Sambåndet 12/16 Teologisk frihet og talsmannsfunksjon

Postet: 17. desember 2016  Emner: , , , ,   

Selv om jeg følte det stormet i november, har også desember vært spesiell jobbmessig. Også årets siste redaktørblogg får derfor et personlig preg. (Avsnittet om klima oppdatert 18.12.16.)

Vanligvis har jeg begrenset perioden jeg omtaler, til de fire ukene mellom hver utgivelse av bladet. Denne gangen strekker jeg den fram til dags dato.

Dramatisk: Som medieleder i Indremisjonsforbundet (ImF) har jeg flere roller. Den funksjonen jeg bruker klart mest tid på, er å være ansvarlig redaktør for Sambåndet. I tillegg består medielederstillingen også i det å være en av dem som kan uttale seg offentlig på vegne av ImF, altså en pressetalsmann. Dette er ikke uproblematisk rent yrkesetisk sett og stiller store krav til at jeg er bevisst på hvilken funskjon jeg til envher tid utøver.

Mandag 12. desember ble kanskje den mest spesielle dagen så langt i denne jobben

Som jeg har beskrevet på min private Facebook-profil, ble mandag 12. desember kanskje den mest spesielle dagen så langt i denne jobben. Mellom kl. 08.35 og kl. 14.05 denne dagen ble jeg oppringt av journalister fra henholdsvis Agderposten, Kristelig Pressekontor, VG, NRK, Dagen, P7-Kystradioen og avisen der jeg hadde min første faste journalistjobb, Fædrelandsvennen. Bakgrunnen var at en jente på 17 år den sammen morgenen var blitt knivstukket av en jevnaldrende gutt. Begge var elever ved den ImF-eide videregående skolen KVS-Bygland. Den første telefonen kom bare litt over en halvtime etter at ugjerningen hadde skjedd.

Talsmann: Det jeg ganske raskt måtte bestemme meg for i denne situasjonen, var hvilken rolle jeg skulle utøve. Det var på en måte enkelt. Jeg forsto at jeg først og fremst måtte være pressetalsmann – i et forsøk på å avlaste og bistå rektoren ved KVS-Bygland slik at han kunne ta seg av medelever og pårørende, og ved å bruke den kunnskapen jeg har om hvilken informasjon mediene ønsker.

Det brennende spørsmålet var jo hvordan tilstanden til den tilskadekomne jenta var. Jeg fikk tak i rektor på telefonen og kunne deretter formidle noen setninger til VG (for anledningen ga de meg tittelen «pressesjef»). Disse opplysningene ble også sitert av andre medier.

Det jeg tenkte på, både mens det sto på og i ettertid, er hvor viktig det er når det er lite informasjon «ute», å velge sine ord med omhu og vite hva man kan gå ut med og hva man ikke bør si noe om. Hensyn som må tas, er for eksempel om det man sier offentlig, kan bidra til å identifisere den som er mistenkt, eller om det kan føre til spekulasjoner om motiv- og årsaksforhold. Det var viktig å holde seg til det jeg opplevde å ha sikker informasjon om, og svare at jeg «ikke visste» eller «ikke kunne si» når det var nødvendig.

Når det er lite informasjon «ute», er det viktig å velge sine ord med omhu og vite hva man kan gå ut med og hva man ikke bør si noe om

Ettersom det drøyde med informasjon fra politi og/eller sykehus om tilstanden til jenta ved innleggelse, ble det også viktig å kunne oppdatere både oss selv internt og mediene om dette. Sykehuset forsto at jeg som pressetalsmann hadde behov for denne informasjonen og sørget for at jeg fikk en oppdatering jeg kunne gå ut med. Ikke lenge etter kom også Agder-politiet med samme informasjon, formidlet via mikrobloggtjenesten Twitter og pressemelding på deres nettside. Da stilnet stort sett også telefonene. Og mens jeg altså konsetrerte meg om å betjene andre medier, sørget kollega Vilhem Viksøy for at også sambåndet.no var oppdatert. Det ble dermed en god arbeidsdeling i ImFs medieavdeling.

Klima: Også på arbeidsukas siste dag fikk jeg øvd meg i å være «på andre siden av bordet» sammenlignet med det jeg fortsatt er mest vant til. Jeg ble oppringt av en journalist i Vårt Land og spurt om hva ImF mente om Den norske kirkes rolle i klimasaken (med bakgrunn i at Kirkemøtet i 2007 besluttet at Dnk skulle ha søkelys på klima i en tiårsperiode framover). 

Det er krevende å skulle formidle noe som oppfattes å være på vegne av hele indremisjonsfamilien, særlig i saker der man ikke ganske enkelt kan vise til et vedtatt dokument eller tidligere avgitt uttalelse. Artikkelen der jeg var intervjuet, havnet på førstesiden av lørdagsavisa. Jeg er spent på om misjonsfolket vårt opplever det jeg sa, som dekkende! (Det var noe som surret i bakhodet mens jeg ble intervjuet, men som jeg først kom på to dager etter: Jeg var lite begeistret for kirkens engasjement i kampanjen Klimavalg 2013, fordi denne fikk en partipolitisk profil. Den norske kirke bør normalt ikke gi uttrykk for partipolitisk sym-  eller antipati. 

Jeg er spent på om misjonsfolket vårt opplever det jeg sa, som dekkende!

Sambåndet i desember

Synspunkt: Så vender vi oss til desembernummeret av Sambåndet. Lederartikkelen vår i oktober om nei til fusjon med NLM nå, førte til et svar fra Andreas Evensen og Torgeir Skrunes på Synspunkt-plass i bladet i november. Som det framgår av lenken, utfordret de Sambåndet til å svare på noen spørsmål i forlengelsen av den nevnte lederartikkelen. Også dette ble en krevende oppgave som jeg brukte mye tid på fram mot deadline for desemberutgaven (som i skrivende stund er på vei til abonnentene). Jeg valgte å svare på kommentarplass ettersom jeg ikke ønsket å binde Sambåndet på den måten som en lederartikkel ville gjort. Det jeg skrev, står dermed for min regning som redaktør. Temaet – om graden av teologisk frihet i ImF opp mot den evangelisk lutherske bekjennelse og «Syn og retningslinjer» – er alvorlig nok. Da dåpsspørsmålet ble satt på spissen i daværende DVI i starten av 1900-tallet, truet blant andre Sambåndets første redaktør (som også var første (general)sekretær) med å trekke seg! På sambåndet.no kommer jeg til å legge mitt svar inn i kommentarfeltet til artikkelen fra Evensen og Skrunes (gjort 20. desember), og jeg vil invitere til saklig debatt.

Da dåpsspørsmålet ble satt på spissen i daværende DVI i starten av 1900-tallet, truet blant andre Sambåndets første redaktør med å trekke seg

Nyheter: På nyhetsplass er nok den meste spesielle saken den som startet med en uvanlig melding som kom inn på ImFs Facebook-profil i august. Den var skrevet av en person som oppgav et navn, men som skrev fra en profil med et annet navn. Vedkommende ga uttrykk for at han var en familiefar fra Irak som hadde konvertert til kristendommen og av den grunn hadde måttet flykte fra fiendtlig innstilte slektninger. Han hevdet å befinne seg i Libanon og ba om hjelp fra ImF i den blant annet vanskelige økonomiske situasjonen familien befant seg i. Jeg sendte svar og stilte flere spørsmål, blant annet om hvordan han, med utgangspunkt i Libanon, hadde funnet fram til ImFs profil på Facebook og bedt nettopp en norsk indremisjonsorganisasjon om hjelp. Disse spørsmålene svarte han ikke på, men lavoppløselige fotografier av et UNHCR-dokument og dåpsattester ser ekte ut. I disse dokumentene finnes det spor som kan lede oss til noen som kanskje vet mer, og vi vil følge det opp.

Håp: Temaseksjonen knyttet vi denne gangen opp til en diakonikonferanse i regi av Bjørgvin bispedømme med stikkordet håp. Hverdagsdiakoni er ett av fire hovedpunkt i ImFs strategiplan, og vi syntes også at håp er et tema som passer godt nå inn mot jul. Tidligere statsråd og diplomat Hilde Frafjord Johnsom var en av foredragsholderne, og kollega Brit Rønningen tok turen til Oslo for å intervjue henne. Et av målene var å plassere den nåværende generalsekretæren i KrF litt mer i relasjon til bedehusland enn det som har kommet fram tidligere. Det tror jeg vi har klart et godt stykke på vei. Intervjuet vil bli publisert digitalt i romjulen. Artig nok inneholder den ene av artiklene i temaseksjonen referanser til teologiske spørsmål som også har relevans med tanke på diskusjonen om teologisk frihet i ImF. Det var ikke tilsiktet. 

Artig nok inneholder den ene av artiklene i temaseksjonen utilsiktede referanser til teologiske spørsmål som har relevans med tanke på diskusjonen om teologisk frihet. 

Møte med: Ellers kan vi i desember også by på et varmt og nært Møte med-intervju med Liv Rolfsnes i Odda, som omtaler seg selv som bymisjonær. ImF-Ung-sidene er spesielle ved at de denne gangen ikke presenterer et lag, men et intervju med avtroppende daglig leder for ImF-Ung, Kenneth Foss, der han ser tilbake på sine nesten 20 år i denne jobben.

Reaksjoner

Visjon Norge: Ser vi tilbake på novembernummeret, er det flere av sakene der som har fått oppmerksomhet i andre medier. Fra nyhetsdelen ble artikkelen om Bildøy bibelskole som distanserer seg fra Visjon Norge, sitert av både Dagen og Vårt Land, og det har også kommet noen innlegg i artikkelens kommentarfelt. (Les mer om reaksjonene på denne artikkelen i denne lenken.)

ELN: Nyheten om at Evangelisk luthersk nettverk, der ImF er med, oppfordret til samling i små fellesskap, enkelte steder som alternativ til søndagsgudstjenesten i kirken, resulterte i en debatt i Dagen mellom Harald Myklebust og Kjell Furnes (ikke alt er publisert på nett).

Vi har fått god respons på at vi tok opp dette temaet, og det er flott at også andre deler av kristenpressen tar tak i det

Forsoning: Den viktige temaseksjonen vår i november, om angrepet på læren om stedfortrendende soning, ble også etter hvert fanget opp i Dagen. Det startet med et Innspel fra Johannes Kleppa 8. desember der Sambåndet ble nevnt. Asle Eikrem, som vi intervjuet, svarte Kleppa i Dagen 15. desember, og debatten pågår fortsatt. 16. desember kom også Dagen med en redaksjonell sak der Sambåndet er nevnt og blant andre Eikrem intervjuet. Vi har fått god respons på at vi tok opp dette temaet, og det er flott at også andre deler av kristenpressen tar tak i det.

Av egne nettsaker mellom utgivelsen av november- og desemebernumrene, tar vi med undersøkelse om menighetsplanting.

Da vil jeg takke alle som har lest hele ned hit – og jeg vil også benytte anledningen til å ønske god jul og godt nyttår på vegne av ImF Media! Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, ros eller ris til arbeidet i redaksjonen.

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør for Sambåndet

p.olsen@imf.no/932 14 319 

Dagens bibelord - Ordsp 6,20-23a

20 Hold fast på din fars bud, min sønn,
          forkast ikke rettledning fra din mor!
          
   
21 Bind dem alltid til ditt hjerte,
          knytt dem om halsen!
          
   
22 Når du går, skal de lede deg,
          når du ligger, skal de verne deg,
          og når du våkner, skal de tale til deg.
          
   
23 For budet er en lykt, rettledningen et lys,
          formaning og tilrettevisning er veien til livet.
          
   

Ordsp 6,20-23a
 Hold fast på din fars bud, min sønn,
          forkast ikke rettledning fra din mor!
          
   
Les mer