Koranen og integriteten på billigsalg

Postet: 20. mars 2017  Emner: , , ,      kommentarer

Christian Kjelstrup opptrer som redaktør og selger på samme tid. Hvor blir det av den prinsipielle diskusjonen?

Først publisert på Medier24, en nettavis som skriver om blant annet medier og journalistikk, 20.03.17

Kjelstrup er ute med sitt første nummer som redaktør for Samtiden, og Koranen er tema. Ved hjelp av blant andre Aschehoug forlag, som eier og utgir tidsskriftet, har han klart å skape mye oppmerksomhet om utgivelsen, og ære være ham for det.

Det jeg imidlertid stusser alvorlig over, er at han som del av dette har drevet «pop-up-bokhandel», der han ikke bare selger sitt eget blad, men også boken bladet omtaler. Samsvarer det virkelig med oppgaven som redaktør?

Selv er jeg ansatt i Indremisjonsforbundet (ImF), som siden 1899 har vært utgiver av bladet Sambåndet. I en organisasjon med begrenset antall ansatte, men likevel med store ambisjoner, har jeg flere «hatter». Jeg er meg bevisst og gjør mitt aller beste for å sortere mellom de ulike rollene.

I likhet med undertegnede synes ikke Christian Kjelstrup å være direkte ansatt i tidsskriftet han redigerer, men har sitt ansettelsesforhold i forlaget, hvor han også har ansvar for norsk skjønnlitteratur. I tillegg til å være ansvarlig redaktør for bladet Sambåndet er jeg daglig leder for et lite forlag med samme navn (utskilt som AS). Jeg tilstreber, som nevnt, å holde disse to rollene fra hverandre.

Redaktør Kjelstrup velger altså å knytte seg opp til den boken han foregir å omtale redaksjonelt, i den grad at han kolporterer den

Den tanken synes ikke å være påtrengende hos Christian Kjelstrup. Han lar seg gledestrålende omtale på sosiale medier som Samtiden-redaktør og selger i samme setning – ja, han omtaler seg selv på samme måte. At redaktøren selger sitt eget tidsskrift er nå én ting, men bokhandelens hovedartikkel synes å være Koranen, som vel heller ikke inngår i hans ansvarsområde i forlaget. Redaktør Kjelstrup velger altså å knytte seg opp til den boken han foregir å omtale redaksjonelt, i den grad at han kolporterer den.

I all den omtalen som har vært, har jeg ikke registrert noen prinsipiell debatt om det jeg her mener må være en uheldig rolleblanding opp mot  Vær varsom-plakatens paragraf 2.2: «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

Den enkle løsningen ville vært at salgsavdelingen i Aschehoug forlag bemannet bokhandelen.

Sambåndet 3/17 Awana og politikere på bedehuset

Postet: 14. mars 2017  Emner: , ,      kommentarer

OPPDATERT Lørdag 18. februar var den store lanseringsdagen for trosopplæringsopplegget Awana i Norge. Det preger naturlig nok også Sambåndet.

Tema

Sambåndet er naturlig reisefølge. Foto: Arild Ove Halås

Temaseksjonen ble til slutt på 16 sider, ti flere enn malen. Vi kunne ha valgt den enkle måten med bare å referere fra alle innleggene på konferansen i Fredheim Arena (vi har alt på bånd), men da ville det i mindre grad ha vært en villet, journalistisk presentasjon.

Vi har valgt å gi representantene fra Awanas hovedkontor i Chicago ganske god plass. Sakene er vinklet utfra vanlige kriterier, og dermed kommer det blant annet fram at Awana har forventninger til utbredelsen i Norge som vil framstå noe «unorske».

Awana har forventninger til utbredelsen i Norge som vil framstå noe «unorske»

I tillegg har vi – delvis uavhengig av konferansen – intervjuet noen sentrale ImF-ledere – generalsekretær Erik Furnes og ImF-Ung-leder Andreas Evensen – om henholdsvis betydningen av Awana og hvordan det vil sette preg på arbeidet framover.  Videre har vi snakket med noen av de få som allerede har erfaring med å bruke opplegget – under litt ulike forhold. Vi har også snakket med noen av «konkurrentene», nærmere bestemt Chris Duwe (han med dukken Øystein) og Søndagsskolen Norge, og noen som vurderer å starte med Awana. I lederartikkelen samler vi noen av trådene og sier noe om hva Sambåndet mener er betydningen av denne store satsingen fra ImFs side, både for barn og unge og for organisasjonen ImF som har tilrettelagt dette for bruk i Norge.

Samlet sett tror jeg vi har fått til en ganske bred framstilling som også får fram noen utfordringer til opplegget fra Awana.

Meninger

På Synspunkt-plass har jeg som ansvarlig redaktør dristet meg til å «ta en Rognsvåg» (Jens M. Rognsvåg er en av mine forgjengere i redaktørstolen) og rettet et kritisk søkelys på noe jeg registrerer skjer i bedehusland. Tidlig på 2000-tallet startet daværende Frp-leder Carl I Hagen en slags trend med å «turnere» Kristen-Norge og fikk slippe til hos alt fra Levende Ord til Evangeliesenteret. I fjor skjedde dette også flere ganger i ImF-regi.

Jeg advarer mot å invitere politikere – uavhengig av hvilket parti de representerer – til å holde innlegg eller bli intervjuet på evangeliske møter. Jeg argumenterer her – kanskje litt uvant – utfra et luthersk grunnlag basert på reformatorenes tenkning om de to regimentene. Jeg håper det kan bli en meningsutveksling om dette etter at artikkelen er publisert på sambåndet.no. Diskusjonen rundt Franklin Grahams forestående norgesbesøk og Oslo Symposium aktualiserer temaet.

Nyheter

Den kanskje mest markante saken i nyhetsseksjonen tar utgangspunkt i lederartikkelen i årets første nummer av kretsbladet Indremisjonsnytt. Her kom kretsleder Arild Ove Halås med oppsiktsvekkende spissformuleringer om kristnes forhold til vekkelse og det å få nye inn på bedehuset. Vi ba ham klargjøre hensikten med dette og fortelle om reaksjonene han fikk. På Facebook i dag ga for øvrig Halås, på sin underfundige måte, uttrykk for tilfredshet med det:-)

Jeg var litt i tvil om jeg skulle slippe gjennom ordet «stippeteam» i overskriften på bibelskolesidene (!)

Spalter

Av faste spalter vil jeg denne gangen særlig trekke fram Søndagens, altså gjennomgangen av preketeksten for kommende søndag. «Diverre er det fleire blant oss som lever i strid med det dei gjev inntrykk av», skriv forkynnar Margit Hunemo mellom anna. Helt på andre siden av alvorsskalaen kan det nevnes at jeg var litt i tvil om jeg skulle slippe gjennom ordet «stippeteam» i overskriften på hovedartikkelen som ble levert til bibelskolesidene (!). Langevåg Indremisjon hadde tatt seg bryet med å sende oss referat fra årsmøtet sitt – og har fått det på trykk under vignetten Postkassen. Jeg oppfordrer flere til å sende inn stoff til disse sidene!

Nett

Mellom trykkingen av februarnummeret 8. februar og avsluttet redaksjon for marsnummeret én måned senere, har vi som vanlig publisert en rekke nyhetssaker på sambåndet.no. 19. februar la vi ut en liten smakebit fra vår dekning av Awana-konferansen. Her var det nok oppslagsbildet som vakte mest oppsikt. 22. februar publiserte vi en reportasje fra den misjonseide videregående skolen KVS-Bygland i Setesdal, der elevtallsutviklingen følges tett. Dagen etter oppdaterte vi leserne på utviklingen i saken om Franklin Grahams forestående norgesbesøk. 26. februar la vi ut en reportasje fra et mannsseminar, og to dager etter brakte vi en gledelig nyhet om at de videregående skolene kan vise til god oppslutning om de uktentlige kristne møtene (for øvrig også publisert i papirutgaven i mars).

3. mars publiserte vi en analyse kalt Bedehuskirkens luksusproblem: Hva gjør man når det kommer mange folk til forsamlingens offentlige møte, men disse ikke i samme grad blir en del av det som forsamlingen definerer som den viktigste møteplassen, nemlig smågruppene?

Da gjenstår det å oppfordre til god og aktiv lesing av marsnummeret – og kom gjerne med respons!

Mvh

Petter Olsen

ansvarlig redaktør for Sambåndet

p.olsen@imf.no/932 14 319

Dagens bibelord - Rom 6,14-23

14 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.
   
15 Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! 16 Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. 17 Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. 18 Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett – 19 jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. 20 Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. 21 Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. 22 Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 6,14-23
 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.
   
Les mer