne legge bladet fra seg uberørt, og reaksjonene vi har fått, tyder på at det var riktig: «Dette var fantastisk lesning! Et vanvittig bra sommermagasin», tikket det inn på sms samme dag som bladet kom ut.

Lokfører: Særlig har tilbakemeldingene dreid seg om intervjuet med Børge Salte: «Fantastisk vitnesbyrd!», lød sms-en fra en danmarksferierende ImF-er. Fra en annen, som var på familieleir i Sverige, kom det ønske om å gi bladet til noen som han anså hadde behov for å lese om erfaringene til lokomotivføreren fra Bryne. «Fantastisk bra siste Sambåndet!», la vedkommende til. I morgen (9. august) starter to ukers teltmøteaksjon på Gilja i rogalandskommunen Gjesdal i regi av NLM. Her skal sommermagasinet vårt selges i løssalg på initiativ fra taleren.  I tillegg er det kommet flere e-poster med ros av magasinet og ønske om at mange må få lese det. Vi har trykket opp 100 ekstra eksemplarer med tanke på salg til ikke-abonnenter.

Privat: Jeg har også fått respons som går på at selv om man satte stor pris på å lese intervjuet med Børge Salte, opplevde man at deler av innholdet var for privat. Hva vi skulle ta med i artikkelen, hadde selvsagt vært et samtaleemne mellom undertegnede og Børge Salte før publiseringen, og prosessen gikk over flere måneder. Samtalene var fortrolige, og jeg går ikke inn på innholdet eller hvilke konkrete grep som ble tatt. Jeg nøyer meg med å slå fast at det de nevnte respondentene har tatt opp med meg, var dekket inn av forhåndssamtalene. Alt som kommer på trykk i Sambåndet, er til sjuende og sist mitt ansvar som ansvarlig redaktør. At nødvendige hensyn skulle tas, var derfor i høy grad også i min interesse.

E-bladet

Rekord: Statistikken for e-blad-utgaven av sommermagasinet er hyggelig lesning. Sommermagasinet setter rekord i samlet lesetid med et resultat på 1,4 dager. Også antall ganger bladet er åpnet, er høyt, og det samme er gjennomsnittlig lesetid. Gledelig er det også at 67 prosent av lesingen har foregått på en mobil enhet (nettbrett 20 prosent og mobiltelefon 47 prosent), noe som signaliserer at folk har brukt tid på bladet i ferien. Og e-bladet har i juli måned funnet sine lesere i åtte ulike land.

Generalforsamling

Redaktører i arbeid på GF. Tarjei Gilje, Dagen, til venstre og undertegnede til høyre. (Foto: Kjetil Fyllingen)

Redaktører i arbeid på GF. Tarjei Gilje, Dagen, til venstre og undertegnede til høyre. (Foto: Kjetil Fyllingen)

Siste del av sommermagasinet handler om Indremisjonsforbundets generalforsamling (GF) 27.-31. juli. Gjennom en nyhetssak og en analyse presenterte vi sakene som skulle behandles. Vi hadde i god tid sendt likelydende spørsmål til de to formannskandidatene, og svarene fra Odd Asbjørn Nybø og Gabriel Pollestad ble publisert over to sider. I tillegg hadde vi et avslutningsintervju med Sverre Dag Ljønes.

Oppmerksomhet: Dette var første gang de formelle sakene til GF ble omtalt, og særlig saken om lovendringen som åpner for flere kvinner i ImF-styret, vakte oppmersomhet i andre medier. Dagen var først ute av øvrige medier. Undertegnede fikk prøvd seg i rollen som medieleder i ImF da avisens journalist ringte, og 21. juli innledet Dagen det som skulle bli en kanonade av nyhetsartikler og kommentarer om og fra GF. Med bakgrunn i det Sambåndet hadde skrevet, tydeliggjorde Dagen blant annet forskjellene mellom formannskandidatene, noe som godt mulig fikk konsekvenser for valgresultatet.

28. juli, på den første hele dagen under GF, kom avisen Vårt Land med en egenprodusert artikkel, vinklet på lovendringssaken og antall kvinner i ImF-styret. For øvrig benyttet Vårt Land seg av artiklene som Kristelig Pressekontors tilstedeværende frilansjournalist sendte ut. En eller flere av KPK-artiklene ble også benyttet av Norge i dag (28.07.) og Sunnhordland (05.08.).

Foruten Sambåndet, Dagen og KPK var Radio Sunnmøre og NRK Møre og Romsdal til stede på GF. Sunnmørsposten var blant dem som trykket flere NTB-saker fra GF. Fædrelandsvennen laget en egenprodusert sak som ble publisert 31. juli (krever innlogging). Kystradioen laget et lengre intervju med undertegnede.

Sammenlignet med generforsamlingen for tre år siden innebærer dette en betydelig økt medieoppmerksomhet. Det var det nok først og fremst lovendringssaken som bidro til, selv om den skulle vise seg å – paradoksalt nok – ikke vekke debatt da den kom opp på første dag av forhandlingene.

Sambåndet-redaksjonen har publisert 11 egenproduserte artikler og 1 KPK-artikkel på sambåndet.no fra GF. Suverent mest oppmerksomhet fikk reportasjen fra konserten med divisi og Trygve Skaug (hittil 246 reaksjoner på Facebook). Deretter følger artikkelen fra åpningsmøtet (102 reaksjoner hittil), mens talen til avtroppende formann og valg av ny formann deler tredjeplassen med 89 reaksjoner hver hittil. Intervjuet med GF-taler Marie Hornnes og nyheten som ble sluppet på GF om ansettelse av leder for fellesskapsplanting, med henholdsvis 83 og 79 reaksjoner på Favebook, merker seg også ut.

Debatt: To av de øvrige GF-artiklene har skapt engasjement i kommentarfeltet: Referatet fra debatten om forsamlingsbygging og kirkesituasjon og artikkelen om at KrF-leder Knut Arild Hareide ble intervjuet i forkant av en bibeltime. Kom gjerne med ditt syn på disse eller andre av GF-sakene!

Studio paa gf

Undertegnede, til venstre, kommenterer dagens begivenheter på GF. Vilhlem Viksøy er studiovert og stiller spørsmålene. (Foto: Kjetil Fyllingen)

TV-studio: På GF denne gangen lyktes for øvrig ImF Media med å realisere tanken om å ha strømmede studioinnslag. Undertegnede fungerte som kommentator, og journalist og GF-produksjonsleder Vilhelm Viksøy var studiovert for to sendinger før kveldsmøtet henholdsvis torsdag og fredag (se bilde). Sistnevnte kveld var også Dagen-redaktør Tarjei Gilje gjest i studio. Veldig kjekt!

Trafikken på sambåndet.no var da også formidabel de dagene GF varte. Nettstedet hadde 3304 brukere fra 27.-31. juli. Antall økter var 4981. Dette er, for begge måleenheters del, en økning på 289 prosent dersom vi sammenligner med trafikken under generalforsamlingen for tre år siden. Antall sidevisninger disse dagene i år var 8591, en økning på 258 prosent sammenlignet med GF-dagene i 2013. Denne sammenligningen er likevel noe urettferdig i og med at Facebook-profilene til både Indremisjonsforbundet og Sambåndet – som skaper det meste av trafikken – har langt flere følgere nå enn i 2013.

Facebook, ja. Nettkonsulent Kjetil Fyllingen i ImF-Ung hadde hovedansvar for å oppdatere sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram under GF. Og resultatene var formidable: ca 250 nye følgere av Indremisjonsforbundets profil på Facebook, 54.ooo personer ble «nådd» – det vil si at de fikk GF-innhold inn i nyhetsstrømmen sin på FB – og 45.000 engasjerte seg i noen av oppdateringene på nettsamfunnet. Dette er en voldsom økning sammenlignet med tallene fra GF i 2013.

Les merbloggen til Kjetil Fyllingen.

Nett

Juni: Etter at vi avsluttet redaksjoen av juninummeret 15. juni og fram mot trykkedatoen for sommermagasinet 29. juni, publiserte vi som vanlig en rekke saker på sambåndet.no, både egenproduserte og fra KPK. Saken om hvorvidt det er lurt av kretsene å ta «ImF» inn i navnet sitt, som først ble publisert i papirutgaven, førte til noen debattinnlegg. Kom gjerne med ditt syn!

Juli: Etter at sommermagasinet gikk i trykken fortsatte vi å publisere nettsaker. De som vakte mest oppmersomhet, var salg av Søreide bedehus (se også saken om tidligere bedehus som ble moské),  reportasje om bedehusfolkets aktive deltakelse på Tysnesfest og åpningen av bibelcampsesongen. Utspillet fra kretsformann Willy Landro i ImF Midthordland om at ellipsemodellens tid er forbi, vakte noe debatt. Heng deg gjerne på! En nyhet vi var glad for å kunne bringe før all oppmerksomhet ble vendt mot GF, var resultatene av Indremisjonssamskipnadens undersøkelse av hva lokallagene vil bruke kretsen til.

UL: Vi har den siste tiden også publisert tre saker knyttet til UL (Ung Landsmøte). Vårt Land ble – som en del av sin dekning – oppmerksom på problemstillingen rundt det deltakende bandet Leelands tilknytning til omstridte Bethel Church. Dette skrev Sambåndet om allerede i juninummeret. I stedet for selv å undersøke om det finnes en slik tilknytning, valgte Vårt Land å ta NLM Ungs Leeland-forklaring for god fisk. Avisen laget i stedet en ny problemstilling, der man vektla at NLM – blant annet foranlediget av Sambåndets artikkel – hadde markert avstand til teologien fra Bethel Church. Avisen viste til andre tilfeller der NLM har markert avstand og advarte mot å gjøre det for ofte.

Det er, for å si det slik, alltid interessant å se hvordan andre medier velge å vinkle saker man selv har skrevet om.

Sambåndet-redaksjonen jobber nå med augustnummeret, som går i trykken onsdag 17. august. Kom gjerne med respons på juliutgaven og/eller på det du har lest i denne bloggposten! Bruk kommentarfeltet nedenfor eller ta personlig kontakt.

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør

p.olsen@imf.no

932 14 319

Dagens bibelord - Jes 10,1-4

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
2 driver fattige bort fra domstolen
          og tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,
          gjør enker til sitt bytte,
          og plyndrer farløse.
          
   
3 Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,
          når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?
          Hvem flykter dere til for å få hjelp,
          og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres
          
   
4 uten å måtte knele blant fanger
          eller falle blant drepte?
          Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
          hånden er fremdeles løftet.

          
   

Jes 10,1-4
 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
Les mer