Sambåndet høsten 2016 – spennende og uvant

Postet: 18. november 2016  Emner: ,   

Helt siden desember 2013 har jeg publisert en månedlig redaktørblogg om virksomheten i Sambåndet-redaksjonen og hovedtanker bak hvert enkelt nummer av bladet. Etter drøyt to og et halvt år stoppet det opp. Hvorfor?

Oppdatert med flere lenker 22.11.16

Svaret er todelt. I september måned startet Indremisjonsforbundet en hektisk flytteperiode (som ennå ikke er helt avsluttet). Det førte til at enkelte av de mer lystbetonte – og selvpålagte – oppgavene måtte ligge, blant annet det å skrive redaktørblogg. Den andre grunnen er at begivenhetene til en viss grad løp av sted med meg. La oss starte denne gjennomgangen av høstens utgivelser med det ferskeste nummeret for så å gå tilbake til august.

Sambåndet nr. 11/16

forside-novemberTema: Den ganske friske førstesidetittelen er et sitat fra vår hovedkilde i temaseksjonen, og vi kan selvsagt stå inne for den. En e-post fra Arne Helge Teigen ved Fjellhaug, med varsel om en ny bok, startet det hele. Plutselig fikk vi en ramme til å plassere Bjørn Eidsvågs nye jesusbilde inn i. Etter at de liberale regner kampen om ekteskapet som vunnet, er det nå klart for ny kamp, denne gangen om Jesu stedfortredende soning, selve kjernen i kristendommen.

Det gjør meg glad som redaktør at Sambåndet kanskje er blant de første i Norge til å sette søkelys på denne såkalt postmodernistiske teologien. Målet er at leserne skal «kjenne lusa på gangen» og settes i stand til å stå imot. Vi får også et nært møte med generalsekretær Erik Furnes og høre hvordan han i ungdommen fikk et fornyet møte med forsoningens mysterium. Noen vil kanskje reagerer på at vi slipper til en stemme som forsvarer denne nye kristendommen. Det gjør vi for å vise at dette gjør seg gjeldende også i Norge, endatil fra en førsteamanuensis med bedehusbakgrunn. På lederplass er vi tydelige på hva Sambåndet mener. Flere har allerede gitt oss ros for at vi satte søkelyset på dette.

Det gjør meg glad som redaktør at Sambåndet kanskje er blant de første i Norge til å sette søkelys på denne såkalt postmodernistiske teologien

Nyheter: I en fyldig nyhetsseksjon er det kanskje saken om Bildøy bibelskole og Visjon Norge/Norge i dag som skiller seg ut. Den har satt i gang en diskusjon på Facebook om hvorvidt bibelskolen bør sile blant potensielle leitakere. Evangelisk luthersk nettverk (ELN), der ImF er med, har hatt møte for å diskutere hva ELN skal være framover, og husfellesskap som erstatning for kirkegudstjenste er et offensivt utspill. Vi setter også navneendringen for misjonseide Si-Reiser (se lenger ned) i perspektiv. Ekteskapserklæringen koordinert av stiftelsen Mor far barn har fått enda flere utgivere, og vi spør noen av dem som ikke har villet skrive under, om hvorfor.

Nett: Etter at novembernummeret gikk i trykken, har vi laget saker til sambåndet.no om Bededag på Danielsen barne- og ungdomsskole Sotra og fortalt om en barnehage i Bergen som valgte bibelsk fartøy framfor sjørøverskute på uteområdet. Vi har også rapportert fra åpning av ny bruktbutikk.

kleppa-valg

Dagen, 17.11.16

olsen-og-selbekk

Dagen, 18.11.16

USA-valg: En redaktørblogg må nødvendigvis av og til bli litt personlig. I forbindelse med presidentvalget i USA har jeg skrevet to innlegg i Dagen der det i begge kommer fram at jeg ikke ville gitt min støtte til Donald Trump. Jeg har vært nøye med å signere som redaktør, ikke som medieleder. I førstnevnte egenskap føler jeg meg ganske fri til å delta i offentlig debatt, mens jeg med medielederhatten på i større grad hefter for Indremisjonsforbundet. Det første innlegget bygger på en lederartikkel skrevet av den amerikanske kristenavisredaktøren Andy Crouch, som jeg møtte og fikk sansen for under Hellig hverdag-konferansen. Artikkelen var med på å forme min stillingstagen i presidentvalget.  En ukes tid etterpå var jeg en av mange «kristenledere» som fikk e-post fra Dagen med spørsmål om hvem vi ville ha støttet dersom vi hadde hatt stemmerett i presidentvalget. Det viste seg at jeg var blant et stort flertall som ville stemt for Hillary Clinton, selv om flere av oss markerte uenighet med blant annet abortsynet hennes. Da dette ble offentliggjort i Dagen 8. november, vakte det en del sterke reaksjoner i kommentarfeltet på nett. Jeg skrev derfor en ny artikkel til Dagen der jeg ga en grundigere forklaring av mitt valg. Det førte til enda flere reaksjoner i kommentarfeltet. Det kulminerte i at en av mine forgjengere i Sambåndets redaktørstol, Johannes Kleppa, gikk ut mot Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og meg selv i spalten Innspel i Dagen 17. november. Kleppa, som også har vært redaktør i Dagen, var en av to som i avisens rundspørring hadde tilkjennegitt støtte til Trump, og han mente nå at Selbekk og jeg hadde skapt tvil om abortsynet til henholdsvis Dagen og Sambåndet. Vi har svart Kleppa gjennom et felles innlegg som sto på trykk 18. november (se bilde under). Kleppa svarte 22. november. Både Vebjørn Selbekk og jeg opplevde at han i liten grad kommenterte det vi hadde framholdt, så vi valgte ikke å svare på dette. (Jeg har planer om å ta temaet om kristen politisk tenkning opp i Sambåndet på et passende tidspunkt.)

Selv om jeg står inne for det jeg har skrevet, skal det innrømmes at det føles litt rart å møte massiv kritikk fra folk som bekjenner seg som kristne, selv om ikke alt framstår som velbegrunnet og saklig. Fram til nå har jeg stort sett møtt motstand fra sekulært hold, og det er mye enklere å takle.

Det skal innrømmes at det føles litt rart å møte massiv kritikk fra folk som bekjenner seg som kristne.  

Tilbakeblikk på nr. 8/16    

Salving: Nyhetsdelen i august var konsentrert rundt det som skjedde på generalforsamlingen. I en kommentarartikkel tok vi opp det som skjedde under avslutningen av den siste bibeltimen med Runar Landro. Vi, det vil si jeg, inviterte til refleksjon rundt salving med olje, forbønn med håndspåleggelse og utsending. Jeg stilte spørsmålet om hvorvidt dette var del en kroppslig trend i norsk kristenliv kalt «trospraksis» (les mer i redaktørbloggen for august). 

Refleksjon: Tanken vår med leder- og kommentarartiklene i Sambåndet er blant annet å skape refleksjon – og fri og saklig meningsutveksling, det siste i hovedsak på sambåndet.no. Vi håper vi jevnlig oppnår det første – at det blir samtaler rundt kjøkken- og stuebord, men vi lykkes ikke veldig ofte med å skape et mer offentlig ordskifte. Vi gir likevel ikke opp dette! De som grunnla Sambåndet tilbake i 1898, sa blant annet at gjennom bladet skulle «brødre få tale til brødre». Dette vil vi gjerne legg til rette for, med de tilleggsmulighetene som interett tilbyr oss i dag.

kleppa-salvelse-og-utsendelse

Dagen, 22.09.16

Innspel: Noen reaksjoner på kommentarartikkelen fikk vi, men da personlig formidlet til meg gjennom samtaler og e-post. Jeg skal derfor ikke gå mer inn på dem her. Ett læringspunkt for meg er kanskje å være enda tydeligere på hva som er hensikten med en kommentarartikkel. Som det ble sagt: «Det er ikke alle som leser det som står, de leser det de tror det står!» Det kom også et offentlig etterspill, men da via Sambåndets historisk sett «yngre storebror», Dagen. I sin faste spalte, Innspel, 22. september (ikke publisert på nett, se foto) skrev Johannes Kleppa blant annet at «ei slik allmenn utsending ved salving og handspålegging, utan personleg samtale eller prøving av utsendingane, er ukjent både i Bibelen og i kyrkjehistoria». Så vidt jeg har fått med meg, er det heller ikke kommet noe offentlig svar på dette.

Det er ikke alle som leser det som står, de leser det de tror det står!

Arbeidsliv: Temaseksjonen i august handlet om stillinger i misjon som lett kan bli en livsstil – på godt og vondt. Vi tok utgangspunkt i leirstedene Helgatun og Brandøy. Fra en fortrolig telefonsamtale i ettertid vet jeg at dette skapte tanker hos noen som også har ført til konkrete initiativ.

Nett: Mellom utgivelsene av nr. 8 og 9 publiserte vi som vanlig en rekke saker på sambåndet.no, også fra Kristtelig Pressekontor (KPK). En av de sistnevnte «tok av», nemlig nyheten om at Andreas Håtveit (nummer to i Mesternes mester på NRK1 i 2016) var tildelt Medierosen fra Famile & Medier. Hele 569 ulike reaksjoner på Facebook vil sikre den plass på lista over de mest populære artiklene våre i år og viser at også misjonsfolk kan ha litt sans for kjendiser:-). En annen KPK-sak i denne perioden som også ble veldig godt lest, er intervjuet med et par som ble skilt – og senere gjenforent. 433 reaksjoner på Facebook vitner om stor interesse.

Tilbakeblikk på nr. 9/16

Tema: I september hadde vi egentlig tenkt å ha modeller for forsamlingsbygging som tema, men da en hel uke denne måneden gikk med til den nevnte flyttingen, byttet vi til et noe mindre arbeidskrevende tema. Jeg hentet fram notatene mine fra Hellig hverdag-konferansen i april, og vi knyttet dette opp til livsstiltemaet fra måneden før. I forlengelsen av dette brakte vi en lederartikkel  med den kanskje litt provoserende tittelen «Verdslige tanker».  Her satte vi søkelys på kristnes forhold til «verden» – til innholdet i samfunnet. Er dette preget av tilbaketrekning, utfra en bestemt forståelse av eksempelvis bibelverset om ikke å skikke seg lik denne verden (Rom 12,2), eller av deltakelse med utgangspunkt i mennesket som bærere av gudsbildet? Også dette er et spørsmål jeg i høy grad mener det er verdt å reflektere over – og det er ikke for sent å tilkjennegi sin mening i kommentarfeltet under lederartikkelen!

Her satte vi søkelys på kristnes forhold til «verden» – til innholdet i samfunnet

forside-septemberSynspunkt-plass var det på forhånd avtalt at Arild Berstad skulle levere en artikkel om korsangens betynding i indremisjonen. Vi setter pris på at folk tar initiativ til å sende inn artikler til oss!

I nyhetsdelen valgte vi – under vignetten Aktuelt – å trykke en artikkel generalsekretær Erik Furnes hadde skrevet til Dagen som tilsvar på flere innlegg der om ImF og situasjonen i Den norske kirke. Selv om mange av våre lesere også følger med i Dagen, gjelder det ikke alle.

Nett: Med septembernummeret levert til trykkeriet, fortsatte vi produksjonen av nettsaker til sambåndet.no. Det nye bedehuset på Sotra vest for Bergen, Straume Forum, åpnet helgen etter at vi hadde gått i trykken, men nettreportasjen vår ble godt lest. Her brukte vi også Indremisjonsforbundets Facebook-profil aktivt, til å publisere bildegallerier fra åpningshelgen. Samme helg publiserte vi en nettleder om «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel».  Ikke lenger etter gikk vi også ut med nyheten om at Kenneth Foss hadde fått ny jobb. En kommentaratikkel jeg skrev i denne perioden, om hvordan Bjørn Eidsvåg nå framstiller Jesus, er nok den av de jeg har skrevet for Sanmbåndet, som har fått størst utbredelse (se også en bloggpost om samme tema). 

Tilbakeblikk på nr. 10/16

Tema: I oktobernummeret hentet vi så fram igjen forsamlingsbygging som tema. Bakgrunnen er først og fremst utredningsarbeidet som en gruppe bestående av folk fra både Normisjon, Misjonssambandet og ImF har gjennomført, og som har endt med seks mulige modeller. Vi hadde reportasje fra Flekkerøy bedehusforsamling som «case». For å utvide perspektivet intervjuet vi også Njål Skrunes om hva som bør være innholdet i samlingene når bedehuset flere steder erstatter gudstjenesten i Den norske kirke. (Vi var oppmerksom på at Skrunes kort tid før hadde skrevet om dette i Dagen.) Ledere fra flere forsamlinger innen ImF responderte så på utfordringene fra Skrunes. Vi benyttet oss i tillegg av en relevant sak fra KPK.

Leder: I forlengelsen av temaet handlet lederen om utspillet på generalforsamlingen om fusjon mellom ImF og NLM. I mellomtiden hadde to ImF-ere latt seg intervjue av NLM-bladet Utsyn om dette. I lederen skrev vi blant annet «at det i ImF er større rom for ulike syn i en del læremessige spørsmål enn det er i NLM». Samme dag som bladet «kom på gata», ble undertegnede oppringt av Dagen med spørsmål om å presisere hva som lå i dette. For en redaktør å kommentere en usignert leder er engentlig ganske komplisert. Lederen i Sambåndet er usignert nettopp for å understreke at det er bladet som institusjon som mener, ikke enkeltpersoner. Ettersom ansvarlig redaktør er ansvarlig også for innholdet i en usignert leder, var det likevel naturlig at det var jeg som gjorde det overfor Dagen. For andre gang denne høsten ble en Sambåndet-sak tema for Johannes Kleppas Innspel. 22. oktober skisserte indremisjonshistorikeren det han mener kan være «ein firedelt struktur i det kristne organisasjonslivet». (Vittige tunger har i ettertid påpekt at Kleppa her ikke sier noe direkte om misjonsorganisasjonen han selv var med på å stifte så sent som i 2014, Sarepta.)

For en redaktør å kommentere en usignert leder er engentlig ganske komplisert

Sambåndet-lederen, som altså var negativ til fusjon i alle fall nå, har ikke ført til sterke reaksjoner som vi er kjent med, verken i den ene eller andre retning. Torgeir Skrunes og Andreas Evensen, som har uttalt seg positivt om fusjon, har imidlertid skrevet Synspunkt-artikkelen i novembernummeret der de utdyper synet sitt og også kommer med en utfordring til Sambåndet. Jeg håper på en god meningsutveksling om dette på sambåndet.no.

forside-oktoberSynspunkt-plass i oktober skrev jeg om det amerikanske presidentvalget. I utgangspunktet ikke noe opplagt tema i Sambåndet, men jeg mente å ha funnet en vinkling som gjorde det interessant også utfra et ImF-synspunkt. Leserne får dømme om jeg lyktes! (Mer om USA-valget i starten).

nyhetsplass kunne vi blant annet melde at saken om momsrefusjon til private skoler likevel ikke er avsluttet, og at ImF Sør må rekruttere ny kretsleder.

Nett: Kort tid etter at oktobernummeret var sendt til trykkeriet, kom det pressemelding fra det misjonseide reiseselskapet i Ålesund om navnebytte fra Si-Reiser til Plussreiser. Denne nyheten ble svært godt lest på sambåndet.no med 315 Facebook-reaksjoner til nå. Få dager deretter igjen var det klart at skoleeieren Egill Danielsen Stiftelse får ny daglig leder. Nyhetssaken om dette på sambåndet.no har til nå fått 419-Facebook-reaksjoner. 25. oktober sendte NRK programmet «Pengepredikanten» fra Brennpunkt-redaksjonen. Dagen etter publiserte vi en nettleder om dette på sambåndet.no. Min tidligere Aftenbladet-kollega Sven Egil Omdal skrev også om det i sin spalte Fripenn, som trykkes i flere Schibsted-aviser. Det førte til at jeg sendte inn en forkortet versjon til Stavanger Aftenblad.

Homofili og kjønn: 28. oktober publiserte vi en forhåndsomtale på sambåndet.no av et seminar om kjønnsidentitet og kristusidentitet på sambåndet.no. Seminarholder Stein Solberg ble intervjuet og uttalte seg også om homofili og det feminine og maskuline. Jeg delte artikkelen på min private Facebook-profil, der innstillingene sto på offentlig. Utover fredagskvelden og lørdags formiddag strømmet det på med kommentarer på Facebook fra både kjente og ukjente i en mengde og intensitet jeg ikke har vært i nærheten av å oppleve tidligere. Sambåndet, og jeg som ansvarlig redaktør, ble anklaget for å videreformidle fordommer og uvitenskapelige tanker som kunne være til skade for sårbare mennesker. Vi ble også beskyldt for ikke å ha innhentet såkalt samtidig imøtegåelse fra mennesker med et annet syn. Jeg fikk en stri tørn med å svare på alt, og det var lite gehør for mine påpekninger av at det eksempelvis faktisk finnes mennesker som anser seg som homofile, men som ønsker å leve i sølibat (se kommentarfeltet under selve artikkelen). Jeg mener vi ikke forbrøt oss mot presseetikkens regler. Artikkelen satte ikke fram noen «anklage» mot navngitte personer. Det skal også sies at det slett ikke alltid er slik at sekulære medier henter fram et konservativt motstykke når homolobbyen fremmer sine synspunkter.

Denne forhåndsomtalen ledet også til at Mai Lene Fløysvik Hæåk, (landsstyremedlem i KrFU) skrev et innlegg på Vårt Lands Verdidebatt 7. november med referanse til Sambåndet-saken. Hun menta at artikkelen ga uttrykk for et «smalt syn på kjønn«. Den riksdekkende avisen plukket opp tråden og laget et oppslag til neste dag der blant andre generalsekretær Erik Furnes ble intervjuet. Selv om det ikke alltid er like behagelig, synes jeg det er interessant når Sambåndet setter dagsorden for andre publikasjoner.

Utover fredagskvelden og lørdags formiddag strømmet det på med kommentarer på Facebook fra både kjente og ukjente i en mengde og intensitet jeg ikke har vært i nærheten av å oppleve tidligere

1.november kunne vi så publisere nyheten om at Andreas Evensen var ansatt som ny daglig leder i ImF-Ung. 608-Facebook-reaskjoner gjør nok dette til den mest leste saken på sambåndet.no i år. Dagen etter la vi ut en sak med oversikt over hvordan det har gått med de tidligere Vivo-butikkene. Den ble plukket opp av KPK og fikk blant annet en helside i Dagen.

Gratulerer til deg som har lest helt ned hit, og velkommen med tilbakemelding på det vi har gjort – eller ikke gjort – fra september og fram til i dag!

Mvh

Petter Olsen

ansvarlig redaktør for Sambåndet

932 14 319/p.olsen@imf.no

Dagens bibelord - 5 Mos 7,7-11

7 Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene. 8 Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut fra slavehuset, fra faraos, egypterkongens, hånd. 9 Så vit da at det er Herren din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud, 10 men som straks gjengjelder og gjør ende på dem som hater ham. Han er ikke sen med å gjøre gjengjeld mot den som hater ham. 11 Så hold da fast ved de budene, forskriftene og lovene som jeg gir deg i dag, så du lever etter dem.

5 Mos 7,7-11
 Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene.
Les mer