Sambåndet 08/16 Jobben og livet – troen og kroppen

Postet: 23. august 2016  Emner: , ,   

I augustnummeret av Sambåndet setter vi søkelys på stillinger i misjonen som oftere enn andre utfordrer arbeidstidsbegrensninger. Og gjennom en kommentarartikkel ønsker vi å skape refleksjon rundt avslutningen av den siste bibeltimen på generalforsamlingen.

Tema

Jobb: Sambåndet har flere ganger skrevet om prosessen med å finne Solveig Norheims etterfølger i stillingen som styrer/daglig leder på det kombinerte leirstedet og hotellet Helgatun i Myrkdalen i Voss kommune. Ikke alle har vært like begeistret for disse artiklene – fordi man har vært redd for at det skal gjøre det enda vanskeligere å rekruttere til stillingen. I temaseksjonen i august har vi tilnærmet oss denne saken på en litt annen måte. I stedet for å skrive om enda flere som slutter, har vi intervjuet Solveig Norheim – som midlertidig er tilbake i stillingen – om hvordan hennes liv på Helgatun har vært gjennom nesten 40 år (intervjuet kan leses digitalt ved å velge Sambåndet på vio.no). Hun oppsummerer det selv som «et fantastisk liv». Med hennes erfaringer som bakgrunn har vi så besøkt Indremisjonssamskipnadens andre leirsted, Brandøy i Vindafjord i Nord-Rogaland, og intervjuet styrerparet der. For vel et år siden avløste et ungt ektepar Sigrun Thormodsæter i stillingen som styrer. Thormodsæter pensjonerte seg etter 44 år på Brandøy, og likhetene mellom hennes og Solveig Norheims liv i misjonen er slående. Spørsmålene vi stilte til det nye styrerparet, gikk blant annet på deres ønsker og erfaring rundt forholdet mellom arbeid og fritid i en slik stilling. Hvordan lar dette seg balansere? Hvilke tiltak kan gjøres? Hvilke forventninger kommuniseres? Noen av de samme spørsmålene stilte vi til personallederen i Indremisjonsforbundet (ImF) og til lederen av styret for Brandøy.

I redaksjonen mener vi det er viktig å reflektere over disse spørsmålene. Ikke minst gjelder det for Indremisjonsforbundet som arbeidsgiver – i en verden som på mange måter er annerledes enn for 40-50 år siden – også om det skulle måtte føre til endringer som av noen kan oppleves smertelige.

Salvelse og utsending

Dobbeltrolle: Alle skrivende medarbeidere i Sambåndet var til stede på generalforsamlingen (GF) for ImF 27.-31. juli. Vi var der først og fremst på jobb, og av praktiske grunner satt vi samlet bakerst i salen, litt atskilt fra forsamlingen for øvrig, i en slags observatørposisjon. Samtidig var vi der også som kristne mennesker med vårt eget trosliv. Denne kombinasjonen av å være yrkesutøvende og «seg selv» gjorde kanskje at vår bearbeiding av det som ble formidlet og ellers skjedde i møter og bibeltimer, ble litt annerledes enn for dem som satt i stolrekkene foran oss. Tanken om hvorvidt det vi hørte og så, var noe som burde skrives om, var der hele tiden.

Kommentar: For undertegnede ble det særlig slik under avslutningen av den tredje bibeltimen. Bibeltimeholder Runar Landro organiserte bønnestasjoner som skulle tilby salving med olje og forbønn med håndspåleggelse, og tilskyndet hver enkelt i forsamlingen om å komme fram for på denne måten å bli utsendt til sin lokale fosamling. Dette gjorde et ganske sterkt inntrykk på meg, der jeg ble sittende på stolen og fastholde min observatørrolle. Jeg vekslet noen ord med Runar Landro om det etterpå, men ble ikke «ferdig» med det. I dagene som fulgte, gjorde jeg meg en del tanker som resulterte i en nyhetskommentar i augustnummeret. Her setter jeg det som skjedde, inn i perspektivet av det som i sommer har blitt omtalt som en «kroppslig trend» i norsk kristenliv. I spalten «Mennesket nær» i juni skrev kollega Vilhelm Viksøy om møteformer – en artikkel som for øvrig ble sitert i Vårt Land. I en situasjon der ImF oppfordrer til å bygge forsamlinger på bedehuset som reelt alternativ til Den norske kirke, mener jeg det er viktig å tenke over hvordan vi innretter sammenkomstene i forsamlingen. Kommentarartikkelen i augustnummeret er et forsøk på å starte en slik samtale. Jeg håper at du vil bidra med ditt syn når artikkelen legges ut på sambåndet.no.

Nyheter og mening

I nyhetsseksjonen ellers oppsummerer vi GF. Som nevnt i forrige redaktørblogg, publiserte vi en rekke nyhetssaker på sambåndet.no under selve GF. For de som har lest disse, vil noen av artiklene i augustnummeret delvis fortone seg som gammelt nytt. Vi gjør det likvel – fordi det til en viss grad er historieskriving, og fordi en del av de 100.000 i Norge som ikke forholder seg til internett, er abonnenter på Sambåndet.

Mens nyhetsseksjonen stort sett ser tilbake på GF, bruker vi lederartikkelen til å peke framover. Hvilken marsjordre er nå gitt? Synspunkt-artikkelen søker å få fram at ting som skjer, ikke alltid er slik de framstår. Bakgrunnen er sommerens store debatt om KrF-leder Knut Arild Hareides deltakelse i paraden under Oslo Pride, men hoveevekten ligger på Hareides begrunnelse for å gå i paraden. (På Vårt Lands Verdidebatt 9. juli sa jeg meg uenig med Hareides avgjørelse, mens jeg altså på Synspunkt-plass i august forsøker å se litt bak selve hendelsen). Kom svært gjerne med dine tanker om både leder og Synspunkt når disse er publisert på sambåndet.no!

Spalter og nett

I augustnummeret kan vi ellers ønske en ny spaltist velkommen! Avgått ImF-formann Sverre Dag Ljønes vil veksle med Martha Paulsen om å skrive om bønn i spalten Lønnkammer, og jeg er glad for at vi da har «turnusen» på plass for også denne spalten.

Parallelt med arbeidet med augustnummeret har vi som vanlig publisert en rekke nettsaker. Mest lest av de egenproduserte er reportasjen fra åpningsgudstjenesten i Inri-fellesskapets nye – og litt utradisjonelle – lokaler. Nyheten om ny kretsleder i Nordhordland sakset vi fra Venehelsing i papirutgaven for august, men laget egen sak til sambåndet.no.

Da gjenstår det å ønske god og aktiv lesing av Sambåndets augustnummer!

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør

p.olsen@imf.no/93214319

Dagens bibelord - Ordsp 6,20-23a

20 Hold fast på din fars bud, min sønn,
          forkast ikke rettledning fra din mor!
          
   
21 Bind dem alltid til ditt hjerte,
          knytt dem om halsen!
          
   
22 Når du går, skal de lede deg,
          når du ligger, skal de verne deg,
          og når du våkner, skal de tale til deg.
          
   
23 For budet er en lykt, rettledningen et lys,
          formaning og tilrettevisning er veien til livet.
          
   

Ordsp 6,20-23a
 Hold fast på din fars bud, min sønn,
          forkast ikke rettledning fra din mor!
          
   
Les mer