Sambåndet 7/17 Bibelcamp og miljødebatt

Postet: 28. juni 2017  Emner: , , , ,      kommentarer

Julinummeret er også i år et magasin og handler i sin helhet om 50-årsjubilanten Lyngdal bibelcamp (LBC). 

Sambåndets forside i juli 2017.

Justøyfamiliens bibelcamping, nok vel så kjent som Justøy bibelcamp, var visstnok Nordens første i sitt slag da den åpnet sommeren 1964. Så ble det da også behørig markert i blant andre Dagen og Vårt Land da denne bibelcampingen rundet 50 i 2014. I tiden etterpå har den også vært i medienes søkelys – da på grunn av klager fra hyttenaboer som oppfatter deler av virksomheten som støy og har fått Fylkesmannen med på å begrense bibelcampens friluftsarrangementer. 

Lyngdal bibelcamp har sluppet problemer med støyklager og har hittil heller ikke fått mye oppmerksomhet om sitt jubileum. Når Sambåndet kommer i postkassen eller innboksen denne uka, kan redaksjonen imidlertid glede med 27 innholdsrike sider om LBC (pluss fem sider annonser), og det på glanset papir av magasinkvalitet. Her byr vi blant annet på historisk tilbakeblikk og intervjuer med sentrale ledere og trofaste «campister». En rekke bilder fra disse fem tiårene vil kunne vekke minner til live og ellers være til glede også for de som er nye på campen (kanskje ikke minst et badebilde av en tidligere generalsekretær!).

De fleste fotografiene er hentet fra vårt rikholdige arkiv, men vi er særlig glad for å kunne vise fram et lånt bilde fra 1967 av en rekke indremisjonshøvdinger, fotografert på Landsungdomsstevnet i forlengelsen av den første campingsesongen i Lyngdal. (Her er vi litt spent på om den ene av mennene har etternavn Mork eller Røykenes og lar oss gjerne korrigere dersom noen mener vi har tatt feil!)

Vi bringer også artikler om hva sentrale observatører mener Bibelcampen betyr for vertskommunen Lyngdal. Mot slutten dukker det også opp et par nyhetssaker, og i lederartikkelen forsøker vi å se framover.

Skåret i gleden er at det på grunn av sykdom ikke lyktes oss å få intervjuet de gjenlevende gründerne fra 1967. Men Inge Ree, som kom inn på ledersiden allerede i 1969, har en sentral plass i bladet. I det hele tatt håper vi at Sambåndets sommermagasin i 2017 oppleves som en verdig markering av 50-årsjubileet!

Juni

Ser vi tilbake på nummer 6, ønsker jeg – for en gangs skyld (!) – å trekke fram ett av kretsbladene som var med i dette nummeret – Nordhordland Indremisjons Venehelsing. Her har redaktør Odd Sverre Hove, i godt samarbeid med grafisk formgiver Cathrine Rane i ImF Media, kastet rundt på bladoppsettet og fylt fire av seks sider med en sterk artikkelserie om «To livsforvandlende år på Nordhordland Folkehøgskole». Her lar Hove i hovedsak en av elevene, Kathrine Venemyr, fortelle om nettopp det som den refererte tittelen sier. Saken førte til stort oppslag i avisen Dagen, der Venehelsing ble sitert. Virkelig et godt stykke arbeid fra Venehelsing!

Sambåndet + Utsyn = sant?

Arbeidet med nyhetssaken om samarbeidssamtaler mellom bedehus i Stord kommune i Sunnhordland førte til et forslag fra ett av intervjuobjektene om at Sambåndet og Utsyn (bladet til NLM) burde slå seg sammen. Forslagsstilleren så dette som en forløper til det han vurderte til å være en ønsket sammenslåing mellom ImF og NLM. «Den yngre generasjonen trenger gode oppdaterte nettsider med relevante nyheter som omtaler det kristne arbeidet vi står i og jeg tenker at vi mangler en samlende medieplattform som vi kan hente inspirasjon fra», skriver han blant annet i en e-post.

For et års tid siden la Utsyn om til å bli et blad med færre nyhetsartikler og desto flere reportasjer og det som på «journalistisk» kalles feature (journalistikk med et personlig preg). En arbeidsfordeling i et sammenslått blad kunne være at Sambåndet-redaksjonen tok seg av nyheter og aktualiteter, mens Utsyn hadde hånd om reportasjer og featuresaker. Hva ville du ha sagt til det, redaktørkollega Espen Ottosen?!

I andre medier

Vårt Land 16.06.17

9. juni publiserte jeg den lett selvkritiske kommentarartikkelen «Klimaet og jeg» på sambåndet.no.  Den sto opprinnelig på trykk i temaseksjonen i mainummeret, der menneskets forvalteransvar for skaperverket var den røde tråden. Nokså raskt kom det respons i kommentarfeltet på at kristne generelt og misjonsorganisasjoner spesielt først og fremst har ansvar for å forkynne evangeliet til menneskers frelse – noe jeg for øvrig også selv både har skrevet og mener. Mitt svar vil likevel være at vi er vi kalt til å forkynne «hele Guds råd» (Apg 20,27), og hva det betyr at vi skal legge jorden under oss (1. Mos 1,28), er en del av dette. Les eksempelvis også Salme 104 om Guds omsorg for skaperverket.  

Kommentarer jeg fikk da jeg samme dag ankom Sunnmøre Indremisjons årsmøte, tyder på at det til en viss grad ennå er kontroversielt i den kristne lekmannsbevegelsen å snakke om klima og miljø. Da jeg få dager etterpå ble oppringt av en journalist fra Vårt Land som utla det jeg hadde skrevet, som at jeg «etterlyste grønn teologi», følte jeg også selv et visst behov for å korrigere bildet. Resultatet ble et jeg ble stående igjen som den klart mest tilbakeholdne av de som ble intervjuet, noe jeg for så vidt lever godt med. Jeg tror forsker Hans Geir Aasmundsen ved Universitetet i Bergen har rett i det han siteres på i artikkelen: «Så lenge det (forvalteransvaret, min anm.) kan legitimeres teologisk, er det uproblematisk, men å bevege seg ut mot de politiske fløyene er et minefelt for mange kristne menigheter.» Så er det da også min oppfatning at det først og fremst er saker det kan argumenteres bibelsk rundt, kristne bør engasjere seg i.   

Les mer om dette i siste del av redaktørbloggen for desember 2016.

I tillegg til helsides artikkel (se bilde til høyre) ble det også leder i Vårt Land med utgangspunkt i kommentarartikkelen i Sambåndet, og det er alltid kjekt når andre medier tar tak i det vi har skrevet.

Nett

Normalt er det fire uker mellom hver utgivelse av Sambåndet, men mellom numrene for juni og juli var det bare tre uker. Av nettsaker som merker seg ut i denne perioden, vil jeg først nevne en artikkel med utgangspunkt i konferansen European Leadership Forum. Her ga lederen for det egyptiske bibelselskapet et sterkt og noe annerledes bilde av de kristnes situasjon i Egypt. 7. juni publiserte vi en egenprodusert artikkel som blant annet omhandler seksdagerskrigen, i anledning markeringen av at det er 50 år siden blant annet hele Jerusalem igjen kom under israelsk kontroll. 10. juni var vi først ut med nyheten om at ImF Midthordland blant annet har ansatt ny kretsleder. Som nevnt bemannet jeg pressebenken under årsmøtet til Sunnmøre Indremisjon. Analysen jeg publiserte 12. juni, ble gledelig mye lest. Det påfølgende intervjuet med kretsleder Johan Halsne – om forening kontra forsamling – tok nesten av og førte til stort engasjement på Facebook

Jeg nevnte klima-kommentaren min fra mainummeret som skapte oppmerksomhet da det ble publisert digitalt. Det samme kan i enda høyere grad sies om debattinnlegget som ImF-forkynner Roald Evensen hadde på trykk i mainummeret om bannskap i massemedier. Nettpubliseringen 20. juni førte til over 200 reaksjoner på Facebook og flere støtteinnlegg i kommentarfeltet under artikkelen.

Da vil jeg benytte anledningen til å ønske alle lesere en god sommer!

Mvh

Petter Olsen

p.olsen@imf.no/932 14 319 

Sambåndet 5-6/17 Klima og utbygging

Postet: 5. juni 2017  Emner: , , ,     Kommentar: 1   kommentarer

I mai rakk jeg ikke å skrive redaktørblogg, så denne posten blir både en evaluering av mainummeret (med et lite tilbakeblikk på aprilutgaven) og et innblikk i hvordan redaksjonen jobbet med nummeret som kommer i postkassen/innboksen denne uken.

La oss starte med det nyeste.

JUNI

MYRKDALEN: Slik så det ut i området sommeren 2013. Mye har skjedd siden det. Helgatun nederst til høyre. FOTO: PETTER OLSEN

Tema: Vi har skrevet en del om leirstedet og fjellpensjonatet Helgatun de siste årene. Årsaken er gjentatte forsøk fra Indremisjonssamslipnadens (IMS) side på å finne en varig løsning for ny daglig leder etter pensjonerte Solveig Norheim. Etter hvert fant vi ut at vi måtte se nærmere på hvofor dette var så problematisk, og temaseksjonen i augustnummeret i fjor hadde som hensikt blant annet å belyse dette.

Men det finnes også en annen vinkling som gjør Helgatun interessant for flere enn dem som bor i nærheten av stedet, og det er plasseringen. Helgatun ligger ved foten av Vikafjellet, i utkanten av den gigantiske utbyggingen i Myrkdalen i Voss kommune. I sommermagasinet i 2013 (07/13) satte vi for første gang (i min redaktørtid) søkelys på dette. I fjor vår ble vi oppmerksom på at eierne av Helgatun var begynt å planlegge en videreutvikling av eiendommen som inkluderte utbygging av leiligheter. Vi forsøkte å følge opp dette noen måneder senere, men da var ikke planene kommet langt nok.

Det er de imidlertid nå, og årsmøtet i IMS til helgen vil bli orientert om spennende og spenstige forslag. Om distributørene gjør jobben sin (!), vil alle Sambåndets lesere få et grundig innblikk i disse planene – samt en sammenheng å sette dem inn i. Som antydet, tror vi at en betydelig misjonsutbygging i nettopp dette området, vil være interessant også for de av leserne som ikke har annet forhold til Helgatun enn at en har sett navneskiltet på vei til eller fra Sogn og Fjordane. Spørsmålet er hvordan misjonseide Helgatun plasserer seg selv inn i et område som er under rivende kommersiell utvikling, samt hva dette har å si for den daglige driften og dermed også rekruttering av ny daglig leder. Gled deg til disse åtte sidene!

Nyheter: Den kanskje sterkeste nyhetssaken i juni er intervjuet med «ny-gammel» divisi-dirigent Jostein Myklebust. Vi kunne ha valgt enn mer dramatisk vinkling på denne saken, med dekning i realitetene, men i stedet har vi brukt mest spalteplass på å la Myklebust forklare situasjonen han mener indremisjonskoret er i, og sette den inn i et samfunnsperspektiv. Det gjør på ingen måte saken «tannløs», for her er det utfordringer både for misjonsledelse og utbyggere av forsamlingslokaler.

På nyhetsnettstedet sambåndet.no har vi for tiden gående en serie om forsamlingsdannelser på ulike steder i bedehusland. I nyhetsseksjonen i juni bringer vi en artikkel som viser litt mer av hvilke prosesser som er i gang i forbindelse med slike samtaler, ikke minst når flere bedehus er involvert. Her kommer det også uttalelser fra en av de involverte om hans syn på bedehusets funksjon i lokasamfunnet. Kanskje noen får lyst til å kommentere?

Mening: På Synspunkt-plass har jeg latt meg inspirere av en viktig diskusjon i ImFs Misjonsråd i mai, hvori denne gangen opptatt kretsenes ungledere, om overgangen fra ungdomsarbeidet til forsamlingen som sådan. Diskusjonen er ikke ny – heller ikke i Sambåndets spalter, men jeg tror den er svært viktig – og jeg håper på meningsutveksling når kommentaren publiseres på sambåndet.no. Også ImF-Ung-sidene tar tak i forholdet mellom «de unge og de tunge».

Spalter: For spalten «Til tro» skriver bibelskolelærer Ole Magnus Breivold denne gangen om hvordan vi som evangeliske kristne forholder oss til loven. Bønnespalten Lønnkammer har nå funnet en ny form med bønne- og takkeemer foreslått av ledergruppen i ImF, og to faste bønneelementer med utgangspunkt i konkrete oppfordringer i Bibelen.

Nett: Mellom utgivelsene for mai og juni (03.05.-31.05.) har vi som vanlig publisert en rekke saker på sambåndet.no. 10. mai fikk vi tilgang til en viktig sak fra det finske magasinet Uusi Tie om at bladets redaktør, Leif Nummela – som også møter på Kirkemøtet i den finske kirke – av erkebiskopen ble bedt om å gi fra seg ordet da han forsøkte å ta opp konsekvensene ny ekteskapslov har for barns rettigheter. Så langt har man (ennå!) ikke gått i Norge for å undertrykke andre meninger enn flertallets. 11. mai publiserte vi nyheten om at KVS-Bygland må kutte i bemanningen. 19. mai startet vi den pågående forsamlingsserien. 24. mai var vi raskt uten med å publisere en sitatsak om at Nordmøre og Romsdal Indremisjon får ny kretsleder

MAI

Klima og miljø: I mai var miljø- og klimaspørsmål tema. Vi satset på to ting: Å undersøke hvordan teologer med en særlig interesse for klima- og miljøsaken, satte denne inn i en bibelsk sammenheng, og å ta en slags miljøtest på Indremisjonsforbundets virksomhet med tanke på miljøets plass i daglig drift og også forkynnelse. Utgangspunktet var dels, som jeg skrev i en kommentar i temaseksjonen, noen hint fra Vårt Lands nåværende debattredaktør, dels tanker vi i redaksjonen hadde hatt om særlig dette med miljøstesten på egen arbeidsgiver. Jeg synes vi lyktes med dette, og temaseksjonen har faktisk ført til at det nå er innført sortering av matavfall på hovedkontoret på Straume:-). Vi fikk også fram at forvaltertanken ikke er så fraværende i indremisjonsforkynnelsen som man kanskje kunne tro.

Debatt: Den responsen som har nådd fram til oss på dette temaet, er knyttet til lederartikkelen. Her pågår det en aldri så liten debatt i kommentarfeltet mellom et av intervjuobjektene og undertegnede, og jeg inviterer flere til å slutte seg til. Debatt ble det gledelig nok også da vi 8. mai publiserte saken om Riska bedehusforsamling som hadde tatt en test fra Naturlig meninghetsutvikling.   

Andre medier: Når det gjelder nyhetssakene i mai, ble den om at ImF-Rogalands lover kan bli endret med tanke på kvinnelig formann, sitert av «vår yngre storebror», Dagen.

BETLEHEM OG KONFLIKT  

Temaet i april var som kjent konflikter i kristne forsamlinger. En konkret konflikt i forsamlingen Betlehem i Bergens Indremisjon (bildet) fungerte som en slags case (eksempel) her. Jeg har ved to anledninger – i en mediekommentar i aprilnummeret og i redaktørbloggen for april – redegjort for vår tenkning rundt akkurat denne saken. Her tar jeg med litt om responsen: Interessant nok har de kommentarene som har nådd fram til redaksjonen, gått på det vi ikke skrev og ikke det vi faktisk skrev. Det ble også en meningsutveksling om dette i kommentarfeltet under mediekommentaren jeg refererte til. Litt mer konkret kan vi si at folk ventet seg flere detaljer. Begrunnelsen for at dette ble som det ble, framkommer av de to lenkene i dette avsnittet. Oppsummeringsvis vil jeg si det slik at det er bedre å tenke på i ettertid at man kanskje kunne ta med noen flere elementer, enn å angre på noe av det man faktisk brakte til torgs.

I mainummeret brakte vi en artikkel med utgangspunkt i forsamlingens årsmøte 27. april, hvor kollega Vilhelm Viksøy var åpent til stede som journalist. Den store forskjellen her er at vi nå refererer fra et åpent møte. Det har kommet reaksjoner på at vi har latt kilder være anonyme også her, og vi er klar over at vi kan kritiseres for dette. Grunnen er at vi ellers ikke ville ha fått fram opplsyninger som var fyldestgjørende i samme grad. Det er også blitt kommentert at vi i denne andre artikkelen valgte å vinkle på synspunktene til et mindretall i årsmøtet (en tredel av de frammøtte med stemmerett) heller enn flertallet. Det ligger i journalistikkes natur å belyse det som skiller seg ut, og vi står inne for vinklingen om at årsmøtet ikke innebar en avslutning på spenningene i forsamlingen.

Vi har for øvrig valgt ikke å publisere de to artikelene om Betlehem på nett. Vi har ikke noe behov for å skape mest mulig publisitet om dette, heller ikke at dette skal bli knyttet til foirsamlingen i hvert søk på Google eller andre søkemotorer.

Et interessant poeng som noen har tatt opp, er at vår beslutning om å skrive om denne konflikten, lett kunne føre til at andre ville gjøre det samme. Det har da også skjedd. Dagen har referert til begge våre artikler og har også innhentet egne opplysninger. Dagen gjorde noen andre valg enn oss, hovedsakelig ved å referere til navnet på en av de aktuelle personene. Det valgte vi ikke å gjøre, fordi vi mente – og fortsatt mener – at det ville konsentrere konflikten altfor mye til denne personen, med fare for å gi et skjevt bilde. Det ville imidlertid være svært vanskelig å drive en journalistisk virksomhet som innebar at man ikke skrev om ting fordi man ikke ønsket at andre skulle gjøre det samme. Enhver redaktør må ta ansvar for sitt produkt og hvordan sakene framstilles.

Andre medier: Når vi først er inne på aprilnummeret, må vi nevne nyhetssaken der om at flere av kretsene i ImF mangler permanent løsning for leder. Denne saken førte til flere større oppslag i Dagen, der undertegnede ble intervjuet i egenskap av medieleder i ImF.

Nett: Også mellom utgivelsene i april og mai (04.04.-03.05.) publiserte vi saker på sambåndet.no. 6. april kommenterte jeg at det israelorienterte bladet Karmel Israel-Nytt kritiserte president Donald Trump for ikke å holde løftet om å flytte ambassaden til Jerusalem. Denne står seg også etter presidentens nylige besøk i Jerusalem. 10. april publiserte jeg en nettleder som også – og dessverre – fortsatt er like aktuell, om at myndighetenes legitimitet ut fra Bibelen ligger i evnen til å straffe de(t) onde. 

Vi hadde også et opplegg for påskehelgen, der reportasjen fra lanseringen av Laila og Tarald Uelands bok om sorgen etter datterens død, var hovedsak 13. april). Aldri har vel en artikkel på sambåndet.no hadde så mange multimediale elementer, og for en gangs skyld publiserte vi en artikkel på nett før vi trykket den i bladet (i mainummeret).

E-BLADET

Når det gjelder lesingen av e-bladversjonen i april og mai, nevner vi at aprilnummeret, der tema altså var konflikter, utmerker seg med høy gjennomsnittlig lesetid (10:34 min.). Det er faktisk er litt høyere enn nummer 11/16 om angrepet på forsoningslæren (9:58 min.). Det er også interessant – og gledelig – at hovedsaken, intervjuet med konfliktløser Sverre Stolenberg, er vel så mye lest som Betlehem-saken. Også flere av de andre artiklene i temaseksjonen er omtrent like mye lest, og da har vi oppnådd målet vårt om en helhetlig framstilling av konflikter som tema.

Gratulerer til dere som har fulgt med helt ned hit! Nå gjenstår det å ønske en aktiv og god lesning av juninummeret. Og som alltid er vi åpne for respons!

Med vennlig hilsen

Petter Olsen

ansvarlig redaktør for Sambåndet

p.olsen@imf.no/932 14 319 

Dagens bibelord - Jes 10,1-4

1 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
2 driver fattige bort fra domstolen
          og tar retten fra de hjelpeløse i folket mitt,
          gjør enker til sitt bytte,
          og plyndrer farløse.
          
   
3 Men hva vil dere gjøre på oppgjørsdagen,
          når ødeleggelsen kommer fra det fjerne?
          Hvem flykter dere til for å få hjelp,
          og hvor vil dere gjøre av rikdommen deres
          
   
4 uten å måtte knele blant fanger
          eller falle blant drepte?
          Men harmen hans har ikke lagt seg med dette,
          hånden er fremdeles løftet.

          
   

Jes 10,1-4
 Ve dem som gir urettferdige påbud
          og skriver undertrykkende forskrifter,
          
   
Les mer