Derfor kan kristne si nei til Trump

Postet: 8. november 2016  Emner: , , ,   

Mange lavkirkelige konservative kristne i USA støtter Donald Trump av strategiske årsaker. En slik tanke er i dette tilfellet på linje med avgudsdyrkelse, advarer amerikansk kristenavisredaktør.

Første tema i den tredje og siste TV-sendte debatten mellom den republikanske presidentkandidaten Donald Trump og demokratenes Hillary Clinton var Høyesterett. Debattleder Chris Wallace (Fox News) påpekte at den neste amerikanske presidenten vil kunne nominere en til tre nye høyesterettsdommere og «bestemme maktbalansen i domstolen det neste kvarte århundre.»

Clinton svarte at hun ønsker seg en Høyesterett som blant annet vil «stå opp for» rettighetene til kvinner og LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), og ikke reversere mulighet for likekjønnet ekteskap og selvbestemt abort. Med andre ord stikk motsatt av hva mange konservative kristne ønsker.

Trump innledet sitt svar med at det nettopp er Høyesterett «alt handler om». Han lovet å nominere dommere som var «pro-life», altså imot abort. Generelt ville hans dommere være konservativt rettet, forsikret Trump.

Om lag hver fjerde amerikaner regner seg som evangelikal (eller lavkirkelig konservativ) kristen. Muligheten til eksempelvis å få reversert «Roe mot Wade»-avgjørelsen fra 1973 om fri abort, er hovedgrunnen til at mange evangelikale støtter Trump. En ny meningsmåling fra Barna Group viser at blant evangelikale leder Trump over Clinton med formidable 55 mot 2 prosent. Av de evangelikale pastorene som har tatt stilling, sier 38 prosent at de vil stemme på Trump. Av disse igjen oppgir 36 prosent høyesterettsdommere som årsak, 17 prosent oppgir abortspørsmålet, og 10 prosent mener at Trumps personlige egenskaper betyr mest.

Andy Crouch på Hellig hverdag-konferansen.

Andy Crouch på Hellig hverdag-konferansen.

Andy Crouch er en av redaktørene for det kristne magasinet Christianity Today, som i sin tid ble grunnlagt av Billy Graham. I en oppsiktsvekkende leder publisert 10. oktober nevner redaktøren først flere eksempler på negative sider ved Hillary Clinton, så som saken om den private e-postserveren og overdådige talerhonorarer. Han viser til at kristne har rettet sterk kritikk mot den demokratiske presidentkandidaten blant annet på grunn av hennes syn på abort og andre verdisaker. Evangelikale kristne har derimot, ifølge Crouch, ikke vært like kritiske overfor Donald Trump. Den republikanske kandidaten har tvertimot kunne regne med stemmene til mange av dem, påpeker redaktøren.

Redaktøren, som var hovedtaler på Hellig hverdag-konferansen i april, viser i lederen til avsløringer om Trumps syn på kvinner og mener presidentkandidaten legemliggjør det meste av det Paulus oppfordrer kristne til å legge av seg (Kol 3,5): «utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet». Alle disse karaktertrekk oppsummerer Paulus i samme vers til å være «avgudsdyrkelse». Redaktør Crouch mener det å innlate seg på utukt eller seksuell umoral er å gjøre seg selv og ens egne behov til en avgud.

Crouch medgir at de fleste kristne som støtter Trump, gjør det av strategiske årsaker som de vi har nevnt ovenfor. Men redaktøren mener at strategi på et punkt går over til å være en form for avgudsdyrkelse – som «når vi oppgir våre dypeste verdier i jakten på verdslig innflytelse.»

– Entusiasme for kandidater som Trump, gir våre naboer god grunn til å betvile at vi tror på Jesus som historiens Herre, mener Andy Crouch.

Entusiasme for kandidater som Trump, gir våre naboer god grunn til å betvile at vi tror på Jesus som historiens Herre

Hentet fra Noah Tolys nettsted

Hentet fra Noah Tolys nettsted

Redaktørens synspunkter støttes av direktør og professor Noah Toly ved det private kristne universitetet Wheaton College i Illinois, USA. Toly viser til en karikaturtegning som tydelig sammenligner Trump med gullbildet som Nebukadnesar ifølge Daniel 3 påbød alle å tilbe, og en tekst der Trump samler kristne ledere på toppen av Trump Tower og frister dem med politisk innflytelse – slik Jesus ble fristet av Satan.

– Mange evangelikale kristne søker innflytelse og tror at de gjennom det kan bli instrumenter for Gud i det godes tjeneste. Andre bryr seg ikke om å få innflytelse selv, men ønsker å styrke en kandidat som vil reversere det de mener er galt. For å oppnå en slik direkte eller indirekte innflytelse, er de villig til å stemme på en kandidat som står i opposisjon til evangeliet, skriver Noah Toly på sitt eget nettsted.

Toly viser også til at mange evangelikale kristne i USA frykter for sin rett til å leve slik de ønsker i henhold til kristendommen. Ifølge professoren ser det ikke ut til at Trump verken forstår seg på eller støtter religiøs frihet, men at han likevel klarer å sende ut de riktige signalene.

– Kristne som støtter Trump fordi de tenker at han vil sikre friheten deres – vel vitende om at Trump vanærer den troen de har – kan sammenlignes med da Satan fristet Jesus til å gjøre steiner om til brød i stedet for å stole på at Gud ville sørge for ham, mener Toly.

Kristne som støtter Trump fordi de tenker at han vil sikre friheten deres – vel vitende om at Trump vanærer den troen de har – kan sammenlignes med da Satan fristet Jesus til å gjøre steiner om til brød i stedet for å stole på at Gud ville sørge for ham

Professoren sammenligner også med gammeltestamentlige historier om israelsfolket som inngikk beskyttelsesavtaler med andre stater i stedet for å stole fullt og fast på Gud. 

– Kristne er kalt til å motstå slike impulser til avgudsdyrkelse, oppsummerer Noah Toly.

Når jeg på spørsmål fra Dagen (8. november) svarer at jeg ville ha gitt min stemme til Hillary Clinton om jeg var stemmeberettiget, bygger jeg blant annet på de synspunktene fra Andy Crouch og Noah Toly som jeg ovenfor har forsøkt å gjøre rede for. Jeg viser også til Synspunkt-artikkelen i oktobernummeret av Sambåndet.

En kortere versjon av denne bloggposten ble publisert i Dagen 26. oktober.

Dagens bibelord - Jes 10,1-4

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
2 driver fattige bort fra domstolen
          og tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,
          gjør enker til sitt bytte,
          og plyndrer farløse.
          
   
3 Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,
          når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?
          Hvem flykter dere til for å få hjelp,
          og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres
          
   
4 uten å måtte knele blant fanger
          eller falle blant drepte?
          Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
          hånden er fremdeles løftet.

          
   

Jes 10,1-4
 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
Les mer