That Old Time Religion

Postet: 2. september 2016  Emner: , , ,      kommentarer

Fra digitalredakørens blandede opplevelse av ny teknologi til trendanalytikerens refleksjoner over hvordan den vil påvirke våre liv, gikk det en linje, og den var det gospelinnslaget imellom som tydeliggjorde.

Ola Stenberg

Ola Stenberg viste utviklingen i VG etter innføring av internett i 1995.

Det var ikke vanskelig å kjenne seg igjen da digitalredaktør Ola Stenberg i VG snakket om en «digital endringsverden». I Sambåndet er vi så heldige at vi til en viss grad er beskyttet mot de knallharde kravene til økonomisk avkastning som preger medieverdenen for øvrig. Vi har en utgiver som også tillegger andre verdier vekt, så som å nå ut med et viktig budskap.

Det er likevel mindre enn fire år siden jeg selv var en del av dette bildet, underlagt Schibsted-eiernes forventninger. Jeg rakk også å komme inn i mediebransjen noen få år før internett gjorde sitt inntog og den digitale revolusjonen startet. Slik sett har jeg på nært hold kunnet følge utviklingen og ble ikke overrasket da Stenberg i går sa at VG kanskje ikke eksisterer på papir om fire-fem år.

Den digitale revolusjonens grunntrekk er at mediehusene har mistet kontrollen over distribusjonen av ulike typer innhold. Via sosiale medier kan hver og en av oss i dag være vår egen redaktør og nå raskt ut til mange med det vi måtte ønske. Stenberg bruke eksempelet med hvordan fjernsynet fungerte for bare to-tre tiår siden. Vi hadde bare én kanal, og alle så på Lørdan samtidig.

Slik er det ikke lenger. Mine barn har ikke noe forhold til programramoversikter. Om de i det hele tatt ser på fjernsyn, er det på nett-tv. Som oftest benytter de strømmetjenester som Netflix, eller videodelingstjenesten Youtube (som jeg nekter å skrive med stor t i midten!). Dette har også påvirket mine vaner.

Måten vi tar til oss masseprodusert innhold på – både skriftlig og i form av levende bilder – har altså endret seg betydelig. Vi har grunn til å tro at dette ikke i like stor grad gjelder for Sambåndets lesere, i alle fall ikke ennå, men også vi forsøker å møte framtiden. Det gjør vi ved å tilby e-avis og være aktivt til stede på internett (sambåndet.no). Vi er også blant innholdsleverandørene til Vio.no, som tar mål av seg til å bli et slags Netflix for magasiner.

Ståle Økland

Ståle Økland nyanserte det heseblesende bildet av dagens teknologiverden.

Trendanalytiker Ståle Økland, som jeg kjenner fra tiden han var lokalpolitiker og varaordfører i Time kommune, innledet med noe som kan oppfattes som en trøst, ikke minst for oss mediefolk: Menneskenes behov endrer seg sakte, mens metodene er det som endrer seg raskt. Anvendt på mediebransjen betyr det altså at folk fortsatt har behov for godt innhold, men måten folk tar det til seg på, er i endring.

Menneskenes behov endrer seg sakte, mens metodene endrer seg raskt

Det var her tankene mine gikk tilbake til det musikalske innslaget mellom de to foredragene på Knif-seminaret i Kristiansand. Frilansmusikeren og tekstforfatteren Tom Jarle Istad Kristiansen fikk, sammen med to lokale sangere, følge av forsamlingen på gospelklassikeren «Give Me that Old Time Religion«. Det finnes flere varianter av denne teksten, men flere av versene er opptatt av at kristendommen var relevant og god for tidligere generasjoner (the Hebrew children, dad and mother). Koret konkluderer med: «and it’s good enough for me» (og  den er også god nok for meg). Det slo meg at det budskapet vi som kristne ønsker å nå ut med, er uforanderlig, og det er er relevant for alle mennesker til alle tider. For meg ble dette både til trøst og oppmuntring, midt i den endringsverdenen som redakatør Stenberg så levende hadde beskrevet for oss.

Så er det likevel slik at også når evangeliet skal formidles, er det viktig å reflektere over hvordan vi gjør det. Også i denne sammenheng kan «metodene» justeres. Indremisjonsforbundets og Fredheim Arenas arbeid med å lansere Awanas familieopplegg i Norge kan være ett eksempel på det.

En annen av Istad Kristiansens sanger ble for meg en understrekning av et annet, beslektet og minst like viktig, poeng. «I am redeemed, bought with the price, Jesus has changed my whole life«, lød en strofe, gjort kjent av Jessy Dixon. Ståle Økland var klar på at teknologisk utvikling vil og kan endre folks liv. Det samme kan, og vil, Jesus gjøre – om vi tar imot hans budskap og lar det påvirke og influere våre liv. Den «teknologien» må vi ta i bruk – om vi ellers er aldri så teknologiskeptiske. Og i motsetning til digitalredaktørens gjenkjennelige hjertesukk fra arbeidshverdagen i mediebransjen, har vi som kristne et svar å komme med.

Dagens bibelord - 5 Mos 7,7-11

7 Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene. 8 Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut fra slavehuset, fra faraos, egypterkongens, hånd. 9 Så vit da at det er Herren din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud, 10 men som straks gjengjelder og gjør ende på dem som hater ham. Han er ikke sen med å gjøre gjengjeld mot den som hater ham. 11 Så hold da fast ved de budene, forskriftene og lovene som jeg gir deg i dag, så du lever etter dem.

5 Mos 7,7-11
 Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene.
Les mer