Sambåndet 4/17 Konflikter og åpenhet

Postet: 10. april 2017  Emner: , , ,     Kommentar: 1   kommentarer

Aprilutgaven av Sambåndet har konflikter og konflikthåndtering i kristne forsamlinger som tema. Det er sårbart, særlig når det gjelder eksempler.

Tema

Veileder: I snart et år har Sambåndet-redaksjonen vært klar over at det hadde brutt ut en konflikt i en av Indremisjonsforbundets (ImF) største forsamlinger. I fjor vår valgte vi å ikke omtale den, fordi vi fikk kunnskap om at forsamlingsledelsen hadde engasjert en profesjonell veileder for å hjelpe forsamlingen med å håndtere konflikten. I redaksjonen oppfattet vi dette som at ledelsen tok situasjonen på alvor, og vi ønsket å gi denne veiledningsprosessen ro.

Vi fortsatt likevel å holde oss orientert. Jeg varslet forsamlingslederen om at vi ønsket samtaler når prosessen var avsluttet, med sikte på å kunne formidle noe til våre lesere som kunne bidra til læring og forebygging for andre forsamlinger. Den formelle veiledningsprosessen ble avsluttet i høst, men konflikten preger fortsatt forsamlingen på ulikt vis.

Tidspunkt: Vi har nå valgt å plukke opp igjen tråden fra i fjor og å gjøre det i form av en helhetlig temaseksjon. Tidspunktet er ikke tilfeldig valgt. Forsamlingen skal ha årsmøte i slutten av april, og vi vet at konflikten vil bli omtalt i styrets årsmelding. Dermed vil saken uansett komme opp igjen i forsamlingens bevissthet.

Innhold: Den informasjonen vi har tilegnet oss, gjorde at vi uformet en problemstilling som utgangspunkt for arbeidet: Hvordan blir en forsamling styrt? Hvordan er forholdet mellom ansatt og valgt ledelse og de kontingentbetalende medlemmene? Hvilket potensial ligger det her for konflikt? Mer enn å skrive detaljert om selve den konkrete konflikten, ble det da viktig for oss å få folk i tale som kunne si noe generelt og prinsipielt om konflikter og konflikthåndtering i forsamlinger og dele erfaringer om forebygging og behandling av konflikter. Jeg mener at vi i stor grad har lykkes med akkurat det. Vi ønsket også å få noen til å vurdere det aktuelle lovverket som er ment å regulerere styringen av forsamlinger, både det som framgår av ImFs lovsamling og lovene til den aktuelle forsamlingen. Vi var i kontakt med flere personer, men ingen av dem mente at de var rett person. Vi kom dermed ikke i mål med den siden av saken.

Det som ble det mest krevende, var hvordan vi skulle omtale den aktuelle konflikten

Avveining: Det som ble det mest krevende, var hvordan vi skulle omtale den aktuelle konflikten. Vi har innhentet mye informasjon, også i ukene før utgivelsen, men utfordringen var at de ulike partene i utgangspunktet ikke ønsket å stå fram med navn, blant annet under henvisning til taushetsplikt og hensyn til forsamlingen. Vi kunne ha valgt det vi kan kalle «barnevernsmetoden» – å bringe videre den ene partens syn og henvise til at den andre ikke ønsket å uttale seg. Det valgte vi imidlertid ikke å gjøre, fordi vi anser at Sambåndet da fort kunne blitt en aktør i konflikten. For å unngå dette, la vi oss også på en linje der vi ikke ønsket å viderebringe informasjon som ikke fra før var kjent i forsamlingen. Etter hvert ble det også et behov å ende med en framstilling  som gjorde det unødvendig at noen av partene ble sitert, direkte eller indirekte. Resultatet ble en artikkel som inneholder få detaljer, men som vi mener har et læringspotensial.

En natt drømte jeg (!) at jeg ble konfrontert med et kristisk spørsmål om hvorfor vi publiserte noe om konflikten 

Aktverdig grunn: En av nettene før utgivelsen drømte jeg (!) at jeg ble konfrontert med et kritisk spørsmål om hvorfor vi i det hele tatt publiserte noe om konflikten – og navnga forsamlingen – når det endte med at så få detaljer kom fram. Det er ikke et ueffent spørsmål. Svaret er todelt: For det første at vi – som nevnt – fortsatt mener at framstillingen har et læringspotensial, og – minst like viktig – at vi mener åpenhet også om så vanskelige ting som en konflikt, ofte vil ha en egenverdi. En gjennomlesing av Apostlenes gjerninger og Lukas’ innledning styrket meg i denne oppfatningen. På Arbeidermøtet i fjor viste også ImF at man tenker i samme bane, ved å legge opp til at representanter for to ImF-tilknyttede forsamlinger fortalte om sine – delvis konfliktfylte – erfaringer i prosessen fra forening til forsamling. Jeg mener det tjente programkomiteen til ære og er et eksempel til etterfølgelse, selv om man ikke oppfylte det presseetiske prinsippet om å innhente «samtidig imøtegåelse» (en respons fra den andre siden av konflikten).

Nyheter

Leder-mangel: Det har nå blitt mer regelen enn unntaket at vi «sprenger» malen på seks sider for temaseksjonen, så også denne gang. I april har vi også en utvidet nyhetsseksjon i og med at første annonseside er flyttet lengre bak (for øvrig har vi hele 11 helsideres betalte annonser i april, noe jeg tror må være rekord!). Saken vi bruker mest plass på, er at fire av de ImF-tilsluttede kretsene jakter ny toppleder – og opplever at rekrutteringen er vanskelig. I tillegg til å snakke med de fire aktuelle kretsstyrelederne, har vi også intervjuet en representant for rekrutteringsselskapet Human om hvorvidt det kan være noe med selve kretslederstillingen som vanskeliggjør rekruttering. Leder av ImF-styret er også på banen i artikkelen, og på eget initiativ kommer han med et spennende forslag til omorganisering.

Ellers bringer vi spennende nyheter om den kommende lederkonferansen og kan fortelle at flere kretser vil starte med konfirmantundervisning til høsten.

Mening

Påske: Lederartikkelen fører tankene inn på påskefeiringen ved å trekke trådene til forbildet i Det gamle testamente. Også spalten Irenes kjøkkenkrok har påskeemne. På Synspunkt-plass oppfordrer undertegnede til fortsatt frimodighet om Ordets forkynnelse og grundige utleggelse i forkynner- og vekkelsesbevegelsen ImF, ikke minst ettersom en samfunnstrend til avveksling (!) gir grunn til en slik frimodighet.

Kollega Vilhelm avslører at han holder igjen når han i allsangen kommr til en bestemst strofe i en av de mest brukte bedehussangene

Spalter

Nådd av 11.ooo: I spalten Mennesket nær røper kollega Vilhelm at han av oppgitte årsaker holder igjen når han i allsangen kommer til en bestemst strofe i en av de mest brukte bedehussangene. På samme side vil det vise seg at bønnespalten Lønnkammer nå er under omlegging. Den reaksjonelle delen av bladet avsluttes som vanlig med Fra felten, som denne gangen bringer en av de mest leste nettsakene i det siste, en fortelling om tre ImF-familier som har tatt permisjon fra jobb og skole for å gå på Disippeltreningsskole (DTS). På nett er denne artikkelen «nådd» av nesten 11.000 mennesker via Sambåndets Facebook-profil.

Nett og e-blad

Umake sokker: Av andre nettsaker siden vi gikk i trykken med marsnummeret, kan vi nevne ny rektor på Danielsen videregående skole (som for øvrig også ble viderebrakt av KPK og publisert av avisen Vårt Land), reportasje fra Rockesokk-kampanjen på Downs syndrom-dagen og nyheten om at P7 Kristen riksradio utvider nedslagsfeltet sitt med potensielt 250.000 lyttere.

Statistikken for e-bladet, altså den digitale versjonen av bladet Sambåndet (må ikke forveksles med nyhetsnettstedet sambåndet.no) gir oss blant annet en pekepinn på hvor lang tid folk bruker på bladet. Tallene for marsnummeret viser et betydelig økning både på gjennomsnittlig lesetid og total lesetid sammenlignet med januar og februar. Som alltid er det de innledende nyhetssidene som leses av flest, men det er også jevnt god lesing av de 16 (!) temasidene om Awana.

Da gjenstår det å ønske god og aktiv lesing av aprilnummeret, som etter planen skal komme i postkassen/innboksen seinest onsdag før skjærtorsdag. Vær også hjertelig velkommen med respons, enten på noe du nå har lest i denne bloggposten, eller på innholdet i det kommende bladet. Jeg benytter også anledningen til å ønske god påske – når så langt kommer – og følg gjerne også med på sambåndet.no gjennom høytiden!

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør for Sambåndet

p.olsen@imf.no

932 14 319

Dagens bibelord - Jes 10,1-4

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
2 driver fattige bort fra domstolen
          og tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,
          gjør enker til sitt bytte,
          og plyndrer farløse.
          
   
3 Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,
          når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?
          Hvem flykter dere til for å få hjelp,
          og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres
          
   
4 uten å måtte knele blant fanger
          eller falle blant drepte?
          Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
          hånden er fremdeles løftet.

          
   

Jes 10,1-4
 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
Les mer